Det er idyllisk nede i Svardalsparken, men stadige giftutslipp tærer på dyrelivet i og rundt elva Foto: Kristijan Velkovski
Det er idyllisk nede i Svardalsparken, men stadige giftutslipp tærer på dyrelivet i og rundt elva Foto: Kristijan Velkovski

Ingen har den fulle oversikten over gamle og nedgravde miljøbomber i Oslo

Nok en gang må Alnaelva lide under et giftutslipp. Denne gangen fra en oljetank på Alfaset. Men sannsynligvis er det mer der denne kommer fra.

Publisert

– Har bymiljøetaten overhodet noen oversikt over forurensningskilder i Oslo? Hvorfor blir det ikke foretatt noen opprydding av gamle og nedgravde miljøbomber, spør Jan-Hugo Holten, regionansvarlig for Østlandet i Norges Miljøvernforbund

– Bymiljøetaten har et register over nedgravde oljetanker. Vi er i gang med å rydde opp og har valgt å sjekke de eldste tankene først. De som har stått lengst uten tilsyn og de som har avrenning mot vassdrag, sier bymiljøetatens avdelingsdirektør for natur og forurensning, Terje Laskemoen.

Krever kartlegging av giftkilder

Terje Laskemoen. Foto: Ruben A. Pettersen
Terje Laskemoen. Foto: Ruben A. Pettersen

Miljøvernforbundet krever en kartlegging av kilder til forurensning i en viss avstand til bekker og elver i Oslo. De mener også kartleggingen må følges opp av en revisjon. Dessuten at innehavere av oljetanker må redegjøre for gyldige tillatelser og godkjenninger.

Det er Fylkesmannen som gjennomfører tilsyn med virksomheter som har utslippstillatelser.

Menneskelig feil

Ved uhellet i oktober, da dieselolje rant ut i Alnaelva, var det fra en tank som teknisk sett var i orden. En menneskelig feil førte likevel til at forurensningen nådde vassdraget. – Vi jobber med saken, men slike feil kan vi knapt gardere oss i mot, mener Laskemoen.

– Vi gjorde en befaring i Alnaelva etterutslippet. Det stinket diesel langs vassdraget. Vi fant både død og levende ørret. Dessverre ser det ut til at utslippet kom akkurat i ørretens gyteperiode. Da er fisken svekket, og det gjør meg bekymret, sier Laskemoen.

Alnaelva har etter hvert blitt en populær fiskeplass også nedover i Svartdalsparken. Dessverre er vannkvaliteten ikke den beste. Denne fine ørreten ble funnet død i sommer. Foto: Ahmed El-Feky
Alnaelva har etter hvert blitt en populær fiskeplass også nedover i Svartdalsparken. Dessverre er vannkvaliteten ikke den beste. Denne fine ørreten ble funnet død i sommer. Foto: Ahmed El-Feky

– Uhellet i mai skjedde hele to kilometer fra Alnaelva, så det holder ikke å bare kontrollere tankene som ligger nær vassdragene. Vi er i gang med arbeidet, men det er omfattende.

Fortsatt en vei å gå

Bymiljøetaten har et register over alle nedgravde oljetanker, men det er ikke komplett. Noen er så gamle at registeret ikke var opprettet da tankene ble gravd ned. Dette registeret bruker etaten daglig.

I forbindelse med oljefyringsforbudet som skal tre i kraft 1. januar 2020 får bymiljøetaten en rekke henvendelser om dispensasjon. – Vi får en del søknader om å slippe å grave opp de gamle oljetankene. Om tanken ligger under huset for eksempel, da er det bedre å tømme og vaske tanken enn å fjerne den.

Ved utslippet til Alnaelva i mai, var det ikke oljetanken, men et rør i forbindelse med denne som sprang lekk. Ved det siste utslippet, nå i oktober, gikk det galt under påfylling av diesel i en tank. – Det er fortsatt en vei å gå, og det er tydelig at vi har en jobb å gjøre med å rydde opp i disse forurensningskildene, sier overingeniør Hans Kristian Daviknes i bymiljøetaten.

Powered by Labrador CMS