– Vi arrangerer protestfest for å mobilisere mot kuttene til Jussbuss, sier Tonje Lilaas Larsen, leder på Jussbuss. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
– Vi arrangerer protestfest for å mobilisere mot kuttene til Jussbuss, sier Tonje Lilaas Larsen, leder på Jussbuss. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Opprørsstemning i frokostkjelleren på juridisk fakultet mot regjeringens kutt til Jussbuss

Publisert Sist oppdatert

Med et kutt på 15 millioner, rommer ikke neste års budsjettforslag mye plass til gratis rettshjelp. Torsdag kveld tok Jussbuss til motmæle med en fest for gratis rettshjelp.

– Det er opprørsstemning i frokostkjelleren på det juridiske fakultet. «Vi tenker å invitere til en god, gammeldags protestkveld» innleder ordstyrer. Publikum er engasjerte og appellene avbrytes stadig av spontan applaus.

Dekan og professor ved det juridiske fakultet, Dag Michalsen, slutter seg til protestene:

– Kan vi forstå dette på noen annen måte enn at det er et kutt for selve saken? spør Michalsen publikum. Han poengterer at det ikke bare er klientene som lider, men at det også handler om måten rettshjelp formidles i samfunnet. Han understreker at kuttforslaget er ille for fakultetet.

– Vi protesterer, slår Michalsen fast og møtes med applaus.

– Vi protesterer på kuttene mot Jussbuss, sier Dag Michalsen, dekan på juridisk fakultet i Oslo. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
– Vi protesterer på kuttene mot Jussbuss, sier Dag Michalsen, dekan på juridisk fakultet i Oslo. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Drar dit hjelpen trengs

Til stede er også Siyaamala Loganathan. Hun har fullført to år av jusstudiene og har nå tatt pause et år for å jobbe for Jussbuss. Hun forteller at en vesentlig del av virksomheten til rettshjelpsgruppa handler om å oppsøke forskjellige arenaer for å informere, et arbeid som nå står i fare.

– Jussbuss er fleksible og drar dit hjelpen trengs. Men når den økonomiske støtten kuttes, mister vi muligheten til å reise rundt, forteller Loganathan, som understreker at dette er svært problematisk da det for mange er en høy terskel for å oppsøke hjelp.

– Vi opererer med egne grupper for innsattes rettigheter og utlendingsrett, dette er ofte folk i svake og vanskeligstilte posisjoner. Nå kutter staten i alle de organisasjonene som er satt inn for å tilby dem hjelp, sier Loganathan.

Protestfest i frokostkjelleren på juridisk fakultet. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Protestfest i frokostkjelleren på juridisk fakultet. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Mobiliserer mot kuttene

Også leder for Jussbuss, Tonje Lilaas Larsen, er tydelig på at kuttet vil merkes.

– De som rammes hardest blir våre klienter, det kommer til å gå hardt utover antall medarbeidere vi er i stand til å ha og dermed hvor mange vi er i stand til å oppsøke.

Larsen kunngjør at målet med festen er å mobilisere mot kuttene. Hun håper arrangementet kan bidra til å skape oppmerksomhet for saken. Aller hardest rammet er Jusshjelpa i Midt-Norge, som står i fare for å måtte legges ned. Da vil i så fall en stor del av landet bli fratatt muligheten for gratis rettshjelp.

Tonje Lilaas Larsen er leder på Jussbuss, som hjelper til med fri rettshjelp. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Tonje Lilaas Larsen er leder på Jussbuss, som hjelper til med fri rettshjelp. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Det kommer tydelig frem at de fem organisasjonene står sammen mot budsjettkuttet, og solidariteten er klar:

– Det spiller ingen rolle hvem av oss som kuttes, det vil uansett gå utover klientene, sier Larsen. De fem hjelpetiltakene som rammes er Jussbus, Juridisk rådgivning for kvinner, Jusshjelpa i Midt-Norge, Jusshjelpa i Nord-Norge og Jussformidlingen i Bergen.

Vil verne om rettshjelpen

Ifølge dekan Michalsen har det aldri vært så stort behov for fri rettshjelp som i dag. Han mener fakultet har et særlig ansvar for Jussbuss og understreker at organisasjonen er en svært viktig del av fakultetet. Jussbuss er studentenes inngang inn i en praksisverden der det er viktig med erfaring.

Dekanen er tydelig i sin sak:

– For meg er det viktig at vi verner om rettshjelpen i en tid der den trengs mer enn noensinne.

https://youtu.be/QaKAr0rPxkI
Dekan Dag Michalsen holder appell mot budsjettkuttene. Video: Morten Lauveng Jørgensen