Nyfødt guttebaby gråter. Foto: Lise Åserud / SCANPIX (FRB)
Nyfødt guttebaby gråter. Foto: Lise Åserud / SCANPIX (FRB)

Framtidas Oslo-sykehus uten plass til alle fødende. Vurderer å frakte nyfødte

Eksperter slår alarm om framtidens nyfødtavdelinger i Oslo. Framtidas Oslo universitetssykehus på Gaustad har ikke plass til de 10.000 fødslene Oslo regner med per år. De må Aker sykehus ta.

Publisert

Dagsavisen gjengir deler av et infoskriv til ansatte fra ledelsen ved Nyfødtintensiv ved Oslo universitetssykehus.

Der kommer det fram at 10.000 fødsler planlegges lagt til Aker sykehus, som ikke har fullverdig nyfødtintensiv, slik at man må «sørge for å bygge opp tilstrekkelig transportkapasitet» for å frakte uventet syke nyfødte fra Aker til Gaustad. Flere eksperter mener nyfødtmedisin burde lokaliseres på samme sted.

– Kjemperisiko

– Transport av syke nyfødte er en kjemperisiko uavhengig av hvor langt det er snakk om. Å bygge et nytt sykehus basert på at man skal transportere de mest sårbare pasientene fra et sykehus til et annet, synes vi er svært uklokt, sier overlege og klinikktillitsvalgt Tor Einar Calisch.

Medisinsk direktør Einar Sorterup Hysing ved Oslo universitetssykehus forklarer delingen med at en samling av hele fødselsmiljøet på Gaustad vurderes å bli for stort. Han sier de fødende vil bli sortert slik at fødsler hvor man kan forvente behov for spesiell intensivoppfølging, for eksempel veldig for tidlig fødte, vil skje på Gaustad.

Transportbehovet sammenligner han med når barn i dag transporteres fra andre føde- og nyfødtenheter i landet.

Powered by Labrador CMS