Leder for aktivitetskolen på Grünerløkka skole Daniel Vranic, rektor Ellen Lühr, byråd Inga Marte Thorkildsen og FAU-leder Birgitte Schjøtt Christensen. Foto: Vibeke Skistad
Leder for aktivitetskolen på Grünerløkka skole Daniel Vranic, rektor Ellen Lühr, byråd Inga Marte Thorkildsen og FAU-leder Birgitte Schjøtt Christensen. Foto: Vibeke Skistad

På aktivitetsskolen ved Grünerløkka skole, leker og lærer ungene til de må dras hjem av foreldrene

Rektor Ellen Lühr har forstått at aktivitetsskolen ikke bare er et sted hvor ungene oppbevares noen timer etter skoletid. Hun og personalet har lagt til rette for lek og læring. Det var verdt en fest synes foreldrene på skolen.

Publisert

utdanningsetatens brukerundersøkelse i 2018 skåret aktivitetsskolen på Grünerløkka skyhøyt. Det har skjedd en veldig gledelig utvikling der de siste årene. Foreldrene lovpriser aktivitetsskolen (AKS) og stelte i stand en kakefest for ungene og personalet. Etter litt overtalelse, gikk personalet med på å la seg feire.

Til en fest hører prominente personer. Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, ble invitert og kom. Hun fikk et innblikk i hvordan AKS på Grünerløkka skole fungerer. Det ble også underholdning og kake på gjestene, men mest var festen for personalet og ungene.

Hall Bjørnstad Skodvin framførte sin egen rap for skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Vibeke Skistad
Hall Bjørnstad Skodvin framførte sin egen rap for skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Vibeke Skistad

Helhetlig skoledag

— Grünerløkka aktivitetsskole er et glitrende eksempel på at tilbudet ikke trenger å være en oppbevaringsplass etter skoletid, men en viktig del av en helhetlig skoledag, der barn får leke, lære og utfolde seg i en rekke ulike aktiviteter. Jeg er imponert over innsatsen til rektor, lærerne og AKS-medarbeiderne. De fortjener en stor takk og en skikkelig feiring, mener Thorkildsen

Leder for AKS på skolen er Danijel Vranic, og pedagogisk leder er Maren Marie Berntsen. Når Grünerløkka skole skårer så høyt i brukerundersøkelsen, er det mye på grunn av det gode personalet, ifølge både foreldrene og skolens administrasjon.

Alle skal med

På Grünerløkka skole er alle elevene i første til tredje klasse på AKS, nesten alle i fjerde klasse er det, og elevene i femte savner å være der, ifølge rektor Ellen Lühr.

— Når kvaliteten i AKS stadig blir bedre, er det enda viktigere at vi sørger for at alle barn får mulighet til å delta. Første trinn på Grünerløkka skole hadde en dekningsgrad på 69 prosent i 2015. Så har skolen jobba knallhardt og målretta for å øke kvaliteten, og vi har innført gratis aktivitetsskole. Nå viser tallene at alle barn – 100 prosent – deltar på første trinn. Det er intet mindre enn en kjempesuksess, sier byråd Thorkildsen

Birgitte Schjøtt Christensen, leder av foreldrenes arbeidsutvalg og driftsstyret ved Grünerløkka skole, sier det slik: — Det er ikke så mange årene siden AKS var et oppbevaringssted. Nå har skolen i stedet skapt en lærende lekeplass som vi foreldre sliter med å slept ungene hjem ifra når vi skal hente. Det er vi foreldre og barn veldig takknemlige for og kjempestolte av, og var det vi feiret.

Aktivitetene på AKS planlegges nøye. Legg merke til at tilbudene om bryting, sjakk, turn, teater og capoeira inngår i grunnbetalingen. Husk at det som skjer på karaoken, det blir på karaoken. Foto: Anders Høilund
Aktivitetene på AKS planlegges nøye. Legg merke til at tilbudene om bryting, sjakk, turn, teater og capoeira inngår i grunnbetalingen. Husk at det som skjer på karaoken, det blir på karaoken. Foto: Anders Høilund

Skole og AKS henger sammen

På Oslo kommunes nettsider står det at aktivitetsskolen er et tilbud før og etter skoletid, og i noen av skolens ferier.

— Hos oss støtter AKS opp det som gjøres på skolen. Elever som trenger ekstra oppfølging på skolen, trenger det også på AKS, forteller Lühr.

Rektor forteller at når skoledagen er slutt og AKS overtar, skal personalet hjelpe barna videre der læreren slapp. Dette krever samarbeid og planlegging. Noen ansatte på AKS har vært med på hele reisen. Fra den gang avisartiklene handlet om hvor lite fornøyde  foreldrene var, til dagens kakefest.

Gode voksne som legger vekt på å bli kjent med barna og foreldrene og skaper nære, trygge relasjoner. Noen av de som er assistenter i skoledagen, er også assistenter på AKS etter skoletid, noe som forsterker sømløsheten

Khali på kjøkkenet er stolt av å lage sunn og god mat til alle barna på AKS. Foto: Anders Høilund
Khali på kjøkkenet er stolt av å lage sunn og god mat til alle barna på AKS. Foto: Anders Høilund

Serverer hjemmelaget mat

Uten mat og drikke, duger helter eller heltinner ikke. Skolen har derfor hentet inn hjelp fra ernæringseksperter for å kunne tilby god og næringsrik mat til tross for et spinkelt matbudsjett. På kjøkkenet styrer Khali, og lager mat for 300 barn hver dag. Det er ingen heksekunst, mener hun.

— Jeg tror det kan være skoler som serverer spaghetti og ketchup i dag, men her serverer vi polarbrødpizza. Den kommer rett fra ovnen til Khali, sier en stolt rektor.

Powered by Labrador CMS