Til venstre for Tjuvholmen ligger Filipstadkaia og Skur 13 der Oslo Havn vil bygge den midlertidige Trettenparken. I forslaget skriver Oslo Havn også at parken bør bli stående til utbyggingen av Filipstad får klarsignal. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Til venstre for Tjuvholmen ligger Filipstadkaia og Skur 13 der Oslo Havn vil bygge den midlertidige Trettenparken. I forslaget skriver Oslo Havn også at parken bør bli stående til utbyggingen av Filipstad får klarsignal. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Utbyggingsplan for Filipstad helt i det blå. Nå vil Oslo Havn lage midlertidig park

I påvente av en storutbygging på Filipstad ønsker Oslo Havn å anlegge en midlertidig park ved Skur 13. Trettenparken kan stå ferdig på Filipstadkaia allerede til sommeren, mener Oslo Havn.

Publisert

— Som en del av Havnepromenaden og i forbindelse med etableringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad ønsker Oslo Havn KF å etablere midlertidig park vest for Skur 13. Planlagt ferdigstillelse er sommeren 2019, og at parken blir stående til byggearbeidene på Filipstad starter, skriver Oslo havn i et planutkast.

I årevis har Oslos politikere og grunneiere kranglet om utbyggingsplanene på Filipstad. Allerede på 1980-tallet, med utbygging av Aker brygge, var striden i gang om havnetomtene ved Filipstad, og det attraktive områdets fremtid.

Oslos mest attraktive tomter

For ett år siden signaliserte det nåværende rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet at årevis med tautrekking om en endelig reguleringsplan for området kunne gå mot slutten. Men fortsatt er det meste uklart. Og ingen reguleringsplan er komme til politisk behandling.

I 2013 la plan og bygningsetaten frem to planforslag, og siden den gang har de ligget og ventet på politisk behandling. Hele prosessen har gått i stå.

Ved siden av Skur 13 på Filipstadkaia har Oslo Havn planene klare for blant annet et skateområde i Trettenparken. Illustrasjon HAV / Oslo Havn
Ved siden av Skur 13 på Filipstadkaia har Oslo Havn planene klare for blant annet et skateområde i Trettenparken. Illustrasjon HAV / Oslo Havn

Derfor tar Oslo Havn skjeen i egen hånd. I påvente av at utbyggingsplanene for selve Oslos mest attraktive tomter, foreslår det kommunale foretaket å bygge en midlertidig park vest for Skur 13.

— Tomten ligger som en del av industriområdet på Filipstad. Før Filipstadutbyggingen starter har HAV Eiendom avsatt denne tomten for en midlertidig park. Nærmeste nabo er Skur 13 der det i dag er høy aktivitet av ulike typer sport og lek, skriver Oslo Havn.

— Det er viktig å se omgivelsene med utbyggingen av den midlertidige parken som en helhet. Det er en unik mulighet til å sette et særpreg på parken. Det blir viktig å holde siktlinjen til havnas gamle marine kranene fra parken. Disse er identitetsskapende og med på å sette et røft og unikt preg på område, mener Oslo Havn i forslaget om å etablere Trettenparken.

Krangler om lokk over E18

Det store stridstema rundt den lenge planlagte storutbyggingen av Filipstad er i dag, som i 2006, byggingen av et lokk over E18. Plan- og bygningsetaten mener tomteeierne Oslo Havn KF og Bane Nor Eiendom skal betale for lokk over motorveien. Mens tomteeierne mener dette ikke er deres ansvar.

Pilen nederst i bildet peker på området av Filipstad som kan bli ny park. Foto/illustrasjon: HAV / Oslo Havn
Pilen nederst i bildet peker på området av Filipstad som kan bli ny park. Foto/illustrasjon: HAV / Oslo Havn

For å få fortgang i arbeidet, nedsatte byrådsleder Raymond Johansen i 2017 et arbeidsutvalg utgått av byrådet, et forhandlingsutvalg for Filipstadforhandlingene og et eget sekretariat for Filipstad, sentralt i Rådhuset.

Medlemmene av arbeidsutvalget går helt til topps i kommunen. Her sitter byrådsleder Raymond Johansen, Kjetil Lund (byråd for næring og eierskap), Hanna E. Marcussen (byråd for byutvikling) og Robert Steen (byråd for finans). Forhandlingsutvalget består av Geir B. Aga (kommunaldirektør byrådsavdeling for byutvikling), Arild Sundberg (kommunaldirektør byrådsavdeling for finans) og Anette Kristin Solheim (leder av Filipstadsekretariatet).

Men i januar 2019, ett og et halvt år senere, venter fortsatt bystyrets byutviklingskomite på noe konkret å jobbe med. Ventetiden kan kanskje bystyrepolitikerne slå ihjel i den midlertidig Trettenparken.

Powered by Labrador CMS