Tjuvholmen er blant de områdene hvor det er indikasjoner på at eiendom er blitt kjøpt med midler som er tjent på ulovlige måter. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Tjuvholmen er blant de områdene hvor det er indikasjoner på at eiendom er blitt kjøpt med midler som er tjent på ulovlige måter. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Fersk rapport viser risiko for at eiendommer i Fjordbyen er kjøpt med penger eierne har tjent på ulovlig måte

Transparency International Norge hevder de har klare indikasjoner på risiko for hvitvasking blant eierne av eiendom på Aker Brygge, Tjuvholmen, i Bjørvika og på Sørenga.

Publisert

Det skriver Transparency International Norge (TI Norge) på sine nettsider. De har undersøkt investorene fra inn- og utland som det siste året har kjøpt tomter eller selskaper som kontrollerer deler av bygningsmassen på Aker Brygge, Tjuvholmen, Bjørvika og Sørenga.

Transparency International Norge (TI Norge) er en avdeling av Transparency International, et nettverk som jobber i over 100 land for å bekjempe på korrupsjon.

Kapital opptjent ulovlig

Nyheten er blant annet publisert på bloggen til SV-politiker Ivar Johansen. Han vil ikke kommentere rapporten før han har lest den i sin helhet, opplyser han til VårtOSlo.

Rapporten «Hvem eier Oslo? Hvitvaskingsrisiko i eiendomsmarkedet» tar for seg indikasjoner på at eiendomsmarkedet i den såkalte Fjordbyen kan tiltrekke seg kapital som er opptjent på ulovlig måte, for eksempel som resultat av korrupsjon. I andre storbyområder i verden er det observert at fast eiendom utnyttes til hvitvasking.

TI Norge har lett etter kjente risikofaktorer blant eierne.

Konklusjonen er at det blant eierne på Aker Brygge, Tjuvholmen, i Bjørvika og på Sørenga finnes klare indikasjoner på hvitvaskingsrisiko, både blant juridiske og fysiske personer, går det fram av artikkelen på nettsidene til TI Norge.

Dette sier rapporten:

  • Skjult eierskap: For 46 prosent av eierskapene som hører til selskaper, er selskapene registrert i såkalte skatteparadiser, noe som betyr at det reelle eierskapet for en stor del er skjult.
  • Korrupsjonsnivå: Det er et visst innslag av både fysiske og juridiske personer som er registrert i land med moderat til høyt korrupsjonsnivå.
  • Kompliserte eierstrukturer: For 42 prosent av eierskapene som tilhører selskaper, er eierstrukturen komplisert. Det dreier seg for eksempel om såkalte «trusts» med flere eierledd internasjonalt under flere jurisdiksjoner, slik at det eksisterer tvil om hvem som er reelle eiere. Også for privatpersoner som eier er det via åpne kilder vanskelig finne informasjon om eieren.
  • Risikoprofiler: Åtte prosent av de identifiserte eierne er enkeltpersoner med risikoprofil, det vil si personer som har vært tiltalt i straffesaker eller saksøkt i skattesaker i Norge eller utlandet.
  • En prosent av eierskapene hører til i selskaper som har vært knyttet til ulike typer ulovlig virksomhet.

Blant landets dyreste områder

Til Dagens Næringsliv sier spesialrådgiver og prosjektleder i TI Norge, Tor Dølvik, at valget falt på de fjordnære Oslo-områdene Aker Brygge, Tjuvholmen, Sørenga og Bjørvika fordi de er blant de mest attraktive sentrumsområdene i landet. Prisene er høye og det har vært stor byggeaktivitet og mange transaksjoner de siste årene, understeker han overfor avisa.

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Finansmarkedsfondet under ordningen «allmenopplysningsprosjekter».

«Hensikten med prosjektet er ikke å kaste mistankes lys over enkeltpersoner eller selskaper, men å framskaffe relevant informasjon som kan belyse risikobildet innenfor eiendomsmarkedet», skriver Transparency International på sine nettsider.

Samarbeid med universiteter og høgskoler

Rapporten er laget av Transparency International Norge med spesialrådgiver Tor Dølvik som prosjektleder. Mye av arbeidet har bestått i å sortere og kode et omfattende datasett som grunnlag for prosjektets beskrivende kartlegging og analyse.

Tre bachelorstudenter ved Politihøgskolen i Oslo har på timebasis gjennomgått åpne kilder og kodet eierskapene, under veiledning av TI Norge. En ekstern faglig referansegruppe med fagfolk fra Norges Handelshøyskole og Universitetet i Tromsø har bistått arbeidet, blant annet med faglige råd.

Powered by Labrador CMS