Urban Anglers' Ahmed El Feky mener det hadde vært stas å få laks til å vandre opp fra sjøen, og til Alna. Foto: Frode Dalen
Urban Anglers' Ahmed El Feky mener det hadde vært stas å få laks til å vandre opp fra sjøen, og til Alna. Foto: Frode Dalen

Rødt i bydel Gamle Oslo ønsker å få laks og sjøørret opp i Alna, bydelens egen elv

Å få laks og ørret fra fjorden og opp i Alna er et svært omfattende arbeid, men å få fisk til vannspeilet ved Middelalderparken, er realistisk.

Publisert

Sist sommer gikk mange laks opp Lysakerelva og Akerselva. Nå ønsker bydelsutvalget i Gamle Oslo at bymiljøetaten ser på mulighetene for å gjøre også Alna til en levende elv med laks og sjøørret.

Alna renner ut i fjorden via en tunnel på Loenga nedenfor Ekeberg, og allerede i dag står det en del ørret i utløpet av Alna. Ørreten vandrer fra innsjøer i Lillomarka med strømmen ned Alna, men kommer ikke opp i elva igjen. Skal de klare det, må det lages en såkalt laksetrapp, slik at fisken kan komme opp fra Oslofjorden til gyteplassene i elva.

Alnaelva renner fra innsjøer i Østmarka ned i Oslofjorden. Kart: OpenStreetMap
Alnaelva renner fra innsjøer i Østmarka ned i Oslofjorden. Kart: OpenStreetMap

— Det hadde vært kult med laks i Alna og enda en god fiskeelv i byen. Jeg har fisket mye i elva, men ikke nede ved utløpet, sier lederen for Urban Anglers, Ahmed El-Feky. Urban Anglers er en fiskeklubb for barn og ungdom. Klubben lærer ungdommene å benytte seg av fiskemulighetene i byen.

Alna sliter med forurensning

Alna er Oslos lengste elv, men også den elva som sliter mest med forurensning. En gjenoppretting av den nå utdødde laksestammen i elva kan få fart på oppryddingen av gamle forurensningskilder langs vassdraget, håper Rødt i Gamle Oslo.

Det er Oslomarka Fiskeadministrasjon som står for kultivering av Akerselva. Både der og i Lysakerelva har laksen klart å etablere en livskraftig stamme etter å ha vært borte i mange år.

— Alna høres interessant ut, men Oslomarka Fiskeadministrasjon har ingen kontrakt om fiskeforvaltning der. Om vannkvaliteten i Alna er god nok, kan det være mulig å tilbakeføre elva til naturtilstand. Hvis kommunen ønsker, har vi yngel av både sjøørret og laks som kan settes ut i Alna, sier fiskeforvalter, Dag Øivind Ingierd.

Her forsvinner Alnaelva under jorda i det den går under Enebakkveien. Elva kommer ikke ut igjen før ved Loenga. Foto: Anders Høilund
Her forsvinner Alnaelva under jorda i det den går under Enebakkveien. Elva kommer ikke ut igjen før ved Loenga. Foto: Anders Høilund

Ikke laks opp elva med det første

— Alna er for tiden ikke noe vassdrag for laks og sjøørret. Det må være et langsiktig mål å kunne åpne for at fisk kan vandre fra sjøen og opp i Alna, men det er både dyrt og teknisk utfordrende arbeid å få det til, sier Terje Laskemoen i bymiljøetaten.

Laskemoen forteller at Alna i dag er demmet opp ved Enebakkveien ovenfor Kværnerbyen. Derfra går elva i en to kilometer lang tunnel under Ekebergåsen, før elva igjen ser dagens lys og møter fjorden vad Loenga. Noen gjenåpning av elva i dens opprinnelig løp er derfor ikke mulig. Laskemoen er dog positiv til Rødts forslag på sikt.

Fisk i vannspeilet ved Middelalderparken

— I forbindelse med arbeidet ved Follobanen vil vi i bymiljøetaten benytte sjansen til å legge til rette for at ørreten kan finne gyteplasser i tunnelen som går under Follobanen. Å få fisken fra sjøen til å komme helt opp til Alna i Svartdalsparken er ikke mulig, sier Laskemoen

Oslo Elveforum ønsker i første omgang å få fisk fra fjorden opp i vannspeilet ved Middelalderparken. Å få til en fiskepassasje fra fjorden til vannspeilet er, ifølge Laskemoen, teknisk overkommelig.

Powered by Labrador CMS