Selv denne velutrustede slåsskjempen måtte utslitt gi tapt, og ble funnet død i nedre del av Akerselva. Foto: Dag Øivind Ingierd
Selv denne velutrustede slåsskjempen måtte utslitt gi tapt, og ble funnet død i nedre del av Akerselva. Foto: Dag Øivind Ingierd

Død laks langs Akerselva. Skyldes ikke nytt giftutslipp

Publisert

Bekymrede og opprørte oslofolk ringer inn til Oslomarka fiskeadministrasjon og forteller om død laks i Akerselva.

— Det er ikke et nytt giftutslipp som har tatt livet av fisken denne gangen. Det er laks som har dødd naturlig etter å ha gytt. Veldig mange av laksene som gyter dør etter gyting, sier anleggsbestyrer Dag Øivind Ingier hos Oslomarka fiskeadministrasjon.

I gytetiden er laksen utsatt for store påkjenninger, og spesielt hannene slåss og påfører hverandre sår. Disse sårene blir lett infisert av ferskvannsoppen Saprolegnia. Ingier peker på en stor, gul soppflekk på ryggen til en død laks.

Denne hannlaksen er skadd på ryggen etter en slåsskamp med en annen laks. Såret ble så infisert av sopp, som svekket fisken. Foto: Anders Høilund
Denne hannlaksen er skadd på ryggen etter en slåsskamp med en annen laks. Såret ble så infisert av sopp, som svekket fisken. Foto: Anders Høilund

Tok livet av fisken

Ingierd setter stor pris på oslofolks engasjement rundt Akerselva. Skulle det forekomme død ungfisk, er det grunn til å slå alarm. Akerselva har en stygg historie med mange giftutslipp og fiskedød som følge. Det største og siste var i 2011, da klor fra vannverkets renseanlegg ved Brekke i Maridalsvannet rant ukontrollert i elva og tok livet av nesten alt liv helt ned til sjøen.

Helgas snøsmelting har ført til økt vannstand, og mange av de døde fiskene er nå skylt bort fra strendene. Etter at Ingierd og anleggsassistent Marius Rogstad gjorde en innsats for å fjerne strandet, død fisk langs elva, er det ikke så mange igjen.

Marius Rogstad rydder strendene ved Nedre Foss i Akerselva. Foto: Anders Høilund
Marius Rogstad rydder strendene ved Nedre Foss i Akerselva. Foto: Anders Høilund

Mat for mink og rotter

— Vi ønsker å rydde bort fiskene som blir liggende på land. De som blir liggende på land, ender som mat for rotter og mink, og det er dyr vi ikke ønsker å gi gratis mat, forteller Ingier.

— Fisk som dør ute i elva vil gi næring til bunndyr, som igjen blir mat for yngelen neste sommer, så den lar vi ligge, sier Rogstad

Utgytt laks avkreftet og svært avmagret og er ikke egnet til mat for mennesker.

Har funnet død laks på nesten en meter

De største døde hannlaksene Oslomarka fiskeadministrasjon har funnet, er nærmere meteren lang. Det vil si at de veide bortimot 10 kilo i sine velmaktsdager. Det er spesielt ved Nedre Foss og ved utestedet Blå at de har funnet død, utgytt laks.

Over 1000 sjøørret og laks gikk opp laksetrappa ved Nedre Foss denne sommeren og høsten. I alt ble 60 laks og 17 sjøørret tatt av sportsfiskere mellom Vaterlands bru og Nedre Foss i 2017. Det mest attraktive område for laksen å legge eggene er ved Cuba-parken og opp til Øvre Foss. Når foreldrene dør eller forsvinner ut i havet igjen, vil rognen ligge gjemt i elvegrusen fram til våren. Da klekkes neste generasjon oslolaks.

Powered by Labrador CMS