Pål Nesse og Kari Elisabeth Kaski er begge glade for resultatene fra gratis aktivitetsskole. Foto: Vegard Velle
Pål Nesse og Kari Elisabeth Kaski er begge glade for resultatene fra gratis aktivitetsskole. Foto: Vegard Velle

På osloskolene med gratis aktivitetsskole, er så å si alle barna med

Publisert

Samtlige osloskoler som har innført gratis aktivitetsskole opplever kraftig økning i deltakelsen. Bra for språklæringen, mener skolerektor Pål Nesse og SVs nestleder, Kari Elisabeth Kaski.

Vahl skole i Gamle Oslo har hatt gratis aktivitetsskole siden 2015. Siden da har antallet barn som er med tredoblet seg. Nå ønsker SV at barn i resten av landet skal få de samme mulighetene som i Oslo, altså gratis aktivitetsskole noen timer hver dag, med muligheter for læring og lekselesing.

Hvem får gratis aktivitetsskole?

  • Fra denne høsten får 21 nye osloskoler gratis aktivitetsskole for elever i 1. klasse. Rundt 1000 nye barn få være med på lek og læring etter skoletid.
  • Det gjelder 14 skoler i Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene, i tillegg sju skoler i bydel Bjerke.
  • Fra før gjaldt tilbudet førsteklassingene i bydelene Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand.
  • I alt tilbys det nå gratis aktivitetsskole på 57 skoler, over halvparten av barneskolene i Oslo.
  • Tilbudet inkluderer 12 timer i uka på aktivitetsskolen.
  • Gratistilbudet utvides til å inkludere 2. klasse i bydelene Alna, Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand.
  • På Tøyen skole, Vahl skole og Mortensrud skole gjelder gratistilbudet for 1.-4. klasse samt for tredje- og fjerdeklassingene på Møllergata skole og Linderud skole.

I Oslo er ambisjonen til SV at alle elever fra 1.-4. klasse får gratis aktivitetsskole.

– Da vi fikk gratis kjernetid i aktivitetsskolen, til høsten for to år siden, eksploderte deltakerantallet. Før tilbudet ble gratis, deltok 60 av 180 barn fra 1.-4. klasse. Nå deltar 176 av 179 barn, altså alle. Det har vært en flott reise for oss, sier rektor ved Vahl skole, Pål Nesse.

Svært fornøyde foreldre

Rektoren mener det er en klar fordel at flere deltar, siden skolen da får mer penger fra kommunen og kan lage et bedre tilbud. Aktivitetsskolen tilbyr i dag en rekke aktiviteter, som buldring, capoeira, ukulele, teater og matkurs. Barna får muligheten til å prøve ut ting de ellers ikke ville kommet bort i. De får også et måltid mat.

– Foreldrene gir oss svært gode tilbakemeldinger. De sier at det er mer spennende for barna å være her og opplever aktivitetene som mer interessante for barna, sier Pål Nesse.

Rektor Pål Nesse, ved Vahl skole, mener elevene er blitt flinkere i skolen etter at skolen fikk gratis aktivitetsskole. Foto: Vegard Velle
Rektor Pål Nesse, ved Vahl skole, mener elevene er blitt flinkere i skolen etter at skolen fikk gratis aktivitetsskole. Foto: Vegard Velle

– Barna er sterkere i skolen nå

Vahl skole er også med i et prosjekt som heter «les og regn i aktivitetsskolen». Men barna skal ikke oppleve aktivitetsskolen som en forlengelse av skoletimene. De skal lære gjennom lek, for eksempel kan de lære matte på en mattequiz.

– Vi merker at skoleprestasjonene til barna er bedre enn for to-tre år siden. Blant annet ser vi resultatene på kartleggingsprøvene. Jeg tror at språktreningen de får i aktivitetsskolen bidrar i riktig retning, sier Vahl-rektoren.

Vil ha gratis aktivitetsskole i hele landet

SVs nestleder Kari Elisabeth Kaski er glad for at mange deltar i aktivitetsskolen i indre Oslo øst.

– I et område preget av barnefattigdom, er det viktig med et gratis tilbud. Språktreningen fungerer utjevnende. Leksene blir gjort på skolen, og med mer språktrening kan barna ta til seg flere ferdigheter, mener hun.

Kaski tar gjerne på seg og SV æren for at gratis kjernetid er innført i aktivitetsskolen i et økende antall skoler i Oslo.

Vi vil hente inspirasjon fra osloskolen til resten av landet. I samtlige av skolene der gratis kjernetid er innført, har deltakelsen i aktivitetsskolen økt. Når flere er med, er det også flere som snakker om det til naboer og venner, og det blir mer naturlig for flere å delta.

En stor velferdsreform

Hun beskriver gratis aktivitetsskole som en stor velferdsreform og ser for seg å fylle aktivitetsskolen (SFO, som den kalles ellers i landet) med fysisk aktivitet og kultur. For eksempel synes hun det er naturlig at aktivitetsskolene samarbeider med kulturskolen, slik at barna kan lære seg et instrument.

– Tiden i aktivitetsskolen burde bli brukt bedre. I stedet for at barna først skal være i aktivitetsskolen og deretter gjøre lekser og drive med idrett, kan vi inkludere disse aktivitetene i skolens favn. Da blir folks hverdag enklere, sier Kaski.

Krever gratis aktivitetsskole fra ny regjering

Gratis aktivitetsskole blir en sak opp mot kommunevalget i 2019 også, oppgir Kaski. – Jeg er optimistisk på at vi skal få gjennomslag for en gratis aktivitetsskole, siden vi ser at det er populært og det fungerer godt. Skolepolitikken blir viktig for oss også i en eventuell regjeringsforhandling etter valget.

– I Oslo ønsker vi at alle byens skoler skal få gratis kjernetid fra 1.-4. klasse.

Hun mener det har vært riktig å innføre gratis aktivitetsskole ved skolene på østkanten først, siden deltakelsen der var lavere enn på vestkanten av byen.

– Ved å innføre gratis kjernetid der først, fikk vi størst effekt av reformen. SV er dessuten sterke forsvarere av universelle løsninger, der folk slipper å stå med lua i hånda og ber om å få være med, sier Kaski.

Powered by Labrador CMS