Fra venstre: Leder for FACT Sagene, spesialsykepleier Kristin Normann Wergeland, overlege og psykiater Florian Schönfeld, og spesialsykepleier Ellen Skodje. Foto: Bydel Sagene
Fra venstre: Leder for FACT Sagene, spesialsykepleier Kristin Normann Wergeland, overlege og psykiater Florian Schönfeld, og spesialsykepleier Ellen Skodje. Foto: Bydel Sagene

Sagene-prosjekt: — Pasienter som har levd med rus i et par tiår, har klart å bryte ut av misbruket

Publisert Sist oppdatert

— Vårt mål er ikke at pasientene skal ha et A4 liv, men et verdig liv, sier psykolog Espen Helskog fra FACT Sagene.

Bydel Sagene og Oslo universitetssykehus har siden januar 2016 hatt et samarbeidsprosjekt som jobber med alvorlig psykisk syke i bydelen. Prosjektet kalles FACT Sagene.

Selv om teamet ikke har vært i sving veldig lenge, har de fått gode resultater.

— Det er pasienter hos oss som har levd med rus i et par tiår, og som har klart å bryte ut av misbruket, forteller psykolog Espen Helskog.

Teamet arbeider etter FACT-modellen, som opprinnelig ble utarbeidet i Nederland, og består av personer som dekker flere fagområder innen psykiatrien. Dermed trenger ikke pasientene å forholde seg til stadig flere og nye personer.

FACT er en forkortelse for Flexible Assertive Community Treatment, altså fleksibel aktiv oppsøkende behandling.

Alvorlig psykisk syke

— Vi jobber med alvorlig psykisk syke i bydelen, og har i dag 25 pasienter. Vi arbeider med en pasientgruppe som lett faller mellom to stoler. Det er mennesker som har psykiske problemer og tilleggsproblemer som for eksempel rus, forteller leder i teamet, spesialsykepleier Kristin Normann Wergeland.

— Pasientene oppsøkes der pasienten er. Det kan være både hjemme hos pasienten, i Aktivitetshuset i Vøyensvingen, på kafe, eller andre steder hvor pasienten går. Pasientene følges over tid i både gode og mindre gode perioder.

Leder for teamet, Kristin Normann Wergeland. Foto: Kristijan Velkovski
Leder for teamet, Kristin Normann Wergeland. Foto: Kristijan Velkovski

Prosjekter i Gamle Oslo, på St. Hanshaugen og Grünerløkka

De øvrige i teamet er spesialsykepleier Ellen Skodje, psykolog Espen Helskog, og overlege og psykiater fra Oslo universitetssykehus Florian Schönfeld. Teamet har kontorer i Vøyensvingen 22 på Sagene.

Oslo universitetssykehus er representert i teamet gjennom Nydalen DPS (distriktspsykiatrisk senter), allmenpsykiatrisk poliklinikk.

Lignende team er også i arbeid i bydelene Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Grünerløkka.

FACT Sagene har tilhold i Vøyensvingen 22. Foto: Kristijan Velkovski
FACT Sagene har tilhold i Vøyensvingen 22. Foto: Kristijan Velkovski

Pasientene tar kontakt direkte

— Når pasientene vil ha kontakt med oss, tar de kontakt direkte. Vi er fleksible og uformelle, og pasientene tar gjerne kontakt på mobiltelefon eller SMS. Terskelen for å komme og snakke med oss skal være lav. Et innfløkt system vil gjøre at det er vanskelig å få kontakt med hjelpeapparatet, sier psykolog Espen Helskog.

— Vårt mål er ikke at pasientene skal ha et A4 liv, men et verdig liv, legger Helskog til.

— Når helseminister Bent Høie snakker om oppsøkende virksomhet innen psykiatrien, er det dette han snakker om, sier Schönfeld.

Arbeider med klientene over lang tid

Sagene FACT-team arbeider med klientene over lang tid, og har ikke dårlig tid, de slipper ikke kontakten med pasienten om han eller hun er innlagt på sykehus eller er ute. Teamet blir godt kjent med pasientene, og pasientene blir godt kjent med teamet.

— Vi er takknemlige for å ha fått denne muligheten til å startet opp teamet, sier Schönfeld, og legger til at arbeidet har gitt ham en stor gevinst ved å ha fått møte så mange interessante mennesker. — Gjennom dette teamet får vi sett helheten i pasientene.

Det var litt innkjøringsproblemer i starten, men nå fungerer systemet godt. Sagene FACT-team ønsker å inkludere flere fagpersoner i gruppa - blant annet ønsker de seg det de kaller en erfaringskonsulent. Det er kort og godt en person som selv har erfart å være psykisk syk.

Fordel med ansatte både fra DPS og bydelen

— Det at teamet har to ansatte fra DPS og to fra bydelen er en stor fordel, sier Ellen Skodje.

— Det gjør at vi blir godt kjent og at det er lettere å finne frem til det beste tilbudet for pasientene. Det gjør det enkelt å hente inn hjelp ved behov.