Camille Rønes (t.v) og Ingvild Smørvik i Aksjon Strømsveien er godt fornøyde med at bymiljøetaten endelig er ferdige med forslaget til trafikksikring i Strømsveien. Arkivfoto: Anders Høilund
Camille Rønes (t.v) og Ingvild Smørvik i Aksjon Strømsveien er godt fornøyde med at bymiljøetaten endelig er ferdige med forslaget til trafikksikring i Strømsveien. Arkivfoto: Anders Høilund

Bussholdeplasser flyttes og veibanen innsnevres i Strømsveien. — Vi er veldig glade for tiltakene, sier Aksjon Strømsveien

Aksjonistene i Aksjon Strømsveien er positive til bymiljøetatens forslag for å skape en sikrere skolevei for barn og unge på Vålerenga. De etterlyser likevel fortsatt gjennomkjøring forbudt-skilt ved busbommen på Galgeberg.

Publisert

I høst vedtok bystyret flere trafikksikkerhetstiltak for Strømsveien, men tiltakene har latt vente på seg. I løpet av et par uker sendes forslaget til plan- og bygningsetaten for godkjenning.

— Vi ble veldig glade da vi fikk presentert planene som Vianor har utarbeidet på vegne av bymiljøetaten. Vi føler at dette er en bekreftelse på alt arbeidet vi i aksjonsgruppa har lagt ned det siste året. Vi har fått gjennomslag for mange av våre forslag, og har høye forventninger til at disse tiltakene vil redusere hastigheten i Strømsveien, sier Camilla Rønes i Aksjon Strømsveien til VårtOslo.

Kampen for en sikrere skolevei for barn og unge på Vålerenga påbegynte Rønes og andre bekymrede foreldre etter at hennes fem år gamle sønn ble påkjørt i Strømsveien, vinteren 2018. Etter at bystyret i oktober i fjor vedtok flere tiltak for å bedre sikkerheten i gata, har flere av tiltakene latt vente på seg. I forrige uke kom endelig planene fra bymiljøetaten.

Håper tiltakene kommer raskt på plass

Blant tiltakene som nå er foreslått av bymiljøetaten er flytting av bussholdeplassene mot sentrum på Vålerenga og Galgeberg. I tillegg innsnevring av Totengata ved Helsevinkelen og opprettelse av opphøyd sykkelfelt med rød asfalt fra sentrum, og delvis opphøyd sykkelfelt på innsiden av bussholdeplassen ved Galgeberg.

Bymiljøetaten vil i løpet av et par uker oversende forslagene til plan- og bygningsetaten for godkjenning, slik at anleggsarbeidet etter planen kan sette i gang.

— Det er viktig at disse tiltakene kommer på plass snarest, for vi har merket en markant økning i fartsovertredelser etter at siste rest av snøen forsvant. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra naboer, som uttrykker sin frustrasjon og bekymring over spesielt busser som ikke respekterer fartsgrensen, sier Ingvild Smørvik i aksjonsgruppa.

Aksjonistene i Aksjon Strømsveien håper de nye tiltakene fra bymiljøetaten vil bedre trafikksikkerheten for barn og unge som daglig ferdes langs Strømsveien på Vålerenga. Foto: Anders Høilund
Aksjonistene i Aksjon Strømsveien håper de nye tiltakene fra bymiljøetaten vil bedre trafikksikkerheten for barn og unge som daglig ferdes langs Strømsveien på Vålerenga. Foto: Anders Høilund

Smørvik forteller til VårtOslo at de nå har opprettet en dialog med Ruter. Hun føler at kollektivselskapet endelig tar deres bekymringer på alvor.

—  Vi håper at også representanter fra de som er ansvarlige for de grønne bussene, linje 100 og 110, vil komme på besøk og se hvordan det faktisk råkjøres i gata vår, sier hun.

Skuffet over nytt bom-nei

Gleden til tross. Aksjonistene er ikke helt fornøyde. Ett av deres største ønsker, montering av et gjennomkjøring forbudt-skilt ved bussbommen på Galgeberg, ble heller ikke denne gangen hørt.

—  Vi er veldig skuffet over å få servert de samme unnskyldningene som tidligere. Vi opplever at bymiljøetaten fokuserer på hvem som eventuelt mister tillatelse til å kjøre gjennom bommen, og at det ikke finnes korrekte underskilter for et slikt forbudsskilt, sier Rønes.

Nå håper hun og medaksjonistene på en holdningsendring fra kommunen i tiden framover.

— Vi mener at det er viktigere å fokusere på hvor mange som "sniker" gjennom bommen, etter de som har gyldig tillatelse, og hvordan de råkjører for å rekke bommen. I tillegg håper vi kommunen, byråden og veidirektoratet, som har øverste skiltmyndighet, kan sette seg ned og finne en løsning på dette. Det er ikke bare i Strømsveien det er behov for et slikt gjennomkjøring forbudt-skilt, mener Rønes.

Aksjonistene vil fortsette kampen

Aksjonsgruppa lover at de vil fortsette kampen for ytterligere tiltak som kan bedre trafikksikkerheten for barn og unge på Vålerenga.

— Nå er det viktig at plan- og bygningsetaten følger opp og gir de nødvendige dispensasjoner. Men vi toer ikke våre hender. Vi kommer til å fortsette dialogen med bymiljøetaten og byrådet, og forventer at de følger opp og justerer tiltakene. Blant annet har det vært svært liten effekt av 30 km/t-merkene de malte opp i veien i høst, noe vi uttrykte stor skepsis til i forkant, sier Smørvik.

Powered by Labrador CMS