Unger av ender og sjøfugl kommer seg ikke unna et oljeflak. Foto: Anders Høilund
Unger av ender og sjøfugl kommer seg ikke unna et oljeflak. Foto: Anders Høilund

Oljeutslippet i Alnaelva kom på verst tenkelige tidspunkt for dyrelivet i fjorden

Utslippet i Alnaelva kom på en tid av året når fjordens økosystem er på sitt mest sårbare. Fugler er observert med oljeskader, og fiskeyngel er i faresonen.

Publisert

— Akkurat i disse dager, når vanntemperaturen i fjorden stiger, er det et yrende liv i vannskorpa i fjorden, sier marinbiolog og ekspert på marin forurensning, fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

— I overflatevannet er det store mengder med plankton og alger som nyttegjør seg av sollyset. Dette planktonet er maten til årets yngel av for eksempel sild og torsk. Oljeutslippet i Alna, som trolig er det største i Oslo noen gang, kom derfor på det verst tenkelige tidspunktet for dyrelivet i fjorden, sier Schulze.

For årets yngel av sild og torsk er det viktig å finne mat der de er. Små fiskeyngel kan ikke svømme til et annet sted i fjorden.

Oljelenser har overtatt etter badegjestene på Sørenga. Brannvesenet har nå lagt ut lenser for å fange opp oljesølet. Foto: Gaute Eiterjord
Oljelenser har overtatt etter badegjestene på Sørenga. Brannvesenet har nå lagt ut lenser for å fange opp oljesølet. Foto: Gaute Eiterjord

Les også: Oljeutslippene kom fra Sporveien, som i sin tur hyret inn to underleverandører

Andunger i faresonen

— Hvis sjøfugl får olje på fjærene vil oljen ødelegge det beskyttende laget som holder disse fuglene tørre. Sjøfugl og ender har unger på vannet nå, og disse kan ikke komme seg unna om oljeflaket driver i deres retning. I denne varmen, og med såpass lett olje som det er snakk om her, vil oljefilmen på vannet imidlertid fordampe ganske fort, sier Schulze videre.

— Det ser ut til å være et begrenset antall fugler som er berørt, heldigvis. Kommunen har blant annet observert en knoppsvane, en kvitkinngås og ærfugl med oljeskader. Kommunen holder fylkesmannens miljøavdeling godt orientert om hvordan de ivaretar fuglene, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla hos fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA)

Situasjonen under kontroll

— Oljetypen det er snakk om her er lett, mye blander seg i vannmassene, og med den temperaturen vi har nå fordamper svært mye. Vi har fulgt utviklingen nøye, og gjort vurderinger fortløpende. Blant annet har vi hatt kontakt med Norsk ornitologisk forening, og fått bilder fra Kystverkets overvåkningsfly. Bildene viser at lensene i munningen av Alna holder igjen mesteparten av oljen. Denne blir kontinuerlig suget opp av tankbiler. Fra Alna ligger det et tynt oljeslør som går i retning av båthavna nord på Hovedøya. Oljesløret vil drifte litt fram og tilbake på grunn av vind og strøm, skriver Vikla videre i en e-post til VårtOslo.

— Vi vurderer at situasjonen er under kontroll. Oljemengden som når sjøen har avtatt, og utslippet vil være over i løpet av noen dager. Oppryddingen vil fortsette så lenge det er nødvendig. Helst skulle vi hatt kraftig nedbør for å vaske ut restene av oljen som ligger i kulverten, skriver hun.

Oslo kommune forsøker nå å begrense effekten av oljelekkasjen. Foto: Gaute Eiterjord
Oslo kommune forsøker nå å begrense effekten av oljelekkasjen. Foto: Gaute Eiterjord

Akkurat i disse dager er også laksesmolten fra elvene rundt Oslofjorden på vei ut i havet.

Naturvernforbundets Per-Erik Schultze forteller at smolten er utstyrt med en svært god luktesans, og at laksesmolten trolig vil unngå oljeflaket.

Denne gangen gikk det også utover oss mennesker

— Vanligvis blir mudring i sjøen og annen virksomhet som kan påvirke overflatevannet nektet utført på denne tiden. Nettopp for å skåne det livet i overflaten. Når et slikt oljeflak går i oppløsing brukes oksygen fra vannet, og det kan bli oksygenmangel på steder i fjorden, forteller marinbiologen

At utslippet denne gangen også fikk følger for badende mennesker, ser marinbiologen nesten som positivt.

— Veldig ofte blir små og større utslipp oversett, og bagatellisert.  Fordi det ikke angår oss mennesker. Norsk industri er gode på festtaler om hvor flinke de er, og hvor gode rutiner de har for å unngå utslipp til naturen. Sannheten er ofte en annen, sier Per Erik Schulze.

Naturvernforbundet har anmeldt utslippet til politiet.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har faglig kompetanse

— Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen har et bredt fagmiljø og vi skal bistå med vår miljøfaglige kompetanse dersom det oppstår akutt forurensning. Da hjelper vi de som har det direkte oppfølgingsansvaret, altså kommunen, de interkommunale beredskapsregionene og Kystverket. Eventuelt bistår vi også enkeltbedrifter som har vært uheldige og står midt oppe i et mindre utslipp, forklarer fylkesmiljøvernsjef Anne Marie Vikla.

— Da vi ble varslet om denne saken, sørget vi for at det ble opprettet kontakt til Kystverket og brannvesen, og fulgte utviklingen slik at vi fikk oversikt over situasjonen. Senere på torsdag ettermiddag dro miljøvernavdelingens beredskapsansvarlige ut for å vurdere forholdene ved Alna. Vi ser da på om tiltakene som er satt i gang er de beste for å ivareta miljøet, og danner oss et overblikk. I dette tilfelle er vi i første rekke opptatt av å vite om det finnes forekomster av sjøfugl som kan skades, sier Vikla.

Powered by Labrador CMS