Ensomme eldre i Oslo skal få klippekort på ulike aktiviteter sammen med hjelpepleier. Foto/illustrasjonsbilde: Pixabay
Ensomme eldre i Oslo skal få klippekort på ulike aktiviteter sammen med hjelpepleier. Foto/illustrasjonsbilde: Pixabay

Sjokkerende funn ved sykehjem i Oslo: Beboere og pårørende bes om ikke å hisse hverandre opp og dele elendigheten

Publisert

"En daglig kamp for å få den hjelp en trenger". Slik karakteriserer en beboer hverdagen på det privatdrevne Uranienborghjemmet.

To ulike tilsynsrapporter, fra mai og september i år, som VårtOslo har fått tilgang til, viser at forholdene ved det privatdrevne Uranienborghjemmet er svært kritikkverdige.

Beboere og pårørende har blitt spurt av Oslo kommunes tilsynsutvalg om å beskrive forholdene ved sykehjemmet, som drives av den private aktøren Aleris Omsorg. Ifølge de pårørende gir ikke institusjonen beboerne forsvarlig omsorg og hjelp. Heller ikke behandler sykehjemmet brukerne med respekt.

Lang liste med avvik

På overflaten ser alt pent og rent ut. Men tilsynsbesøkene avdekker en lang liste med avvik i den daglige driften. Fra det forhåndsvarslede tilsynet i mai i år blir blant annet følgende forhold meldt:

  • Rutine med rød sirkel på dør til rom med døende må opphøre (denne praksisen har senere blitt tilbakevist).
  • Legen har ikke tid til å drive forsvarlig tilsyn.
  • Medisinutdeling må underlegges bedre kontroll.
  • Informasjon, samarbeid og oppfølging til pårørende må bedres.
  • Rengjøring på beboerrom må bedres.
  • Sykehjemmet må snarest innføre tiltak som gir daglig hygge og trivsel for beboerne.
  • Konserter med kjente artister dekker på ingen måte disse behovene.
  • Sykehjemmet må snarest treffe tiltak som kan gi bedre arbeidsmiljø, mindre turnover og mindre sykefravær. Bedre arbeidsmiljø gir bedre beboermiljø.

Nytt tilsyn, få forbedringer

Sykehjemsetaten i Oslo kommune eier sykehjemmet og er i etterkant svært kritiske til funnene. Tilsynsbesøket avdekker "en rekke alvorlige påstander knyttet til kvaliteten på tjenesten ved Uranienborghjemmet", oppsummerer sykehjemsetaten. Etatsdirektør Helge Jagmann avholder flere møter med ledelsen ved Uranienborghjemet og Aleris Omsorg. Her blir det lovet bot og bedring.

Men lovnadene ser ikke ut til å bli fulgt opp. I september bestemmer tilsynsutvalget i bydel Frogner seg for å gjennomføre et nytt og uanmeldt tilsyn ved sykehjemmet (se fra side 142). Her snakker etaten med både pårørende, beboere og ansatte.

Heller ikke denne gang er resultatet oppløftende. Det viser seg at pårørende og beboere fortsatt mener forholdene er utilfredsstillende. På spørsmål om institusjonen gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp og behandler den enkelte med respekt, er svarene fortsatt nei.

Beboere og pårørende må ikke hisse hverandre opp

"En pårørende som vi ikke snakket med forrige gang, ga oss en lang liste over
episoder som skjedde mellom 23. juni og 8. august i år. Vedkommende har også tatt kontakt på telefon og fortalt om mange graverende episoder i løpet av siste år. Personen
tør ikke stå frem fordi vedkommende er redd for at det skal gå ut over
ektefellen", skrives det i rapporten.

Videre står det: "En meget pleietrengende beboer fortalte om sin daglig kamp for å få den hjelpen vedkommende trenger. Stadig får personen beskjed om at beboeren bør flyttes til et sykehjem på Østkanten fordi vedkommende er så pleietrengende. Flere beboere og pårørende har fått henstilling fra lederne om at de ikke skal snakke sammen. De skal ikke dele elendighet og hisse hverandre opp."

Uranienborghjemmet ligger på Uranienborg og drives av Aleris omsorg. Foto: Wikimedia Commons
Uranienborghjemmet ligger på Uranienborg og drives av Aleris omsorg. Foto: Wikimedia Commons

Personalet krangler høylydt

På spørsmål om institusjonen drives med forsvarlige personalforhold oppsummerer rapporten slik:

"Beboere og pårørende opplever at det er dårlig kompetanse både når det gjelder fag, språk og norsk kulturforståelse. Det er stor mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere. Det skiftes stadig ut ansatte og ledere. Særlig demente beboere får ikke den hjelp de har krav på..."

Videre: "Noen ansatte som skal lage maten har ingen opplæring i dette. Maten smaker tidvis langt dårligere enn det man kan forvente".

Til slutt: "Beboere mener at det særlig i 3. etasje er et dårlig arbeidsmiljø. De opplever at ansatte har konflikter seg i mellom og i forhold til beboere. Enkelte av de ansatte beskrives likevel som flinke, men det er unntaket. Personalet krangler høylydt eller snakker ikke sammen. Det er lite arbeidsglede og hygge. En av beboerne opplever behandlingen av seg selv og øvrige beboere som nedverdigende. Det er mangel på empati og respekt, heter det."

Alvorlige funn avdekket

Tilsynsutvalget retter hard kritikk mot praksisen med at pårørende og beboere blir bedt om ikke å snakke sammen og hause opp stemningen:

— Pårørende og beboere må ha anledning til å snakke sammen uten at de mistenkes for å hisse hverandre opp. Det gjør det lettere for pårørende å komme på besøk, samtidig som det øker trivselen for beboere, slår utvalget fast.

Tilsynsrapporten oppsummerer at forholdene ved Uranienborghjemmet fortsatt er alvorlige og henstiller til sykehjemsetaten om å følge opp institusjonen.

Ikke fornøyde selv

Erik Sandøy, administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, er kjent med tilsynene.

Skjermdump: Aleris hjemmeside
Skjermdump: Aleris hjemmeside
Erik Sandøy sier seg ikke fornøyd med forholdene ved Uranienborghjemmet. Foto: Aleris
Erik Sandøy sier seg ikke fornøyd med forholdene ved Uranienborghjemmet. Foto: Aleris

— Vi mener vi har gjort en hel rekke tiltak for å rette på forholdene som er omtalt i tilsynsrapporten. Jeg ønsker ikke gå i detalj på tiltakene vi har gjennomført, men jeg ser at tilsynet ikke er fornøyd med jobben vi har gjort på Uranienborghjemmet. Aleris sier seg på ingen måte fornøyd, før alle er fornøyde. Vi er derfor åpne for en dialog med alle parter for å forbedre situasjonen, sier Sandøy.

Den 18. oktober har Aleris Omsorg et møte med sykehjemsetaten, der tilsynsrapportene vil bli et tema.

Aleris blir kalt inn på teppet

Sykehjemsetaten ser alvorlig på kritikken som fremkommer i rapporten.

— Etter at Sykehjemsetaten mottok første tilsynsrapport, har vi hatt tett kontakt med Aleris og Uranienborghjemmet. Etaten har blant annet gjennomført to kontraktsoppfølginger. I tillegg har vi kontrollert bemanning og sykefravær i henhold til kontrakten, sier Sofus Urke, kommunikasjonssjef i sykehjemsetaten.

Han opplyser at sykehjemetaten også har hatt møte med Uranienborghjemmet etter at den siste tilsynsrapporten ble kjent. Sykehjemsetaten har invitert både tilsynsutvalget og Aleris til ulike møter i neste uke. Han sier ikke noe konkret om funnene vil få følger for sykehjemmet.

— Rapporter etter tilsyn ved Oslos sykehjem følges opp i henhold til egen prosedyre. Hvis rapporten inneholder områder som krever oppfølging, så vil det bli satt i verk nødvendige tiltak, sier Urke.

PS: I en tidlig versjon av saken var tittelen: Sjokkerende funn ved sykehjem i Oslo: «Rutine med rød sirkel på dør til rom med døende må opphøre». Vi har nå brakt på det rene at en slik merking ikke har funnet sted, og tittelen er fjernet.

Powered by Labrador CMS