Her ved Grønvoldterskelen i Akerselva begynner fisketrappa å ta form. Planen er at den står ferdig før ørreten gyter i høst. Foto: Bymiljøetaten / Oslo kommune
Her ved Grønvoldterskelen i Akerselva begynner fisketrappa å ta form. Planen er at den står ferdig før ørreten gyter i høst. Foto: Bymiljøetaten / Oslo kommune

Øvre Akerselva får ny fisketrapp ved Teknisk museum

Grønvoldsterskelen ved Teknisk museum har lenge vært et hinder for ørreten i Akerselva. Men nå bygges ny fisketrapp som står ferdig før gytetiden i høst.

Publisert

Bymiljøetaten starter nå arbeidet med å bedre kårene for ørreten i øvre del av Akerselva.

— Ved Grønvold skal vi anlegge ei fisketrapp og gjøre andre tiltak for ørreten, forklarer prosjektleder Cathrine Sparre i en pressemelding fra bymiljøetaten.

Ferdig i høst

— Grønvoldsterskelen, rett ved Teknisk museum, har lenge vært et hinder for ørreten. Bymiljøetaten skal derfor anlegge ei fisketrapp slik at ørreten lettere kan svømme oppstrøms. I tillegg skal vi lage en liten nedsenkning i selve terskelen, slik at det blir enkelt for fisken å vandre nedover, sier Sparre.

VårtOslos reporter Anders Høilund fikk denne ørreten i hjertet av Oslo sist uke. Han er hemmelighetsfull, men sier den er tatt i et vassdrag der bymiljøetaten har ryddet opp og bidratt til gode forhold for fisk og annet liv. Foto: Anders Høilund
VårtOslos reporter Anders Høilund fikk denne ørreten i hjertet av Oslo sist uke. Han er hemmelighetsfull, men sier den er tatt i et vassdrag der bymiljøetaten har ryddet opp og bidratt til gode forhold for fisk og annet liv. Foto: Anders Høilund

Arbeidet, som allerede pågår i elva, er ferdig til 1. oktober. Dermed er planen at arbeidet ikke berører ørretens gyting om høsten. Arbeidet på land ferdigstilles innen 2019, opplyser bymiljøetaten.

— Kan bli grumsete vann

— Arbeidet medfører at noen trær er felt for at anleggsmaskinene skal komme frem, og turveien langs denne delen av Akerselva må legges om. Ved oppstart av graving i vannet, vil det dessuten kunne være grumsete vann, sier prosjektleder Cathrine Sparre.

— Fisketrappen ligger nærme turveien langs Akerselva. Trappa er nøye plassert der det fra før ikke er verdifull kantvegetasjon. Når fisketrappa er ferdig, gir den turgåere og andre muligheten til å oppleve fiskens vandring på nært hold.

Elvemusling renser elva

I forbindelse med anleggsarbeidet har de også flyttet på 165 elvemuslinger, hvor samtlige var lokalisert under Grønvoldsterskelen. Elvemuslingen er en rødlistet art som lever her i øvre del av Akerselva.

En elevemusling filtrerer og renser 50 liter vann i døgnet på egenhånd, og er derfor en viktig naturlig "rensestasjon". Når mulsingen er på larvestadiet fester den seg i gjellene på laks og ørret

— Muslingene ligger nå i et deponi på et trygt sted. Når oppvekst- og gyteforholdene for ørret forbedres, får det også positive ringvirkninger for elvemuslingen siden den er avhengig av ørret i sin formeringssyklus, sier Sparre.

Powered by Labrador CMS