Lederen i bystyrets miljø- og samferdselskomite, Eirik Lae Solberg (t.h) mener byråder er alt for lite offensive når det gjelder trafiksikkerhetstiltak i Strømsveien. Her fra komiteens befaring på Vålerenga tidligere i høst. Foto: Christian Boger
Lederen i bystyrets miljø- og samferdselskomite, Eirik Lae Solberg (t.h) mener byråder er alt for lite offensive når det gjelder trafiksikkerhetstiltak i Strømsveien. Her fra komiteens befaring på Vålerenga tidligere i høst. Foto: Christian Boger

Rødt skaffet flertall for strengere bomregler i Strømsveien

– Jeg skjønner ikke hvorfor byrådet er så tilbakeholdne i sin innsats for å skaffe ungene på Vålerenga en sikker skolevei, sier Venstre-politiker Hallstein Bjercke.

Publisert

Siden en femåring ble påkjørt i Strømsveien i vinter, har debatten gått om behovet for å gjøre gata sikrere for barn og unge som ferdes der daglig. Onsdag kveld skulle bystyrepolitikerne bli enige om tiltak for å bedre situasjonen. Tiltakene som ble vedtatt var langt mindre omfattende enn hva opposisjonen i hadde håpet på.

Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke. Foto: Privat
Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke. Foto: Privat

— Det er merkelig hvor passive byrådet er i denne saken. Her snakker vi om å sørge for at barn og unge på Vålerenga får en trygg hverdag i trafikken. Da er det underlig at byrådspartiene ikke vil være med på flere tiltak enn det vi vedtar her i kveld, sier Venstres representant i bystyrets miljø- og samferdselskomité, Hallstein Bjercke til VårtOslo.

Rødt sikret flertall for forbudt-skilt

Et av tiltakene opposisjonspartiene ønsket å gjennomføre var en skilting av gjennomkjøring forbudt ved bussbommen på galgeberg. I tillegg ønsket de å få til en gjennomgang av hvem som faktisk har tillatelse til å passere bommen. Dette forslaget trodde de var dødt, men da kom Rødt ilende til med en hjelpende hånd.

Marit Halse og Rødt sikret flertall for å få på plass et gjennomkjøring forbudt-skilt ved bussbommen på Galgeberg. Foto: Andrè Løyning / flickr
Marit Halse og Rødt sikret flertall for å få på plass et gjennomkjøring forbudt-skilt ved bussbommen på Galgeberg. Foto: Andrè Løyning / flickr

— Som syklende i Strømsveien daglig, ser jeg hvor fort det kjøres her. Derfor er det veldig viktig at vi får på plass tiltak som vil ha en effekt, understreker Rødt-representant Marit Halse.

Støtten fra Rødt gjorde at byrådet nå pålegges å gå gjennom hvem som har tillatelse til å passere bommen og hvem som har tilgang på bombrikke for å kunne åpne bommen.

Foreldrene er godt fornøyde

Aksjon Strømsveien er svært fornøyd med resultatet.

— Vi er veldig fornøyd med vedtakene som ble gjort i bystyremøtet på onsdag og tar det som en delseier og et stort steg videre for Vålerenga. Med tanke på at Strømsveien har vært en utfordring i mange tiår, er vi veldig glade for at det nå endelig er fattet vedtak som skal bidra til å bedre trafikksikkerheten for barna våre, sier Camilla Rønes i aksjonsgruppa.

Hun synes det er spesielt oppløftende at flere av tiltakene bystyret vedtok var enstemmige. Nå håper hun og de andre aksjonistene at ting følges også i praksis.

— Vi håper bymiljøetaten innfrir og følger opp vedtakene som ble gjort. Vårt arbeid er bare så vidt i gang, og vi kommer til å følge opp etaten på at de leverer. Men vi tror at bymiljøetaten nå kjenner presset, med enstemmig vedtak i bystyret og forventningene til alle på Vålerenga, sier Rønes.

— For lite offensivt

Bystyret vedtok at alle planforslag for Strømsveien i framtiden skal ha myke trafikanter og barn som førsteprioritet. Et annet forslag gikk på at staten oppfordres til å svare positivt på et prøveprosjekt med fotobokser i gater med fartsgrenser under 50 km/t, som Strømsveien. Også det ble vedtatt. Likevel var ikke opposisjonen fornøyd med resultatet.

Enkelte strakstiltak som blant annet maling av fartsgrense i veibanen er allerede gjennomført i Strømsveien i løpet av den siste uka. Foto: Aksjon Strømsveien
Enkelte strakstiltak som blant annet maling av fartsgrense i veibanen er allerede gjennomført i Strømsveien i løpet av den siste uka. Foto: Aksjon Strømsveien

— Jeg fatter rett og slett ikke hvorfor byrådet sier nei til å forsterke innsatsen for bedre trafikksikkerhet i Strømsveien, sier lederen i miljø- og samferdselskomiteen, Eirik Lae Solberg (H).

Han er oppgitt over at byrådspartiene ikke var villig til å se på verken muligheter for innsnevring av gata eller forslaget om å fjerne de grønne regionsbussene fra Strømsveien.

— Det er jo allerede planlagt at disse bussene i framtiden skal snus på Helsfyr. Hvorfor kan vi ikke gjøre dette allerede nå, slik at vi sikrer en bedre trafikkhverdag for beboerne på Vålerenga, undrer han.

Byrådet venter på ekspertene

I bystyresalen onsdag møtte et noe redusert byråd. Verken byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), eller byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), var til stede. Dermed ble det opp til medlem av miljø- og samferdselskomiteen, Andreas Halse (Ap) å forsvare byrådets veivalg.

APs Andreas Halse mener det er riktig å vente på en ekspertrapport før nye trafikksikringstiltak settes i gang i Strømsveien. Foto: Tore Sætre / Wikimedia Commons
APs Andreas Halse mener det er riktig å vente på en ekspertrapport før nye trafikksikringstiltak settes i gang i Strømsveien. Foto: Tore Sætre / Wikimedia Commons

—  Nå har ekspertene i bymiljøetaten satt i gang et utredningsarbeid for å se på hvilke tiltak vi kan få mest igjen for i Strømsveien. Utredningen skal være ferdig før nyttår.

På den bakgrunn mener vi det er riktig å vente på ekspertenes dom før vi setter i gang med flere tiltak enn de strakstiltakene vi allerede har satt i gang, påpeker han.

Powered by Labrador CMS