Vergen til den ene av de to utviklingshemmede mennene i Alna bydel avslørte underslagene og slo alarm
Vergen til den ene av de to utviklingshemmede mennene i Alna bydel avslørte underslagene og slo alarm

Kommunal boleder underslo 1,1 million fra utviklingshemmede i Alna bydel. Verge avslørte underslagene

— Underslaget er begått overfor svært sårbare personer, står det i dommen mot en kommunal boleder. I flere år underslo bolederen over 1,1 millioner kroner fra to utviklingshemmede i Oslo kommunes boliger.

Publisert

Men den 53 år gamle bolederen ble ikke avslørt av Oslo kommunes egne rutiner. Det var den ene utviklingshemmede beboerens nye verge som slo alarm.

I en oversikt over misligheter i Oslo kommune blir det grove underslaget mot to utviklingshemmede menn omtalt i generelle, anonymiserte ordelag. Til nå har underslagssaken mot den 53 år gamle bolederen ved de kommunale boligene for utviklingshemmede i Alna bydel heller ikke vært omtalt i media.

— Brukte pengene til private formål

I dommen fra Oslo tingrett 20. januar i år heter det:

— I tidsrommet fra 1. januar 2010 til og med 1. januar 2018, på forskjellige steder iOslo og andre byer, forbrukte han til private formål NNs (den ene beboeren, red.anmrk.) midler uten NNs tillatelse, het det i tiltalen mot 53-åringen da han møtte i Oslo tingrett.

Under rettssaken i januar i år valgte 53-åringen å legge alle kort på bordet. Han erkjente å ha underslått 1.113.295 kroner fra beboer NN. I tillegg erkjente bolederen også å ha underslått 36. 688 kroner fra en annen beboer.

Det største underslaget, fra beboer NN, skal ha foregått i Oslo og andre byer, heter det i dommen.

— Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen, skriver tingretten i dommen.

— På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig og i vinnings hensikt.

Ny verge avslørte underslagene

Da bydel Alna og Oslo kommune ble oppmerksomme på underslagene, ble 53-åringen rutinemessig politianmeldt. Bolederen mistet også jobben i kommunen, skriver Oslo kommunerevisjon i redegjørelsen til bystyrets kontrollutvalg.

— Ved gjennomgang av en beboers økonomi fikk ny verge mistanke om underslag. En leder ved en av bydelenes boenheter ble avskjediget og politianmeldt. Bydelen hadde samtidig bedt kommunerevisjonen om å bistå med gjennomgang av fem beboerregnskap.

— Vergen til den ene beboeren reiste søksmål med krav om erstatning. Oslo kommune inngikk utenomrettslig forlik om å erstatte kr 1.160.000. Den andre beboeren fremmet krav om erstatning og fikk tilbakebetalt kr 36.688, skriver kommunerevisjonen.

Kontrollutvalget i Oslo bystyre er gjort kjent med dommen mot den 53 år gamle, nå avskjedigede, bolederen i Alna bydel.

Den uforbeholdne tilståelsen fra den tidligere ustraffede 53-åringen "lønte" seg. Mannen fikk strafferabatt på 20 prosent for å ha lagt alle kort på bordet i tingretten. Under henvisning til rettspraksis mener Oslo tingrett at underslaget ville kvalifisert til ett års ubetinget fengsel.

Ni måneders ubetinget fengsel

— Det som taler for mildere straff er for det første tilståelsen. Siktede erkjente straffeskyldumiddelbart i første politiavhør. Tilståelsen har først og fremst hatt prosessøkonomiskbetydning ved at den har lettet etterforskningen og pådømmelsen som tilståelsessak, skriver tingretten i dommen fra januar i år.

— Den (tilståelsen, red.anmrk.) har hatt mindre betydning for etterforskningen, idet bevisene mot siktede var sterke allerede før tilståelsen. Derimot har tilståelsen av beløpets størrelse lettet etterforskningen ved at siktede allerede i første avhør ikke hadde "betenkeligheter med å innrømmet det beløpet som [..] vil komme frem", skriver tingretten.

Retten påpeker også at det hadde gått lang tid fra underslaget ble oppdaget og anmeldt, og frem til 53-åringen sto tiltalt i januar i år.

Dermed fikk den avskjedigede bolederen i Alna bydel opp mot 20 prosent strafferabatt, og ble dømt til ni måneders ubetinget fengsel. I tillegg er han idømt å betale erstatning på tilsammen 1.149.983 kroner.

Erstatningen er idømt betalt til Oslo kommune fordi kommunen allerede har dekket tapene de to utviklingshemmede mennene led.

Powered by Labrador CMS