Ny storbylegevakt blir trolig lokalisert til gamle Aker sykehus. Foto: Oslo Universitetssykehus HF
Ny storbylegevakt blir trolig lokalisert til gamle Aker sykehus. Foto: Oslo Universitetssykehus HF

Storbylegevakt på Aker et skritt nærmere realitet

Publisert

BStyret ved Oslo Universitetssykehus vedtok fredag en samarbeidsavtale med byrådet om opprettelsen av ny storbylegevakt ved gamle Aker sykehus.

Debatten om sykehuslokalisering og legevaktlokalisering rundt hovedstaden har vært langvarig og opphetet, men nå er brikkene i ferd med å falle på plass. I fjor ble det klart at det nye store regionsykehuset for byen høyst sannsynlig vil ende på Gaustad. Fredag sprang nyheten om at den nye storbylegevakten sannsynligvis vil ligge på tomta til gamle Aker sykehus.

Ønsker oppstart snarest

I vedtaket heter det: "Den nye storbylegevakten plasseres med Aker helsearena (gamle Aker sykehus) og et nytt lokalsykehus på Aker som nærmeste naboer."

I styrevedtaket gis det også en anbefaling om at Oslo Universitetssykehus selger den utpekte tomten, på cirka 10.000 kvadratmeter, til kommunen, slik at utviklingen av storbylegevakten kan starte så raskt som mulig. Tomtesalget ses i sammenheng med salg av eventuelle tomter fra Oslo kommune til Oslo Universitetssykehus, som sykehuset i sin tid trenger i forbindelse med sine utviklingsplaner.

Byrådet er pådrivere

Oslos rød-grønne byråd har lenge vært pådrivere for en ny storbylegevakt på arealene ved gamle Aker sykehus. Allerede kort tid etter hun tiltrådte, varslet byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen, byrådets støtte til utbyggingsplanene ved Aker.

— Jeg ønsker at en ny storbylegevakt skal plasseres på Aker. Som helsebyråd i Oslo er jeg utålmodig på vegne av oslofolk, pasienter og medarbeidere ved legevakten. Mitt mål er derfor å få en raskest mulig beslutning, sa hun i et leserinnlegg i Aftenposten.

Dagens lokaler er svært nedslitte

Ønsket om en ny storbylegevakt har vært prekært, ikke minst med tanke på den dårlige byggtekniske standarden ved dagens lokaler i Storgata. Store deler av bygningsmassen er rundt 150 år gammel. Bygget er skakt, nedslitt og for lite. Legevakta har de siste årene vært preget av flere strømbrudd, lekkasjer, kloakk som sprekker, elektriske anlegg som svikter og brannalarmer som utløses. Bygningsmassen er trang og dårlig egnet til moderne og pasientvennlig legevaktdrift.

Storbylegevakt klar i 2021-22?

— Vi har allerede brukt altfor mange millioner kroner på helt nødvendige (enn si unødvendige) utbedringer og oppussing for å kunne holde driften i gang, konstaterte Thorkildsen i 2016.

Det er uklart når en ny storbylegevakt kan stå klar, men byrådssekretær Anna Tresse i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, antyder i 2021-22.

Powered by Labrador CMS