Lene Haug (t.v) og Anne-Lise Juul tapte kampen for å bevare Ullevål sykeuhus. Likevel ser de på den siste ukens hendelser som en delvis seier. Foto: Christian Boger
Lene Haug (t.v) og Anne-Lise Juul tapte kampen for å bevare Ullevål sykeuhus. Likevel ser de på den siste ukens hendelser som en delvis seier. Foto: Christian Boger

Tapte kampen om nedleggelse av Ullevål. – Likevel en stor delseier for oss, mener aksjonister

Torsdag for snart to uker siden vedtok styret i Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus. Ildsjelene bak folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus mener likevel ikke at de har gått på et nederlag.

Publisert

— Dette dreier seg ikke bare om framtiden til Ullevål, men om hva som skal skje med hele Oslo Universitetsssykehus, OUS). Det som skjer i Oslo får dessuten store konsekvenser for fremtidens sykehustilbud til innbyggerne på hele Sør- og Østlandet. Derfor er det fantastisk at at alle de tillitsvalgte står sammen og har fått gjennomslag for sin mistillit til planene.

Ordene kommer fra nestleder i Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus, Lene Haug.

Hun er også førstekandidat for Helsepartiet i Oslo ved høstens kommunevalg.

— Delseier at Erikstein gikk av

Haug er en av de som som virkelig har stått på det siste året for å forsøke å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus. Når VårtOslo møter Haug og andrekandidat for Helsepartiet i Oslo, Anne-Lise Juul, for å oppsummere kampen til nå, er det lite sure miner å spore hos de to ildsjelene.

Venner av Ullevål sykehus aksjonerte da styremøte i Oslo Universitetssykehus behandlet ansattes mistillit mot administrerende direktør Bjørn Erikstein i juni. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Venner av Ullevål sykehus aksjonerte da styremøte i Oslo Universitetssykehus behandlet ansattes mistillit mot administrerende direktør Bjørn Erikstein i juni. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

— At administrerende direktør Bjørn Erikstein ble nødt til å gå av som toppleder for OUS på grunn av mistillit fra de ansatte, ser vi på som en stor delseier. En seier for utholdenhet og samarbeid som de tillitsvalgte på Ullevål har stått for. Dette stopper nok ikke her. Hvem kan ha tillit til et styre som ikke er opptatt av å samarbeide med de ansatte, spør Lene Haug.

— Har aldri skjedd før

Rett før styret i Helse Sør-Øst skulle vedta nedleggelsesplanene, sendte alle 14 tillitsvalgte fra alle de store fagforeningene ved sykehuset brev til direktøren og styret i OUS, hvor de gjorde det klart at de ikke hadde tillit til direktør Bjørn Erikstein. Bare dager senere trakk direktøren seg fra stillingen.

—  Det tillitsvalgte representerer over 20.000 ansatte. Det har aldri skjedd før at ansatte har uttrykt mistillit på denne måten til ledelsen, påpeker Lene Haug.

Aksjonistene mener det er viktig å merke seg at den manglende tilliten er knyttet til planene om å bygge nye sykehus på Aker og ved Rikshospitalet. I tillegg til å splitte opp og flytte deler av akuttsykehuset på Ullevål til Rikshospitalet, og deler til Aker for deretter å selge hele Ullevål-tomten.

— Misforstått tillit

Signalet fra de ansattes representanter, om at de ikke har tillit til OUS-ledelsen, er et tydelig signal som det ikke burde være mulig å overse, mener Haug og Juul.

De er opprørte over at styret og ledelsen i Helse Sør-Øst valgte å gjøre akkurat det.

— Det blir veldig spesielt at styret i Helse Sør-Øst kan ha tillit til en leder, en plan og en prosess som over 20.000 ansatte uttrykker manglende tillit og støtte til, mener Haug og Juul.

De ansattes representanter Lise Skjæret-Larsen, Åsmund Bredeli og Svein Erik Utstrømmen hadde ingen tillit til OUS-direktør Bjørn Erikstein. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
De ansattes representanter Lise Skjæret-Larsen, Åsmund Bredeli og Svein Erik Utstrømmen hadde ingen tillit til OUS-direktør Bjørn Erikstein. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Styret i Helse Sør-Øst hadde fått tilsendt de ansattes brev, og de ansatte visste at det var innkalt til ekstraordinært styremøtet ved OUS mandagen etter. Der skulle de ansattes mistillit mot direktør Erikstein behandles.

Ansattrepresentantene fra LO og Akademikerne fremmet forslag om at utbyggingssaken for Oslos sykehus burde utstettes på grunn av de ansattes brev og andre usikkerhetsmomenter. Resten av styret, som utgjorde flertallet, var ikke enig i at det var behov for utsettelse. Flertallet vedtok å fortsette videre med planene mot de tre ansattrepresentantene stemmer.

— Styret i Helse Sør-Øst er noe av det verste jeg har opplevd. Her har de fått kopi av brevet, som viser total mistillit mot OUS-direktøren, og så velger de bare å overse det totalt. Dette vitner om en total mangel på virkelighetsforståelse og en utrolig likegyldighet overfor sine ansatte, mener Lene Haug.

Opprøret brer seg

For folkeaksjonen Redd Ullevål har samarbeid vært viktig. Medlemmene har hele tiden hatt et godt samarbeid med Aker sykehus Venner, de tillitsvalgte ved sykehusene og fagbevegelsen. De har arrangert debattmøter og aksjoner sammen med LO, Legeforenigen, Sykepleierforbundet, Jordmorforeningen, Psykologforeningen og mange andre.

Administrerende OUS-direktør Bjørn Erikstein (til høyre) før styret konkluderte med at de ikke hadde mistillit til toppsjefen. Erikstein valgte likevel å gå av. Sittende er styreleder Gunnar Bowim. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Administrerende OUS-direktør Bjørn Erikstein (til høyre) før styret konkluderte med at de ikke hadde mistillit til toppsjefen. Erikstein valgte likevel å gå av. Sittende er styreleder Gunnar Bowim. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nylig har Redd Ullevål også innledet et samarbeid med Gaustadklubben, som arbeider for å bevare det psykiatriske sykehuset som drives på det fredede gamle Gaustad sykehus. Også det psykiatriske sykehuset på Gaustad er vedtatt nedlagt. For bare noen uker side ble foreningen Rikshospitalets Venner stiftet.

— Fra Helse Sør-Øst og OUS har det vært en taktikk å prøve å få det til å virke som misnøyen med planene bare kommer fra bitre folk på Ullevål. Derfor er det svært gledelig å se at det nå er stiftet venneforeninger både på Radiumhospitalet og ved Rikshospitalet, som er imot planene.

— Nå tror jeg det skjer mye på kammerset ved de tre sykehusene. Og fagforeningene vil ytterligere trappe opp sin innsats mot planene. Det blir mange travle aksjonister i sommer, sier nestleder i Redd Ullevål og andrekandidat for Helsepartiet i Oslo, Anne-Lise Juul.

— Holdt hele Groruddalen for narr

I prosessen med å finne plasseringen av et nytt gigantsykehus, har det også vært viktig for aksjonistene å gjøre Aker sykehus til et levende lokalsykehus for Groruddalen. Dette er en kamp groruddøler og andre har ført mye lenger enn aksjonistene bak Redd Ullevål.

Nå mener Ullevål-aksjonistene at hele Groruddalen har blitt holdt for narr av Helse Sør-Øst, ettersom kun pasienter fra bydel Alna skal flytte inn på Aker fra 2028. De andre bydelene er det foreløpig usikkert når, eller om de i det hele tatt, blir overført.

� Aker sykehus vil aldri bli det lokalsykehuset innbyggerne i Groruddalen ble lovet, mener aksjonistene bak Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus. Foto: André Kjernsli
� Aker sykehus vil aldri bli det lokalsykehuset innbyggerne i Groruddalen ble lovet, mener aksjonistene bak Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus. Foto: André Kjernsli

— Sånn det ser ut nå blir ikke Aker noe lokalsykehus for Groruddalen. Her har befolkningen i Groruddalen blitt lurt trill rundt av helsebyråkratene, hevder Anne-Lise Juul.

Mangelen på planer om overføring av bydelene nord i byen til Aker fører også til at situasjonen ved Akershus universitetssykehus (Ahus), hvor bydelene i dag sogner til, raskt kan bli drastisk forverret, mener Ullevål-aksjonistene.

—  Ahus er allerede overfylt. Når det nå ligger an til at oslobydelene vil fortsette å ligge under sykehuset, samtidig som det er forventet svært stor befolkningsvekst på Romerike og i Follo, kan det bli ekstremt trangt om plassen på Ahus, påpeker Juul.

Frykter hele Helse Sør-Øst går under

— Det regionale helseforetaket vil, med prosjektet, pådra seg et gigantlån de sannsynligvis vil får store problemer med å betjene. Det er ikke bare de 379 milliardene de nå vil søke om i statsbudsjettet for 2021 de vil måtte betjene. Hele prosjektet med etappe 2, er beregnet til et sted mellom 50-60 milliarder kroner, sier Lene Haug.

Hun frykter at den store gjelden og eventuelle problemer med å betjene denne, vil gå sterkt ut over pasienttilbudet i hele Sørøst-Norge

— Slik den økonomiske situasjonen er i foretaket i dag vil de ikke ha noen mulighet til å betjene et slikt lån uten det vi mener er alt for optimistiske anslag på hvor mye det skal effektiviseres. Det er også stor fare for at trang økonomi og stadige kutt vil gå ut over både pasientbehandlingen og de ansatte. Det burde også bekymre regjeringen og Stortinget at alle andre prosjekter i hele regionen blir utsatt, og skyves stadig lengre frem i tid. I tillegg vil de føre til at andre nye prosjekter i regionen må utsettes eller legges på is, mener Helsepartiets førstekandidat i Oslo.

Folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus har ikke noe offisielt syn på helseforetaksmodellen, men det har Helsepartiet. Å skrote hele denne modellen er en partiets viktigste kampsaker.

— Bystyret kan stanse nedleggelse

Beslutningen i styret i Helse Sør-Øst om å gå videre med utbyggingsplanene på Gaustad kom ikke som noe sjokk på sykehusaksjonistene. Og selv om det er helt i tolvte time nå, har de ståltro på at prosjektet fortsatt kan stanses.

� Det er fortsatt ikke for sent å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus, mener Lene Haug (t.v) og Anne-Lise Juul i Helsepartiet. Foto: Christian Boger
� Det er fortsatt ikke for sent å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus, mener Lene Haug (t.v) og Anne-Lise Juul i Helsepartiet. Foto: Christian Boger

— Nå skal det bevilges penger fra statsbudsjettet, og ingen ting er sikkert. Det er flott å se at det stadig er en endring i hvordan politikerne ser på sykehusprosjektet, sier Lene Haug.

Hun har derfor en siste oppfordring til alle ønsker å bevare sykehuset på Ullevål, selv om det bare er lokalvalg i høst.

— Det er viktig at oslofolk kjenner sin besøkelsestid og stemmer på et parti som er i mot å legge ned Ullevål. Det er nemlig Oslo kommune som er reguleringsmyndighet, og prosjektet kan stoppes i bystyret også. Dessuten kan bystyret gi et tydelig signal til politikerne på Stortinget om at et nytt sykehus på Gaustad ikke er noen beboerne i hovedstaden ønsker seg, sier Lene Haug.

Powered by Labrador CMS