– Vi er enige med Aleris om å avvikle avtalen om hjemmehjelpsdrift på bakgrunn av flere alvorlige forhold, sier byråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Barne- og likestillingsdepartementet / Flickr
– Vi er enige med Aleris om å avvikle avtalen om hjemmehjelpsdrift på bakgrunn av flere alvorlige forhold, sier byråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Barne- og likestillingsdepartementet / Flickr

Oslo kommune avvikler hjemmetjeneste-avtale med firmaet Aleris

Publisert Sist oppdatert

Ifølge byråd Inga Marte Thorkildsen er det flere alvorlige forhold som fører til at Oslo kommune ikke fortsetter med Aleris. I midten av desember er det slutt.

Det betyr at rundt 200 pleietrengende og brukere av Aleris Omsorgs hjemmetjenester i Oslo må bytte hjelpere like før jul, mer eksakt den 18. desember. Rundt 60 ansatte i firmaet blir berørt.

– Vi er enige med Aleris om å avvikle vår hjemmehjelpsdrift på bakgrunn av flere alvorlige forhold, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, til Aftenposten.

Tidligere ansatte varslet

Utgangspunktet for prosessen som nå ender med at kontrakten mellom den private aktøren og kommunen opphører, var en bekymringsmelding om avvik fra tidligere ansatte. Avvikene skal blant annet ha dreid seg om bruk av ufaglærte til hjemmesykepleiertjenester.

Helseetaten og Aleris omsorg er uenige om hvor store avvik det har vært, hvor alvorlige de er, hvor lenge de har vart og i hvilken grad de nå er rettet fullt ut. Administrerende direktør i Aleris Omsorg, Erik Sandøy, mener firmaet har rettet opp i alle avvik og at dette er blitt dokumentert grundig overfor kommunen.

– Vi har ryddet opp i forholdene og lukket alle avvik. Vi hadde i en kort periode for dårlig sykepleiedekning i forhold til det Oslo kommune krevde, innrømmer han. Direktøren hevder også at Aleris i juni hadde hundre prosent fagdekning, ifølge Aftenposten.

Helseetaten uenig med Aleris

Helseetaten uenig i at bruken av ufaglærte varte kun en kort periode. Etaten er heller ikke enig i at Aleris fullt ut hadde ryddet opp i dette i juni, melder Aftenposten.

Aleris omsorg inngikk kontrakt med kommunen i 2015. Pr. august fikk 126 brukere praktisk bistand fra Aleris, mens 109 fikk hjemmesykepleie.