Fredag delte fivillige ut hundrevis av flyers om fakkeltoget til ansatte, besøkende og pasienter på Ullevål sykehus.
Fredag delte fivillige ut hundrevis av flyers om fakkeltoget til ansatte, besøkende og pasienter på Ullevål sykehus.

Nytt fakkeltog mot nedleggelse av Ullevål sykehus. – Et angrep på lokaldemokratiet

Forslaget om nedleggelse av Ullevål sykehus, med en tilhørende utvidelse og gjennoppbygging av henholdsvis Rikshospitalet og Aker sykehus, møter på stor motstand. Det er ventet at over tusen personer tar del i fakkeltoget tirsdag.

Publisert

8. februar avholdes et større fakkeltog i Oslo sentrum for å markere motstand mot Helse Sør-Øst sine fremtidsutsikter for Oslo universitetssykehus (OUS).

Planen deres, at Ullevål sykehus legges ned mens Rikshospitalet utvides og Aker sykehus (Ahus) gjenoppbygges, ble vedtatt som et målbilde i 2016.

– Protestene blant ansatte begynte før det. Ullevål sykehus er Norges største og viktigste akuttsykehus med en internasjonalt anerkjent multitraumeenhet. Å splitte opp det fagmiljøet, er noe fagmiljøene ved sykehuset reagerer på. De mener at det fører til et dårligere tilbud, sier Lene Sundfær Haug, leder ved aksjonsgruppa "Redd Ullevål sykehus".

– Dumt av miljømessige og økonomiske grunner

Haug påpeker at nedleggelsen ikke bare rammer Ullevål sykehus, men også Rikshospitalet. Det er planlagt at det settes i drift i 2030, som første fase i utbyggingen. Andre og siste fase er forespeilet å være ferdigstilt i 2036.

– Tomta blir en byggeplass i fjorten år, samtidig som de driver sykehuset for fullt. I tillegg skal det utføres bygningsarbeid under, inni og på taket av det gamle sykehuset. Blant de innlagte på Rikshospitalet, finner man noen av de aller sykeste.

Hun er også tydelig på at det kommer til å bli unødvendig dyrt. All den tid tomta ved Ullevål sykehus er fire ganger så stor, burde man heller bygget på den, sier Haug, som anslår at man ville spart mellom ti og tjue milliarder kroner på det. På området som sykehuset disponerer, finnes det flere gamle bygg, fordelt på 110.000 kvadratmeter, som kunne blitt erstattet.

– Det er dumt av miljømessige og økonomiske grunner å bygge mer enn nødvendig. Staten har gitt et lån til Helse Sør-Øst, og renter og avdrag trekkes fra når byggene står klare til å brukes. Kostnadene må tas fra deres driftsbudsjett, noe som vil gå utover pasientene. Åtti prosent av kostnadene ved å drive et sykehus, er lønn til de ansatte. I forsøket på å spare to milliarder kroner, kuttes det i ansatte, behandling og kapasitet. Vi vil være dårligere stilt på kapasitet nå etter at har blitt brukt femti milliarder kroner.

Frykter statlig regulering

Det er sykehusaksjonene i Oslo og en rekke fagforeninger som går sammen om å arrangere fakkeltoget. I ryggen har de flere sterke aktører.

– Flertallet i bystyret er imot planene, og plan- og bygningsetaten er skeptiske av flere grunner. Først og fremst handler det om at det ikke er tilstrekkelig med plass på tomtene der man ønsker å bygge. De har ikke lyst til å regulere det, og derfor ønsker de å sende det ut på nok en høringsrunde. I en meningsmåling som ble foretatt for to år siden, viste det seg at sytti prosent av byens befolkning stilte seg negative til planene, sier Haug.

Hennes store frykt er at regjeringen går inn for statlig regulering, noe som står i kontrast til løfter om å lytte til "folk flest" og ikke overstyre lokalstyre. Hun mener at en slik overstyring av kommunens myndighet kan være i strid med Grunnloven.

– Jeg synes det er veldig rart hvis Oslo skal overstyres på den måten. Dersom regjeringen ikke gjør det og lar saken gå sin gang, blir planene mest trolig stoppet. At det er kommunestyret som skal regulere kommunens areal, er noe av det viktigste ved det lokale selvstyret. Det er grunnlovsfestet. Å prøve å bestemme over Oslo kommune, blir et angrep på lokaldemokratiet.

Per Aschjem og Lene Sundfær Haug, henholdsvis styreleder og leder ved aksjonsgruppa 'Redd Ullevål sykehus'.
Per Aschjem og Lene Sundfær Haug, henholdsvis styreleder og leder ved aksjonsgruppa "Redd Ullevål sykehus".

Gjenåpningen av Aker sykehus, uten at det blir et lokalsykehus for hele Groruddalen, fremheves som et uheldig utfall. Haug trekker paralleller til da det ble lagt ned og pasientene ble overført til Ahus. Den gangen ble det stilt spørsmål ved kapasiteten. Faktum at Ullevål sykehus stenger, resulterer i at to av Groruddalsbydelene blir værende igjen på Ahus, ifølge Haug. Hun følger opp med at Ahus er overfylt og at det er nødvendig at alle de tre bydelene fra Groruddalen flytter tilbake til Oslo og Aker sykehus så raskt som mulig.

– Fagforeningene og sykehusaksjonene støtter å bygge opp igjen Aker. Med vår alternative plan, der Ullevål sykehus ikke legges ned, kan Ahus bli lokalsykehus for hele Groruddalen allerede i 2030.

Skreddersydd program

Opprinnelig skulle fakkeltoget funnet sted 7. desember. Koronapandemien var skyld i at markeringene uteble. Haug forteller at de gjerne skulle demonstrert tidligere, men at de også har vært nødt til å ta hensyn til at mange involverte er tilknyttet helsesektoren.

– Jeg har en oppfatning om at det er veldig mange som skal være med nå. Med alle arrangørene som stiller, med en klar oppfordring om å gå, blir det mange. Jeg er helt sikker på at det kommer over tusen personer. Jeg gleder meg veldig til tirsdag.

Programmet under fakkeltoget er variert. I tillegg til appeller, vil det være flere innslag som er utarbeidet spesifikt for anledningen.

– Vi får sykepleierens trommekorps foran i toget. De spiller på skarptrommer, og det kommer til å bidra til ordentlig kampstemning. Ikke bare skal Åse Kleveland holde appell, men hun skal også fremføre en nyskreven kamplåt. Ordfører Marianne Borgen vil ha en appell, og avslutningen består av at Jan Bøhler og Bent Åserud har laget en Ullevål-sang, en slags allsang, som heter "Redd Ullevål".

Powered by Labrador CMS