Opprinnelig var høyblokkene ved nytt sykehus på Gaustad planlagt i 60-70 meters høyde. Nå er byggene redusert til 42 meter.
Opprinnelig var høyblokkene ved nytt sykehus på Gaustad planlagt i 60-70 meters høyde. Nå er byggene redusert til 42 meter.

De omstridte sykehusplanene for Oslo er lagt ut på høring

De nye sykehusene på Gaustad og Aker er nå lagt ut på høring. Fristen for å avgi høringssvar er lagt til juli. I planene legges det opp til at Ullevål legges ned.

Publisert

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som legger de omstridte planene ut på høring på vegne av Kommunaldepartementet, skriver NRK.

Planene innebærer at Ullevål sykehus legges ned, noe som har møtt stor motstand, blant annet i fagmiljøer og i Oslo kommune.

Høringsfrist i fellesferien

1. april avgjorde regjeringen at utbyggingen av sykehus på Gaustad og Aker skal gjennomføres via statlig reguleringsplan og bygges ut som planlagt.

I høringsbrevet skriver Helsedepartementet at nye sykehusbygg mellom dagens Rikshospital og gamle Gaustad sykehus er justert for å møte protestene fra Riksantikvaren. Høringsfristen er 8. juli.

  • Du kan lese alle høringsdokuentene på regjeringens nettside ved å klikke HER.
Powered by Labrador CMS