Tøyenkoret opptrer under åpningen av Aktivitetshuset K1 i Kolstad gate 1 i mars. Tøyenkoret har fått støtte gjennom Aktivitetsmidler Tøyen. Foto: Oda Berby
Tøyenkoret opptrer under åpningen av Aktivitetshuset K1 i Kolstad gate 1 i mars. Tøyenkoret har fått støtte gjennom Aktivitetsmidler Tøyen. Foto: Oda Berby

Vil du løfte Tøyen eller Grønland? Søk områdeløft-midler

Publisert

Bydel Gamle Oslo vil støtte gode ideer og prosjekter for områdeløftene på Tøyen og Grønland.

Programkontoret for Områdeløft Tøyen og Grønland har nå lyst ut to støtteordninger, ifølge en pressemelding. Søkere trenger ikke ha et ferdig prosjekt - en idé eller et initiativ kan være nok til å få støtte.

Aktivitetsmidlene kan søkes av hvem som helst som vil skape aktivitet og engasjement på
Tøyen, mens bomiljøpengene er bare for borettslag, sameier, velforeninger eller andre som
jobber med bomiljø på Tøyen og Grønland.

Aktivitetsmidler Tøyen: Hønsegård, containerverksted eller kor?

Prosjekter må gjennomføres innenfor innsatsområdet til Områdeløft Tøyen, ha lokal forankring og helst være basert på frivillighet/non-profit.

— Vi ønsker oss prosjekter som løfter Tøyen. I 2016 støttet Bydelsutvalget i Gamle Oslo alt fra hønsegård i Kolstadgata 15 til kor. Det aller viktigste for søknaden er: Skaper prosjektet engasjement og aktivitet på Tøyen?, sier Silje Gitlestad i Programkontoret for Områdeløft Tøyen og Grønland.

Alle kan søke, men søker må skaffe seg et organisasjonsnummer i løpet av søknadsprosessen. Her kan Programkontoret for Områdeløft Tøyen og Grønland hjelpe til.

— Aktivitetshuset K1 åpnet i mars, og vi håper på mange søknader som skaper aktivitet i huset. Vi prioriterer ellers søknader som gir mest mulig engasjement, trivsel og aktivitet, og som viser bærekraftighet og prioriterer barn og unge, sier Gitlestad.

Søknadsfristen er allerede 24 april.Søknadsskjema og mer informasjon finner du her.

Bomiljøtilskudd for Tøyen og Grønland: Nabofest, lekeplasser, lys, plen og platting

Prosjekter må gjennomføres innenfor innsatsområdet til Områdeløft Tøyen eller Områdeløft Grønland.

— Borettslag og sameier er kjempeviktige for at folk skal trives og fortsette å bo. Tilskuddet er ikke bare for fysiske opprustninger, men kan være en borettslagsfest eller
kunnskapsinnhenting, sier Marianne Holmesland, kontaktperson for tilskuddsordningen.

— Det viktigste er at søker kan vise hvordan bomiljøet blir bedre for flest mulig.

Fikk "ny" bakgård

Tiina Ruhonen var en av ildsjelene bak prosjektet med å legge ny plen og bygge ny lekeplass i bakgården til Håkonsgate 10/Åkebergveien 36.

— Vi har en usedvanlig stor bakgård, men den hadde stått og forfalt i flere tiår. Lekeplassen i bakgården var nedslitt og direkte farlig – spiker stod ut og det var et tykt sandbelegg på apparatene. Plattingen hadde sunket sammen, sier Ruhonen.

Prosjektet ble tildelt 250.000 kroner fra bomiljøtilskuddordningen i 2016. Prosjektet startet før bomiljøtilskuddet kom, og borettslaget har lagt ned rundt 2000 dugnadstimer.

— Jeg vil anbefale andre borettslag som søker å organisere prosjektet på en god måte, og få med flest mulig, sier Ruhonen.

— Vi satte ned en hagekomité som fikk mandat fra styret, og prosessen ble
dratt av et par ildsjeler. Vi tok kontakt med to entreprenører og fikk en liten konkurranse
som presset prisen ned. Det tar tid å skrive søknad, men kommunen var veldig greie i
prosessen.

Søknadsfristen for bomiljøtilskudd er 19. mai.Søknadsskjema og mer informasjon finnes her.

Noe for deg? Disse kan du kontakte

  • Stikk innom Tøyenhjørnet på Aktivitetshuset K1 i ukedagene 08.30-16.00, eller ta kontakt med Programkontoret for Områdeløft Tøyen og Grønland:
  • For Aktivitetsmidler Tøyen: Ta kontakt med Silje Gitlestad på [email protected] eller mobil 414 44 305
  • For Bomiljøtilskudd Tøyen og Grønland: Ta kontakt med Marianne Holmesland på [email protected] eller mobil 945 21 534
  • Alle disse gir gjerne råd og veiledning om søknadsprosessen.

Bakgården Håkonsgate 10 / Åkebergveien 36 før/etter