85.000,- kroner tilsvarer tre måneder med fôr og flis til hestene, forteller daglig leder Lene Kragh (t.h.). Foto: Yasmin  Sfrintzeris
85.000,- kroner tilsvarer tre måneder med fôr og flis til hestene, forteller daglig leder Lene Kragh (t.h.). Foto: Yasmin Sfrintzeris

Alna ridesenter taksert som parkeringsanlegg – får eiendomsskatt på 85.000,-

Publisert Sist oppdatert

– Situasjonen er helt utrolig, sier en av ridesenterets hoderystende frivillige.

Ridesenteret, som fra før av sliter med å betale ned en ti år gammel gjeld, har én beskjed til finansbyråden: Kom og besøk oss.

Samtidig som kommunen lover ridesentrene i Oslo en mer rettferdig behandling og større tilrettelegging, har altså stiftelsen Alna ridesenter i Groruddalen blitt ilagt en eiendomsskatt på 85.000 kroner.

— 85.000 kroner tilsvarer tre måneder med fôr og flis til hestene, sier Alna ridesenters daglige leder Lene Kragh.

En av de frivillige i stallen, Reidun Valen, steller med den eldste hesten. Foto: Yasmin Sfrintzeris
En av de frivillige i stallen, Reidun Valen, steller med den eldste hesten. Foto: Yasmin Sfrintzeris

— Vi lever fra hånd til munn

Ridesenteret takket ja til kommunens tilbud om å få en takstmann til å vurdere eiendommen, men ifølge Kragh var det ingen som så takstmannen, hvis han dukket opp.

Da eiendomsskatteseddelen kom i posten, oppdaget hun at hestestallen var taksert som et garasjeanlegg.

– Vi er egentlig litt matte. Vi lever allerede fra hånd til munn, sier Kragh.

Selv om ridesenteret har klaget inn eiendomsskatten og søkt om fritak, har de nå begynt å betale på avdragene. Kragh tror de er heldige om de får svar på klagen innen ett år.

Har tidligere vært konkurstruet

– Eiendomsskatten belaster en allerede belastet økonomi, forteller Kragh. Under byggeperioden for godt over ti år siden ble det oppdaget at eiendommen var sterkt forurenset, noe kommunen forlanget at ridesenteret ryddet opp i. Da satt ridesenteret igjen med en stor gjeld.

Daglig leder på Alna ridesenter, Lene Kragh. Foto: Yasmin Sfrintzeris
Daglig leder på Alna ridesenter, Lene Kragh. Foto: Yasmin Sfrintzeris

Ridesenteret har allerede vært avhengig av hjelp til å betale ned gjelden etter opprydningsarbeidet. Kommunen har tidligere satt av penger i budsjettet for å redde ridesenteret fra å gå konkurs.

— Mer støtte, ikke mer skatt

Kragh forteller at de ønsket en gjeldssanering, som rideskolen på Ekeberg, men i stedet fikk servert eiendomsskatten.

Reidun Valen er en av de frivillige som bidrar i stallen. Hun forteller at eiendomsskatten påvirker hele stiftelsen. Hun understreker at de ikke er imot eiendomsskatt, men synes ikke at den bør gå utover lavterskeltilbud.

– Oslo kommune vil at vi skal drive et godt tilbud, men de gjør det samtidig vanskelig for oss. Vi burde få mer støtte, ikke mer skatt, sier Valen.

— Ville gi mer anstendig lønn

– Vi får jo nesten ikke lønn, så vi har i hvert fall ikke råd til eiendomsskatt, spøker Annika Meltzer, som er ansatt i stallen. På tross av den økonomiske utryggheten sitter latteren løst på ridesenteret.

Alna ridesenter har en rekke lavterskeltilbud som prosjekter rettet mot barn av fattige familier, hesteaktiviteter for eldre, og samarbeid med NAV og kriminalomsorgen. Ridesenteret tilbyr også ridefysioterapi og ridning for mennesker med fysiske handikap eller psykiske problemer.

– Lønnskostnadene er de største kostnadene vi har i dag. Vi håpet på å kunne gi våre ansatte en mer anstendig lønn, sier Lene Kragh.

Parkeringsanlegg for hester

På spørsmål om hva Lene Kragh og Reidun Valen synes om finansbyråd Robert Steens (Ap) påstand om at stallen kan betraktes som «et parkeringsanlegg for hester», ler begge.

– Helt utrolig, legger Valen til.

De to er enige om at takseringen kan ha gått litt fort i svingene, og at kommunen burde gjort et bedre arbeid med å kartlegge eiendommer på forhånd.

– Kom og besøk oss og se hva vi driver med, oppfordrer Valen byråden.

– Her er parkeringsanlegget, sier Kragh mens hun viser rundt i stallen. Foto: Yasmin Sfrintzeris
– Her er parkeringsanlegget, sier Kragh mens hun viser rundt i stallen. Foto: Yasmin Sfrintzeris

Byråden: Så lav skatt som mulig

Finansbyråden Robert Steen (Ap) skriver i en epost at eiendommen ble befart 24. november 2016. Kommunens takstmenn benytter en takseringsmetode kalt sjablongtaksering. Alle eiendommer som blir taksert skal settes inn i ferdige kategorier.

– Eiendomsmassen i Oslo har for stor variasjon til at det er fornuftig å ha kategorier for alle tenkelige typer eiendom, mener Steen.

Takstmennene velger den kategorien som er nærmest eiendommen de befarer.

–  Alna ridesenter er taksert som parkeringsanlegg fordi det var den lavest mulige sjablongen i sin sone, ifølge Steen.

Robert Steen, byråd for finans, mener det er riktig å taksere stallen som et parkeringsanlegg.
Robert Steen, byråd for finans, mener det er riktig å taksere stallen som et parkeringsanlegg.

– Oslo kommune må forholde seg til loven

Steen henviser til eiendomsskatteloven, som bestemmer at det skal gjøres en utvendig befaring av eiendommen. Takseringen er da basert på befaringen og opplysninger som eiere selv har meldt inn.

Steen forklarer at det er ulike faktorer som spiller inn når eiendommer skattlegges, og mener det ikke har funnet sted noen forskjellsbehandling av ridesentrene.

Men: Til forskjell fra ridesenter på privat grunn, blir ikke ridesenter som står på kommunal eiendom ilagt eiendomsskatt. Kommunens egne eiendommer er nemlig fritatt for skatt.

«Hesteparkeringsanlegget». Valen mener det hadde vært mer fornuftig å taksere stallen som bolig for hestene. Foto: Yasmin Sfrintzeris
«Hesteparkeringsanlegget». Valen mener det hadde vært mer fornuftig å taksere stallen som bolig for hestene. Foto: Yasmin Sfrintzeris

— Opp til bystyret

— Er det ikke din jobb, som finansbyråd, å lage bedre kriterier for hvem som skal og ikke skal betale eiendomsskatt?

– Oslo kommune må forholde seg til eiendomsskatteloven, som stiller visse krav til hvem som kan innvilges fritak for eiendomsskatt. Det er opp til bystyret å bestemme om de ønsker å gi Alna ridesenter fritak, sier Steen.

– Dersom Alna ridesenter mener at eiendomsskattetaksten er feil, kan de klage på dette, legger han til.