Overlege Torgeir Bruun Wyller holder appell til demonstrantene utenfor Ullevål sykehus mot planene for nye sykehus i Oslo.
Overlege Torgeir Bruun Wyller holder appell til demonstrantene utenfor Ullevål sykehus mot planene for nye sykehus i Oslo.

Demonstrasjoner på fire sykehus i Oslo

Sykehusaksjonister demonstrerte mot planene for nye sykehus i Oslo. Det var demonstrasjoner både på Rikshospitalet, Aker, Ullevål og Gaustad sykehus.

Publisert

Ansatte, sykehusaksjonister, naboer, jurister, velfolk, arkitekter, politikere og andre fagfolk deltok. Reguleringsplanen for prosjektene både på Gaustad og Aker skal etter planen legges ut til offentlig ettersyn 2. juni.

Utenfor hovedinngangen på Ullevål sykehus holdt ansatte og tillitsvalgte appeller, blant dem overlege Torgeir Bruun Wyller. I tillegg kom flere politikere, blant dem stortingsrepresentant Petter Eide (SV).

Demonstrasjon utenfor Ullevål sykehus mot planene for nye sykehus i Oslo.
Demonstrasjon utenfor Ullevål sykehus mot planene for nye sykehus i Oslo.

Ordføreren holdt appell

Aker Sykehus Venner protesterte blant annet mot å splitte somatikken og psykiatrien i bydelene Grorud og Stovner. Ifølge aksjonistgruppen vil det føre til at innbyggerne behandles for somatiske sykdommer i ett fylke og for psykiatri i et annet. En av dem som holdt appell foran sykehuset, var Oslos ordfører Marianne Borgen (SV).

Ifølge aksjonistene har plan- og bygningsetaten i kommunen varslet at den vil legge fram sitt planforslag med lavere utnyttelse av tomta.

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) holder appell under demonstrasjonen utenfor Aker sykehus mot planene for nye sykehus i Oslo.
Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) holder appell under demonstrasjonen utenfor Aker sykehus mot planene for nye sykehus i Oslo.
Powered by Labrador CMS