Rektor Ronny Sollien Engebråten og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen snakker med representanter for de aller viktigste på Bolteløkka skole. Bernhard på sju og Sofia på seks år. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Rektor Ronny Sollien Engebråten og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen snakker med representanter for de aller viktigste på Bolteløkka skole. Bernhard på sju og Sofia på seks år. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Nå får også barna på St. Hanshaugen gratis halvdags aktivitetsskole

Fire tusen flere oslobarn får gratis aktivitetsskole dette skoleåret. Nå får også ungene på Bolteløkka dette viktige tilbudet.

Publisert

Da ordningen ble innført i andre bydeler i Oslo, steg deltakelsen i aktivitetsskolen kraftig. Dette var i områder av byen som før reformen hadde svært lav deltakelse. Der hvert tredje eller fjerde barn deltok før, er deltakelsen nå oppe i nesten 100 prosent. Nå får også barn på første trinn i bydel St. Hanshaugen tilbud om gratis aktivitetsskole.

En av skolene i bydel St Hanshaugen som får nytte av ordningen er Bolteløkka skole.

Viktig for språk og integrering

— For integrering og inkludering er aktivitetsskolen (AKS) uvurderlig. Her får barna leke, snakke norsk og delta på gratis fritidsaktiviteter mange ellers ikke har råd til. AKS gir barna mye viktig læring, sier Inga Marte Thorkildsen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 17 prosent av barna i bydel St. Hanshaugen vokser opp i familier med lav inntekt. Landsgjennomsnittet ligger på 10 prosent.

— Nå beveger vi oss inn i områder med høyere deltakelse og inntekt enn der ordningen først ble innført. Likevel har en viss andel av barna uteblitt på grunn av økonomi. Også for en del familier der man tjener greit, men mor er hjemme, kan det å betale for AKS være en luksus man ikke tar seg råd til, sier Inga Marte Thorkildsen.

Inga Marte Thorkildsen i samtale med leder for AKS på Bolteløkka, Marit Johansen. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Inga Marte Thorkildsen i samtale med leder for AKS på Bolteløkka, Marit Johansen. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

AKS bør gjelde for alle

— Derfor er det så viktig at tiltaket gjelder alle, uansett inntekt eller bakgrunn. Det er dette som er den norske modellen. AKS utgjør en forskjell for barns utvikling og læring, og alle barn bør få muligheten til å delta, uavhengig av om familien har lav eller høy inntekt, sier SV-byråden.

Klokka er 16, undervisningen er for lengst over på Bolteløkka. Men det yrer av barn i skolegården. Noen danser, noen spiller fotball, andre kjæler med en basketball og atter andre klatrer i lekeapparatene. Inne på AKS-huset er det også full aktivitet med tegning og spill. Huset er den gamle vaktmesterboligen på Bolteløkka.

Bruker den gamle vaktmesterboligen

— Huset er velegnet til en aktivitetskole, men kan ikke deles opp i tradisjonelle klasserom. Vi er heldige som har tilgang til dette bygget, sier inspektør og AKS-leder Marit Johansen.

Hun har vært ansatt ved Bolteløkka skole i 10 år. Med seg på laget har hun rundt 25 ansatte.

— Vi har både unge skuespillere og musikere blant de som jobber på AKS. Det er ressurser vi drar stor nytte av, sier Johansen.

Bernhard er sju år, og drømmer en dag om å bli forfatter. Eller kanskje bonde. Han mener at det ikke går an å ha det kjedelig på AKS på Bolteløkka, fordi det alltid er noen å være sammen med der.

— Jeg leker gjerne i lekeapparatene, eller i hytta her i skolegården. Noen ganger spiller jeg basket, og hvis det regner leker jeg med puter inne i huset, forteller seks år gamle Sofia.

Begge barna snakker med sjefen på skolen, rektor Ronny Sollien Engebråten, og sjefen til rektor, byråd Thorkildsen.

Rektor på Bolteløkka, Ronny Sollien Engebråten og byråd Thorkildsen hadde mye å snakke om under byrådens besøk på Bolteløkka. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Rektor på Bolteløkka, Ronny Sollien Engebråten og byråd Thorkildsen hadde mye å snakke om under byrådens besøk på Bolteløkka. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Alle skal med

Rektor ved skolen, Ronny Sollien Engebråten mener det er viktig at alle, og da mener han alle, får bli med på AKS. At noen blir stående utenfor arbeider skolen kontinuerlig i mot.

— Det er på AKS barna finner vennene sine. Det er viktig at barna føler seg akseptert. Vi har vært bevisst det sosiale når vi har lagt opp kursen for AKS. Aktivitetsskolen er kjempeviktig for språk, det må alle forstå, sier rektor Sollien Engebråten.

Får ikke full kompensasjon

Men ordningen med gratis aktivitetsskole er ikke fullkommen, mener de ansvarlige ved Bolteløkka skole.

— Alle førsteklassingen våre deltar på aktivitetsskolen. Vi driver for pengene foreldrene betaler inn, men vi har ikke fått full kompensasjon for den nye ordningen. Det betyr at vi får flere barn, men et mindre budsjett i år, sier inspektør og leder for AKS på Bolteløkka, Marit Johansen til byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

— Slik skal det ikke være, vi må se på ordningen slik at skolene får full kompensasjon, svarer byråden.

– Skolene får dekket utgiftene

Etter besøket fikk VårtOslo opplyst fra byrådssekretær Anna Tresse at skolene får full kompensasjon for faktisk deltagelse i aktivitetsskolen. Utdanningsetaten budsjetter med 98 prosent deltagelse, som så justeres på høsten etter faktisk deltagelse.

– At aktivitetsskolen på Bolteløkka uttrykte en bekymring knyttet til kompensasjon kan tyde på at kommunikasjonen ut til skolene må styrkes. Vi tar kontakt med Bolteløkka skole for å oppklare misforståelsen og tar en runde med utdanningsetaten om kommunikasjonen til de andre skolene, sier Tresse.

Powered by Labrador CMS