Siden i vinter har beboerne langs Strømsveien på Vålerenga aksjonert for å få fartsreduserende tiltak i nærmiljøet. Nå er deres bønn endelig hørt av politikerne i bystyret. Arkivfoto: Aksjon Strømsveien
Siden i vinter har beboerne langs Strømsveien på Vålerenga aksjonert for å få fartsreduserende tiltak i nærmiljøet. Nå er deres bønn endelig hørt av politikerne i bystyret. Arkivfoto: Aksjon Strømsveien

Endelig føler beboerne langs Strømsveien at de blir tatt på alvor av politikerne. Får fartsdempende tiltak

Maling av fartsgrense i veibanen, rumlefelt og tydeligere skilting skal bedre trafikksikkerheten i Strømsveien gjennom Vålerenga. — Dette ser veldig bra ut, sier aksjonistene i nabolaget.

Publisert

Siden en fem år gammel gutt ble påkjørt på Vålerenga i vinter, har naboene i Aksjon Strømsveien jobbet for å få innført tiltak som bedrer trafikksikkerheten i nabolaget. I forrige uke invitert de politikerne i bystyrets miljø- og samferdselskomité til å se an forholdene på nært hold. Befaringen gjorde tydeligvis inntrykk. I komitémøtet to dager etterpå gikk politikerne inn for å be byrådet sette i verk flere strakstiltak.

— Vi føler oss sett og hørt. Det er nødvendig at veiprosjekter blir planlagt med et større fokus på barn og andre myke trafikanter. Strømsveien er ikke lenger en gjennomfartsåre på Vålerenga. Skolegrensen krysser veien, og dette må tas hensyn til, sier en glad Camilla Rønes i aksjonsgruppa til VårtOslo.

Glad for større fokus på barn

Aksjonsgruppa ser frem til at det nå blir tatt mer hensyn til de myke trafikantene i nærområdet. Spesielt er de fornøyde med at det blir satt i gang et større prosjekt for å se på forholdene for alle trafikanter.

Miljø- og samferdselskomitéens leder Eirik Lae Solberg (t.h) og Sunniva Holmås Eidsvoll (nr 2 fra høyre) vil gi barn og unge langs Strømsveien en bedre hverdag. Foto: Christian Boger
Miljø- og samferdselskomitéens leder Eirik Lae Solberg (t.h) og Sunniva Holmås Eidsvoll (nr 2 fra høyre) vil gi barn og unge langs Strømsveien en bedre hverdag. Foto: Christian Boger

— Målet med planen er å forhindre de farlige forbikjøringene ved alle bussholdeplassene. Spesielt ved krysset Ingeborgs gate og Strømsveien, hvor sønnen min ble påkjørt. Dette er utrolig viktig og bra, sier Rønes

Aksjonistene har stor tro på at det ikke bare blir med løftene, men at vedtaket blir fulgt opp av bystyret.

— Komiteens vedtak til innstilling vitner om at de kommer til å følge byrådens og bymiljøetatens videre arbeid. Det er vi veldig glade for. Vår erfaring har vist at det gjerne stopper opp i etaten. Det kommer det ikke til å gjøre denne gangen, mener trebarnsmoren.

Rumlefelt og bedre skilting

I første omgang er bystyrepolitikerne enige om å be byrådet innføre flere strakstiltak for å gjøre kryssingen av veien tryggere. Tiltakene politikerne ble enige om omfatter ekstra markering av veimerkingen (såkalte rumlefelt) øverst i Strømsveien, maling av fartsgrense på 30 kilometer i veibanen og bedre skilting for å opplyse at gata er stengt med bom på Galgeberg.

I tillegg ber komiteen byrådet komme opp med en plan for permanente trafikksikkerhetstiltak innen utgangen av første kvartal neste år. Denne må ta spesielt hensyn til sikkerheten for barn og unge.

Opposisjonen ønsket flere strakstiltak

Under komitébehandlingen av saken var det tverrpolitisk enighet om at det var svært viktig å få på plass strakstiltak for å bedre situasjonen for beboerne på Vålerenga.

— Trygge skoleveier for alle barn her i byen burde være en selvfølge. Daglige nestenulykker langs skoleveiene er ikke akseptabelt, sier Lars Petter Solås (Frp).

Fremskrittsdpartiets Lars Peter Solås ønsket flere og sterkere fartsdempende tiltak i Strømsveien. Foto: YouTube
Fremskrittsdpartiets Lars Peter Solås ønsket flere og sterkere fartsdempende tiltak i Strømsveien. Foto: YouTube

Solås er fornøyd med at det nå kommer strakstiltak på plass, men mener de burde vært flere og sterkere.

— Blodfattig og tamt vedtak

— Jeg synes dette blir en litt blodfattig og tamt vedtak i komiteen. Når både beboere og bydelsutvalg har kjempet så hardt for å få en tryggere hverdag for barn og unge, er det synd at flertallet ikke ønsker å se på andre foreslåtte tiltak som ville kunne gitt en positiv innvirkning på trafikkforholdene her, sier han.

Blant tiltakene Solås og hans opposisjonskolleger i Høyre og Venstre ikke fikk gjennomslag for var fjerning av de grønne regionbussene fra Strømsveien, innsnevring av veibanen ved bussholdeplassene for å hindre farlige forbikjøringer og en gjennomgang av hvem som har lov til å passere bussbommen på Galgeberg.

Powered by Labrador CMS