Grønne plener med gang- og sykkelveier erstatter parkeringsplasser og bilveier når Nye Jordal Park etter planen skal stå ferdig i juni 2020. Illustrasjon: Oslo kommune
Grønne plener med gang- og sykkelveier erstatter parkeringsplasser og bilveier når Nye Jordal Park etter planen skal stå ferdig i juni 2020. Illustrasjon: Oslo kommune

Over 100 p-plasser fjernes når Nye Jordal Park står ferdig. Breddeidretten fortviler

� Situasjonen er helt håpløs. Det kommer til å bli en umulig situasjon for brukere og nærmiljøet med så få parkeringsplasser, sier styreleder i VIF hockey bredde, Albert Collett.

Publisert

"Lek og moro, ro og gode stunder i det grønne. Gjennom det hele sildrer en bekk, som du kan dyppe tærne i. Om halvannet år vil Nye Jordal Park være klar til å tas i bruk".

Slik beskriver Oslo kommune det enorme prosjektet som ikke bare handler om total restaurering av Jordal Amfi, men også andre idrettsanlegg og grøntområdene rundt. Det er et stort park- rekreasjons- og idrettsområde i Oslo indre øst som etter planen går mot ferdigstillelse i juni 2020.

— Blottet for praktisk forståelse

Men i ferdigstillelsen forsvinner 112 parkeringsplasser. P-plasser som ble brukt av foreldre og foresatte som fraktet barn og unge til kamp og trening med tunge, store sportsbag`er.

— Jeg er sikker på at det blir kjempeflott anlegg. Men hva hjelper det når det er planlagt med en totalt blottet praktisk forståelse, sett  fra et brukerperspektiv, sier styreleder Albert Collett i Vålerenga hockey bredde til VårtOslo.

Når Jordal Amfi etter planen står ferdig i juni 2020, skal både fotball og amerikansk fotball skal få tilbake kunstgressbanen. Illustrasjon: Oslo kommune
Når Jordal Amfi etter planen står ferdig i juni 2020, skal både fotball og amerikansk fotball skal få tilbake kunstgressbanen. Illustrasjon: Oslo kommune

Før ombyggingen av hele området, rundt blant annet Jordal Amfi, kunstgressbanen og ungdomshallen, var det ifølge plan- og bygningsetaten 150 p-plasser knyttet til de ulike idrettsanleggene ved Jordal.

Nå hevder Oslo kommune at det totalt blir 61 parkeringsplasser ved Nye Jordal Park. Men realiteten er at det blir langt færre plasser enn det som oppgis på kommunens nettside.

Kun 38 ordinære p-plasser

— Det er riktig at det totalt er det planlagt 61 p-plasser tilknyttet Nye Jordal Park. Av disse 61 plassene er 14 p-plasser reservert til bevegelshemmede. Dernest er fem av p-plassene satt av til driftspersonell. Og fire av p-plassene legges i sørenden, like ved snusløyfa for 20-bussen ved Galgeberg, sier prosjektleder Dan Paulsen i bymiljøetaten til VårtOslo.

Dermed blir det i realiteten 38 ordinære p-plasser tilknyttet alle idrettsanleggene i Nye Jordal Park. Fra 150 til 38 p-plasser betyr at 112 parkeringsplasser er forsvunnet fra anleggene når mesteparten står ferdig i juni 2020.

� Totalt er det 61 p-plasser, hvorav 14 er reservert bevegelseshemmede, sier prosjektleder For Nye Jordal Park, Dan Paulsen.Foto: Kristin Nilsen / Oslo kommune
� Totalt er det 61 p-plasser, hvorav 14 er reservert bevegelseshemmede, sier prosjektleder For Nye Jordal Park, Dan Paulsen.Foto: Kristin Nilsen / Oslo kommune

— Dette er helt krise for oss som driver med breddeidrett. Vi driver skøyteskole for unger fra tre til seks år. De kommer ikke alene med kollektivtransport. Og barn reiser ikke med en tung ishockeybag på buss eller bane, sier VIF Hockey breddes styreleder Albert Collett.

Borgerlige partier foreslo 104 p-plasser

Styreleder Albert Collett i VIF Hockey bredde. Foto: Privat
Styreleder Albert Collett i VIF Hockey bredde. Foto: Privat

— Arenaen for Getliga-kamper, Jordal Amfi, vil nok fungere supert. Publikum kommer kollektivt til og fra på begrensede tidspunkter en gang i uka. Men vi i Vålerenga ishockey bredde har barn og ungdom som skal bruke anleggene hver dag, sju dager i uken,  fra grytidlig klokken 6.30 til sent på kvelden klokken 23.00. Mange av dem er helt avhengige av å bli kjørt til og fra Jordal, sier Collett.

Da reguleringsplanen for Nye Jordal Park ble behandlet i Oslo bystyre i september 2016, advarte Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre mot å fjerne for mange parkeringsplasser.

— I et fellesforslag foreslo Frp, Venstre og Høyre et minimum på 104 parkeringsplasser ved Nye Jordal Park, sier bystyrerepresentant og nestleder av bystyrets byutviklingskomité, Camilla Wilhelmsen (Frp).

Nedstemt av rødgrønt flertall

— Dette foreslo vi ut fra de ulike brukergruppenes behov. På Nye Jordal skal amerikansk fotball trene og spille kamper, med alt av utstyr. Vi har kjelkehockey på Jordal. Og ishockey. I tillegg til fotball og håndball. Bare for å nevne noen av de mange ulike brukergruppene innen breddeidrett for barn og unge. I forslaget vårt forutsatte vi også at tilstrekkelig parkering ble hensiktsmessig plassert ved de ulike idrettenes arenaer, forteller Wilhelmsen etter å ha studert bystyrevedtaket fra høsten 2016.

Men slik gikk det jo ikke? Nå forsvinner 112 parkeringsplasser. 

— Nei, slik gikk det ikke. Vi fikk ikke flertall. Frp, Høyre og Venstre ble nedstemt av det rødgrønne bystyreflertallet. Og nå ender det med alt for få p-plasser. Jeg tror det er stor sannsynlighet for at dette må gjøres om når Nye Jordal Park åpnes, og alle ser hvor håpløst det er med parkering, sier Wilhelmsen.

— Det er alt for lite med de 61 p-plassene som nå opprettes ved Nye Jordal Park. Antallet må økes, sier Frp-politikeren.

— Rammer naboer ved Jordal

Vålerenga hockeys styreleder for bredde, Albert Collett, er bekymret for mer enn bare p-plasser. Han frykter kaos i boligstrøk rundt Jordal.

— Dette rammer jo også naboene til Jordal. Når det er så lite parkering ved idrettsanleggene, frykter jeg at folk tvinges til å parkere i sidegatene i boligstrøkene rundt Jordal. Det ønsker jo ingen. Vi har de siste årene hatt flere møter med ansvarlige politikere i rådhuset. Men vi når ikke frem. Vi blir ikke hørt, sier styrelederen.

� Frp, Høyre og Venstre ble nedstemt av det rødgrønne bystyreflertallet, sier nestleder i bystyrets byutviklingskomité, Camilla Wilhelmsen (Frp). Foto: Arnsten Linstad
� Frp, Høyre og Venstre ble nedstemt av det rødgrønne bystyreflertallet, sier nestleder i bystyrets byutviklingskomité, Camilla Wilhelmsen (Frp). Foto: Arnsten Linstad

— Jeg frykter også for økonomien i breddesatsingen vår. Mye av grunnen til at vi kan holde treningsavgifter så lave at mange barn og unge kan delta, er at vi har inntekter fra kafédrift. Foreldre, besteforeldre og andre foresatte og voksne bidrar mye ved at de kjøper seg en kopp kaffe og en vaffel. Men hvis de slutter å komme, så blir det ikke solgt en eneste vaffel. Da er vi nesten konkurs, sier Albert Collett.

— Og dette gjelder jo ikke bare Vålerenga. Det er viktig å påpeke at det er mange andre som driver breddeidrett for barn på Jordal. Håndball, amerikansk fotball, fotball og skateparken har mange av de samme behovene, sier styrelederen.

* VårtOslo har bedt byrådet kommentere saken, og fått beskjed om at byrådsavdeling for byutvkling vil gi svar iløpet av onsdag 30. januar.

Powered by Labrador CMS