Det statlige foretaket Helse Sør-Øst har vedtatt nedleggelse av Ullevål sykehus. Nå får den langsiktige sykehusplanen for Oslo hard medfart fra samtlige partier i Oslos bystyre.Foto: André Kjernsli
Det statlige foretaket Helse Sør-Øst har vedtatt nedleggelse av Ullevål sykehus. Nå får den langsiktige sykehusplanen for Oslo hard medfart fra samtlige partier i Oslos bystyre.Foto: André Kjernsli

Oslos helsepolitikere slakter statlige sykehusplaner. Sier nei til færre sykehussenger

— 15 prosent færre sykehussenger i Oslo er helt urealistisk, slår en enstemmig helsekomite i bystyret fast. Statlige Helse Sør-Østs sykehusplaner får hard medfart av hovedstadens helsepolitikere.

Publisert

Skal Ullevål sykehus legges ned? Bør Aker bygges opp som lokalsykehus? Eller bør det bygges et nytt gigantsykehus for Oslos befolkning på Gaustad? Disse spørsmålene er helt sentrale for folk i og rundt Oslo de neste årene.

Neste uke behandler bystyret kommunens høringssvar til statlige Helse Sør-Østs forslag til utviklingsplan for Oslos sykehus frem mot 2035. Og allerede nå er motstanden mot det statlige helseforetakets plan massiv blant Oslos helsepolitikere.

Kort oppsummert er det en enstemmig helse- og sosialkomite som slakter planen fra Helse Sør-Øst. Og med det er samtlige partier i bystyret enige med det rødgrønne byrådet, som også kontant har avvist hovedtrekkene i sykehusplanen fra det statlige helseforetaket.

Vil legge ned Ullevål sykehus

— Oslo kommune er svært bekymret for at Helse Sør-Øst undervurderer kapasitetsbehovet spesielt for lokalsykehus i Oslo sykehusområde. Dette medfører stor risiko for kommunen og innbyggerne både når det gjelder kapasitet og kostnader. Det er ikke synliggjort i planen, skriver en enstemmig komite i sin innstilling til bystyret.

I høringsutkastet skriver Helse Sør-Øst at antallet sykehussenger i Oslo bør reduseres med 15 prosent. Totalt urealistisk, svarer bystyrets helsepolitikere. Illustrasjon: Helse Sør-Øst
I høringsutkastet skriver Helse Sør-Øst at antallet sykehussenger i Oslo bør reduseres med 15 prosent. Totalt urealistisk, svarer bystyrets helsepolitikere. Illustrasjon: Helse Sør-Øst

I 2016 vedtok styret i Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt gigantsykehus på Gaustad. Samtidig vedtok styret at Aker sykehus skulle gjenreises som lokalsykehus for østkanten. Etter vedtaket ble det klart at styret ser for seg et lokalsykehus på Aker, et nytt stort sykehus på Gaustad og fortsatt kreftsykehus ved Radiumhospitalet på Montebello.

— Urealistisk med færre senger i Oslo

Men et nytt gigantsykehus på Gaustad forutsetter at den samlede sengekapasiteten ved sykehus i Oslo reduseres med 15 prosent, mener Helse Sør-Øst i sin utviklingsplan. Dette får samtlige partiers helsepolitikere i bystyret til å reagere. Helt usannsynlig, mener helsekomiteen i sitt forslag til høringssvar.

— Gevinstrealiseringen Helse Sør-Øst forutsetter, fordrer en reduksjon av behovet for sykehussenger med 15 prosent. Det er ikke sannsynliggjort hvordan dette målet skal nås, noe som medfører en altfor høy risiko både for innbyggerne, sykehusene og kommunen, står det i innstillingen som nå sendes bystyret til behandling onsdag 24. oktober.

Oslopolitikere enige med demonstranter

Dermed ligger det egentlig an til at et enstemmig bystyre er på samme side som sykehusdemonstrantene i Oslo. Selv om hverken byrådet eller et enstemmig bystyre sier eksplisitt nei til nedleggelse av Ullevål sykehus i denne omgang, må helse- og sosialkomiteens behandling av sykehusplanen tolkes dit hen at det er kraftig motstand mot Helse Sør-Østs planer nå.

Det Oslos helsepolitikere frykter mest av alt, er at kommunen blir sittende igjen med svarteper hvis en fremtidig sykehusstruktur betyr at færre pasienter blir behandlet av det statlige helseforetaket. Det kan bli svært dyrt for Oslo kommune, som selv må sørge for og betale behandling av for eksempel eldre pasienter som ikke er "syke" nok for sykehusene.

Her demonstrerer foreningen Aker sykehus venner for gjenreising av sykehuset. Men dersom Helse Sør-Øst får gjennomslag for nytt sykehus på Gaustad, er det neppe penger til både å gjenreise Aker og beholde Ullevål sykehus, mener staten. Foto: Christian Boger
Her demonstrerer foreningen Aker sykehus venner for gjenreising av sykehuset. Men dersom Helse Sør-Øst får gjennomslag for nytt sykehus på Gaustad, er det neppe penger til både å gjenreise Aker og beholde Ullevål sykehus, mener staten. Foto: Christian Boger

— Oslo kommune vil understreke at overføring av oppgaver og kostnader fra helseforetaket til kommunen ikke må skje uten fullfinansiering. Oslo kommune vil påpeke at de økonomiske konsekvensene for kommunen ikke er belyst i planen og dette er en stor risiko, skriver helsekomiteen i sin innstilling.

— Lite nytenking fra Helse Sør-Øst

Og den knusende høringsuttalelsen fra Oslo bystyres helsepolitikere, som i all hovedsak er samstemt med det rødgrønne byrådets uttalelse, går langt i å nærmest kalle Helse Sør-Østs sykehusplan for bakstreversk og gammeldags.

— Det er gjennomgående lite nytenkning i hvordan samarbeidet med kommunen kan bedres, og handlingsrommet i den eksisterende foretaksmodellen er ikke tilstrekkelig utforsket. For at pasientene skal få en forsvarlig behandling i fremtiden, bør utviklingsplanen i større grad vektlegge at kommunehelsetjenesten er en viktig del av hele reisen som pasientene, skriver en enstemmig helse- og sosialkomite.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her, og se Helse Sør-Østs høringsutkast til planen her.

Powered by Labrador CMS