Uranienborghjemmet ligger på Uranienborg og drives av Aleris omsorg. Foto: Wikimedia Commons
Uranienborghjemmet ligger på Uranienborg og drives av Aleris omsorg. Foto: Wikimedia Commons

Fullt kaos på Uranienborghjemmet: – Aleris Omsorg meddeler at vi som strakstiltak vil «ta ut» lederen

Publisert

Ifølge en redegjørelse VårtOslo har fått tilgang på, lover Aleris Omsorg at de vil fjerne lederen på Uranienborghjemmet. Utskiftingen skulle skjedd på mandag, men tre dager senere sitter leder Eldin Hasanagic ennå i sjefsstolen.

Det var i forrige uke at Aleris Omsorg skal ha meddelt til sykehjemsetaten i Oslo kommune at de ville gjennomføre en rekke strakstiltak. Blant disse var "å ta ut leder av Uranienborghjemmet".

Etter bydel Frogners hardtslående tilsynsrapport i mai, gikk alarmklokkene i sykehjemsetaten. Nå viser det seg at kommunen har hatt en rekke møter med Uranienborghjemmet over sommeren. Blant annet har de gjennomført to kontraktoppfølginger i starten og slutten av juli, hvor sykehjemmet har måttet vise punkt for punkt at de følger opp avtalen med kommunen.

— Svært bekymret

Allerede i neste uke følger enda en kontraktsoppfølging.

«Sykehjemsetaten har igjen hatt telefonsamtale med direktøren i Aleris, og sagt at sykehjemsetaten er svært bekymret for situasjonen på Uranienborghjemmet. Aleris ble bedt om å komme med en tilbakemelding på hvilke ytterligere strakstiltak som er gjennomført for å bedre situasjonen på Uranienborghjemmet.», står det i den kommunale redegjørelsen, datert 13. oktober.

Sykehjemmet har en ledelsesutfordring

I redegjørelsen står det videre:

«Sykehjemsetaten har vært tydelig i sin tilbakemelding til Uranienborghjemmet om at strakstiltak må gjøres for å gjenopprette tillit hos beboere og pårørende. Det er også utfordrende å få til god kvalitet med pågående arbeidskonflikter/samarbeidskonflikter ved en avdeling. Vi har vært klare på at vi opplever at Uranienborghjemmet har en ledelsesutfordring, dette er formildet til Aleris sentralt ved flere anledninger senest i dag».

Her er strakstiltakene

Redegjørelsen er signert av sykehjemetatens etatsdirektør, Helge Jagmann, og områdedirektør Anne Berger Sørli. Redegjørelsen viser at Aleris Omsorg har lovt å gjennomføre flere strakstiltak:

  • «Aleris Omsorg har meddelt i dag at de vil som strakstiltak ta ut leder av Uranienborghjemmet fra sitt vikariat med virkning fra mandag». Altså fra den 16. oktober.
  • Uranienborghjemmet vil få tettere sentral oppfølging, fra direktør og kvalitetsteam.
  • Sentrale ansatte innen HR og personell vil ta tak i det som beskrives som et dårlig arbeidsmiljø ved sykehjemmet.

Stikker kjepper i hjula for fagforeningen

Også Fagforbundet pleie og omsorg i Oslo, ved leder Siri Follerås, rapporterer om samarbeidsproblemer på Uranienborghjemmet.

Leder i Fagforbundet pleie og omsorg i Oslo, forteller om store problemer med å få til en fagforening på sykehjemmet. Foto: Fagforbundet
Leder i Fagforbundet pleie og omsorg i Oslo, forteller om store problemer med å få til en fagforening på sykehjemmet. Foto: Fagforbundet

– Vi har slitt med å få tillitsvalgte på Uranienborghjemmet, siden vi opplever at ledelsen setter alle kjepper i hjula for dem. For eksempel har tillitsvalgte blitt trukket en halv månedslønn etter å ha vært på tillitsvalgtkurs. Vi er i hvert fall ikke noen likeverdig part, slik vi opplever å være ellers i arbeidslivet. Vi vet at andre sykehjem i Aleris Omsorg ikke har like store problemer. I det store og hele har det vært et vanskelig samarbeidsforhold, sier Follerås.

– Ingen kommentar

Leder ved Uranienborghjemmet, Eldin Hasanagic, ønsker ikke snakke med VårtOslo om at han kan måtte gå eller at han stikker kjeppene i hjulene for faglige tillitvalgte.

– Jeg har ingen kommentar og vil henvise deg til Aleris Omsorgs Erik Sandøy og Ingvild Kristiansen, sier han.

– Uakseptabel tjeneste

Det er bydel Frogner som betaler for tjenestene fra Aleris Omsorg. Leder av bydelsutvalget i bydel Frogner, Jens Jørgen Lie (H), uttaler:

Jens Jørgen Lie (H) er opptatt av at bydel Frogner får den gode eldreomsorgen bydelen betaler for. Foto: Oslo Høyre
Jens Jørgen Lie (H) er opptatt av at bydel Frogner får den gode eldreomsorgen bydelen betaler for. Foto: Oslo Høyre

Bydelsutvalget kan ikke akseptere at våre gamle ikke får den tjenesten som er avtalt. Vi registrerer at det fortsatt er utfordringer på Uranienborghjemmet knyttet til arbeidsmiljø, dårlig intern kommunikasjon og problemer knyttet til rekruttering av fagpersonell. Tilsynsutvalget vårt har påpekt at dette medfører en tjeneste som er uakseptabel for brukerne.

På vegne av bydelsutvalget krever Lie en redegjørelse fra sykehjemsetaten om hva som skjer.

– Vi er fornøyde med at sykehjemsetaten endelig skal ha et møte med Aleris og Uranienborghjemmet for å gå igjennom driftsavtalen og om denne blir oppfylt. Vi ber om en status etter møtet, om hvilke tiltak man er enig om å gjennomføre, sier Lie.

– Ser alvorlig på kritikken

Sykehjemetatens direktør for private sykehjem, Anne Berger Sørli, uttaler:

Sykehjemsetatens Anne Berger Sørli tar på høyeste alvor alle problemene som er dukket på Uranienborhjemmet. Foto: Høyre
Sykehjemsetatens Anne Berger Sørli tar på høyeste alvor alle problemene som er dukket på Uranienborhjemmet. Foto: Høyre

– Sykehjemsetaten ser meget alvorlig på kritikken som fremkommer fra tilsynsutvalget. Det har vært tett oppfølging og ekstra kontroll av driften på Uranienborghjemmet over tid. Sykehjemsetaten går igjennom driftsavtalen sammen med Aleris for å sjekke ut om driftsavtalen overholdes eller ikke. Etaten kommer til å gjøre det som er nødvendig for å sikre at driften er i tråd med den kvaliteten vi forventer.

Aleris tar krisen på alvor

Erik Sandøy er administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge. Foto: NHO Service
Erik Sandøy er administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge. Foto: NHO Service

– Vi tar situasjonen ved Uranienborghjemmet på dypeste alvor. Vi har en kontinuerlig dialog med sykehjemsetaten og utreder situasjonen ved sykehjemmet punkt for punkt. Vi mener det er både uheldig og uriktig å skulle kommentere en pågående prosess overfor VårtOslo, som kun presenterer bruddstykker av en sammensatt helhet, sier Erik Sandøy, administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge.

– Alt vi foretar oss i saken gjøres i samråd med sykehjemsetaten, og alt vi har blitt enige om, har blitt etterlevd, sier Sandøy.

 

Powered by Labrador CMS