Prindsen Hage ligger i bakgården bak brukthandelen. Her sett fra Storgata. Foto: Yasmin Sfrintzeris
Prindsen Hage ligger i bakgården bak brukthandelen. Her sett fra Storgata. Foto: Yasmin Sfrintzeris

Rett i fjeset på folk som sliter med rus og psykiske lidelser, vil bydel Grunerløkka legge en alkoholservering

Publisert

Mot bydelsoverlegens anbefaling, har Grunerløkka bydelsutvalg gitt grønt lys for en bar med uteservering – vegg i vegg med hjem for personer som sliter med rus og psykiske lidelser.

Storgata 36 har vært et skjermet område for de som sliter med psykiske lidelser eller rusmisbruk. Snart åpner Prindsen Hage i bakgården, med lek, mennesker og mat – og alkoholservering. Dette bekymrer beboerne og brukerne av området, ifølge leder på rusinstitusjon.

Trøbbelskyter Prosjektbyrå står bak det nye konseptet «Prindsen Hage» i bakgården til Prinds Christian Augusts Minde, også kalt Prindsen, i Storgata 36. Beboerne og brukerne i nærliggende Prindsen Omsorgsboliger og Aktivitetshuset Prindsen er bekymret for hva de nye aktivitetene på området vil føre med seg.

Rød ring er omsorgsboliger for tidligere rusmisbrukere, med vindu mot Prindsen hage, som er ringet rundt med grønt. Aktivitetshuset Prinsen er på gul ring. Foto: Google maps
Rød ring er omsorgsboliger for tidligere rusmisbrukere, med vindu mot Prindsen hage, som er ringet rundt med grønt. Aktivitetshuset Prinsen er på gul ring. Foto: Google maps

Prindsen er siden 2009 et fredet og er enestående som kulturminne for fattige og utstøtte i Norden. Beboerne og brukerne av området sliter i hovedsak med psykiske lidelser eller rusmisbruk.

Personene bak Prindsen Hage ønsker på sin side å skape en grønn lunge med liv og røre midt i sentrum og vise frem det de kaller «Oslos vakreste bakgård».

– Vi ønsker å skape en lekeplass for både barn og voksne. Dette skal bli en miljøvennlig møteplass for alle, forteller Arnt O. Andersen i Trøbbelskyter Prosjektbyrå. I presentasjonen, som ble lagt frem for helse- og sosialkomiteen i april, legges det stor vekt på innovasjon, bærekraftighet og vinter- og sommeraktiviteter for barn og familier.

Stemte mot bydelsdirektørens forslag

Hverken bydelsdirektøren eller bydelsoverlegen anbefalte å godkjenne søknaden om skjenketid ute til klokka 23.30 og servering til klokka 00.00. De ønsket å skjerme beboerne og så for seg aktiviteter som i større grad retter seg mot barn og familier.

Bydelspolitikere for Rødt, Ragnar Leine, var eneste person som stemte mot skjenkebevilling for Prindsen Hage. Foto: Yasmin Sfrintzeris
Bydelspolitikere for Rødt, Ragnar Leine, var eneste person som stemte mot skjenkebevilling for Prindsen Hage. Foto: Yasmin Sfrintzeris

– Det er veldig uvanlig at flertallet stemmer mot bydelsdirektørens forslag, forklarer leder i Helse- og sosialkomiteen, Ragnar Leine (R). Han var den eneste som stemte for bydelsdirektørens forslag om å ikke anbefale skjenkebevilling.

Beboerne og brukerne er urolige

Olav R. Thelle er virksomhetsleder for Aktivitetshuset Prindsen, et lavterskeltilbud drevet av Kirkens Bymisjon for folk som sliter med psykiske lidelser og rusmisbruk. Aktivitetshuset blir nærmeste nabo til det nye utestedet. Thelle er bekymret for hvordan de nye aktivitetene i bakgården vil påvirke både beboerne og aktivitetshusets brukere.

– Jeg synes det er veldig fint med en bypark som er åpen for alle, vi har lenge ønsket åpne porter, men det bekymrer meg at det legges så stor vekt på alkoholservering. Det er underlig at skjenking skal foregå på et område som brukerne her ser på som en oase, der de slipper å forholde seg til slikt, sier Thelle.

Enkelte av beboerne i kommunale Prindsen omsorgsboliger, for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer, har god utsikt til Prindsen Hage.

– Den typen aktivitet som er tiltenkt hagen, er verst for beboerne. Skjermingen, som de behøver, forsvinner. Jeg snakker på vegne av en brukergruppe som uttrykker sin uro og føler de ikke blir hørt, forteller Thelle.

Ikke samsvar mellom planer og realitet

– Konseptet blir presentert som veldig familievennlig, men vi ser på området at det blir satt opp mange langbord og benker. Det virker som at de som står bak kun tenker profitt, forteller Thelle. I planen kan man blant annet lese at det er planlagt fire barer og kapasitet til 2500 i bakgården.

De tidligere rusmisbrukerne og beboerne rundt nye Prindsen hage er bekymret for den nye baren rett ved siden av, ifølge Olav R. Thelle, virksomhetsleder i Aktivitetshuset Prindsen. Foto: Yasmin Sfrintzeris
De tidligere rusmisbrukerne og beboerne rundt nye Prindsen hage er bekymret for den nye baren rett ved siden av, ifølge Olav R. Thelle, virksomhetsleder i Aktivitetshuset Prindsen. Foto: Yasmin Sfrintzeris

– Det er tilfeldig hva vi blir fortalt og det er mye uro rundt planene. Både vi og beboerne vil gjerne vite hvem som får lov til å komme inn og hvordan de skal få folk ut om kvelden, om det skal være vakthold, sier Thelle, og etterlyser en invitasjon til dialog. Han skildrer en situasjon preget av mye usikkerhet på et sted mange oppsøker for trygghet.

– Trøbbelskyter står bak mye kult, og de skaper mange gode arenaer. Men av alle byparker i Oslo, der alkoholservering absolutt ikke er tillatt, velger de akkurat denne til å drive denne typen virksomhet, fortviler Thelle.

– Vil prioritere barn og familier

Arnt O. Andersen i Trøbbelskyter har et klart svar til bekymringene rundt familievennligheten til hagen:

– Jeg vil heller si det motsatte, det vil bli lagt enda større vekt på barn og familier enn i planen. Vi planlegger blant annet å arrangere barnebursdager og seniortreff, forteller han.

Området vil blant annet inneholde 14 boulebaner, bruksplanter, drivhus og serveringssteder. Det vil bli mange aktiviteter for voksne og barn, blant annet bordtennis, hesteskokast, krokett. Men også ølservering.

Her kommer de nye boulebanene på Prindsen Hage. Foto: Yasmin Sfrintzeris
Her kommer de nye boulebanene på Prindsen Hage. Foto: Yasmin Sfrintzeris

– Utover det å være en kulturell møteplass ønsker vi å være en tilrettelegger. Vi vil at andre skal ta kontakt med oss med idéer, som for eksempel å holde plantekurs, grillaften, loppemarked eller grønnsaksmarked, sier Andersen.

Andersen forklarer at det kan ha oppstått misforståelser rundt den første planen for hagen.

Trygghet er det viktigste

Tina Aanonsen, daglig leder i Prindsen Park, forsikrer at det skal være vakthold med forskjellige oppgaver på området.

– Det kommer til å være vektere til stede som skal sørge for å tømme hele området for folk når det stenger for kvelden, passe på at det ikke blir bråk, sørge for at dører er låst og at det ikke blir gjort hærverk, sier hun.

Daglig leder i Prindsen Hage, Tine Aanonsen, Lover å ta hensyn til beboerne. Foto: Yasmin Sfrintzeris
Daglig leder i Prindsen Hage, Tine Aanonsen, Lover å ta hensyn til beboerne. Foto: Yasmin Sfrintzeris

– Flere av naboene spør også når det åpner og sier at de gleder seg til å komme. De som har spørsmål kan kontakte meg, opplyser Aanonsen.

–Vi ønsker mest av alt at Prindsen skal være trygt for alle. Jeg tror den skepsisen enkelte har vil endre seg etter de har vært på besøk. Folk får komme og se når det åpner, skyter Arnt O. Andersen inn og lover en tett dialog med omorgsboligene og Aktivitetshuset Prindsen.

Tidspunktet for åpningen er fremdeles ikke klart, men det skjer sannsynligvis i løpet av sommeren.

 

Powered by Labrador CMS