En kampvillig menighet som var glade for godt fremmøte og god støtte (fra v.) Kari Jordheim – nestleder i menighetsrådet, Eli Djupvik – daglig leder, Unn-Line Midttun – leder av menighetsrådet og Signe Fyhn – sokneprest. Foto: Hans M. Borge
En kampvillig menighet som var glade for godt fremmøte og god støtte (fra v.) Kari Jordheim – nestleder i menighetsrådet, Eli Djupvik – daglig leder, Unn-Line Midttun – leder av menighetsrådet og Signe Fyhn – sokneprest. Foto: Hans M. Borge

Lilleborg er klare til å slåss for sin kirke. Det var det ingen tvil om etter folkemøtet denne uka

Lilleborg kirke er en av de ni kirkene Kirken foreslår å legge ned – eller «fristille», som det litt kryptisk sies i Kirkebruksplanen.

Publisert

Lilleborg og Torshov menigheter ble slått sammen nyttår 2015 for å gjøre menigheten mer «robust». Da fantes det ingen plan for å legge ned en av kirkene. Men med kirkebruksplanen, foreslår Kirkelig fellesråd og bispedømmerådet at Lilleborg kirke skal «fristilles», mens Torshov kirke skal være eneste kirke i sognet. Frem til nå er begge kirkene blitt brukt til gudstjenester.

Det er selvsagt mange argumenter for å legge ned en av kirkene. De ligger nær hverandre og begge er såkalte «arbeidskirker». Besøksstatistikken er ikke på deres side. Det siste deler de jo med mange kirker.

Kirkebruksplanen

Kirkelig fellesråd og bispedømmerådet har utarbeidet en kirkebruksplan. Planen er et forslag til bruken av kirkebygg i Oslo. Styringsgruppen har foreslått at følgende ni, av rundt 60, oslokirker ikke lenger skal brukes som tradisjonelle menighetskirker: Bakkehaugen, Sofienberg, Lilleborg, Iladalen, Klemetsrud, Stovner, Ellingsrud, Romsås og Østre Aker.

Torshov kirke ligger mere midt i sognet. Dessuten er menighetskontorene der. Derfor foreslår Kirkebruksplanen at den får forbli sognekirke og at Lilleborg kirke fristilles, til for eksempel utleie.

Lilleborg kirke er foreslått nedlagt. Foto: Ole Anders Flatmo / Wikipedia
Lilleborg kirke er foreslått nedlagt. Foto: Ole Anders Flatmo / Wikipedia

Stor aktivitet rundt kirken

Mange møtte i Lilleborg kirke for å høre argumentene og komme med egne synspunkter.

– Mange har et sterkt forhold til kirken her, presiserte nestleder i menighetsrådet, Kari Jordheim.

I Lilleborg kirke er det stor aktivitet utenom gudstjenestene: Teatergrupper, sanggrupper og musikk. Aktiviteter som er samlende. Blir kirken lagt ned, vil den ikke stå tom.

Kirkeverge Robert Wright var invitert, men ikke å se. Kulturkonsulent Andreas Fætten i bydel Sagene var derimot på plass.

– Jeg minner om at kirken, ifølge byantikvaren, er bevaringsverdig. Bydelen støtter mangfoldet av aktiviteter knyttet til kirken, for eksempel teaterforestillingene rundt Oskar Braatens tekster.

Det var godt oppmøte tross det fine været. Foto: Hans M. Borge
Det var godt oppmøte tross det fine været. Foto: Hans M. Borge

Mange sosialboliger rundt kirken

Leder av Sagene bydelsutvalg Helge Stoltenberg (Ap) måtte innrømme at det var første gang han var i kirken, men erklærte at han ville fremme et støtteforslag for Sagene bydelsutvalg.

Kirken har også sterk kontakt med det Sør-sudanske miljøet i Norge. Alakai Sekwat og Angela Charles pekte på viktigheten av dette. I Lilleborg kirke får de komme og synge på sitt eget språk.

Angela Charles fra Sør-Sudan satte stor pris på få komme hit og synge på sitt eget språk. Foto: Hans M. Borge
Angela Charles fra Sør-Sudan satte stor pris på få komme hit og synge på sitt eget språk. Foto: Hans M. Borge

– En stor andel av boligene rundt Lilleborg er sosialboliger og en-persons husstander. Mange føler seg ensomme, og det er stort gjennomtrekk. Det gir helt spesielle diakonale utfordringer. En kirke i nærmiljøet er viktig her, sier sogneprest Signe Fyhn, som har vært i menigheten i hele 23 år.

Hun mente det beste ville være å utsette avgjørelsen i to år. Torshov kirke skal nemlig renoveres, og i den tiden skal Lilleborg uansett bestå som sognekirke. Hun ville bruke disse to årene til å finne alternative løsninger.

Populært med babysang

Babysang er en annen viktig aktivitet. Marianne Eggen som leder denne gruppen fortalte entusiastisk at Lilleborg var den beste kirken for denne aktiviteten. Hver annen uke kommer 40-80 babyer hit. Det er et tilbud med veldig lav terskel.

Lilleborg kirke har en spesielt utseende og ikke minst spesiell altertavle. Den er kanskje i utgangspunktet ikke så «sakral» som mange andre. Kirken er tegnet av Harald Hille. Altertavlen er laget av Olav Strømme.

Mobilisering i Lilleborg kirke

Powered by Labrador CMS