— Vi følger utviklingen veldig nøye og vil da meddele oss på fredag om videre eventuelle lettelser, sa Raymond Johansen (Ap) gjentatte ganger i bystyret da borgerlige partier presset på for raskere gjenåpning av Oslo.
— Vi følger utviklingen veldig nøye og vil da meddele oss på fredag om videre eventuelle lettelser, sa Raymond Johansen (Ap) gjentatte ganger i bystyret da borgerlige partier presset på for raskere gjenåpning av Oslo.

Raymond Johansen hardt presset for raskere gjenåpning: - På tide å gi oslofolk friheten tilbake

— Venstre har vært lojale mot byrådet hele veien, men nå må nedstengingen ta slutt, sier Hallstein Bjercke (V). Under bystyremøtet onsdag presset de borgerlige partiene hardt på for å få byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til å raskere gjenåpne Oslo.

Publisert

Under spørretimen i bystyret tok representanter fra samtlige borgerlige partier ordet og krevde svar fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om en rekke ulike sider ved gjenåpningsplanen for Oslo.

Johansen har tidligere sagt at eventuelle lettelser i koronatiltakene vil bli offentliggjort fredag. Dette gjentok byrådslederen i spørretimen. Uten at det stanset de borgerlige partiene, som ikke la skjul på at gjenåpningen av Oslo går for sakte.

— Nedstengingen må ta slutt

— Under hele pandemien har vi i Venstre forholdt oss lojalt til byrådets beslutninger om smitteverntiltak. Men nå mener vi det er på tide å gi oslofolk friheten sin tilbake, sa Hallstein Bjercke (V).

Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, poengterte at hans parti har vært lojale mot byrådet under hele pandemien. Men at det nå er på tide med gjenåpning av Oslo.
Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, poengterte at hans parti har vært lojale mot byrådet under hele pandemien. Men at det nå er på tide med gjenåpning av Oslo.

— Nå tilsier alle data at nedstengingen av byen, som har vart siden 9. november, må ta slutt. Smittetallet er nå på nivå med hva det var i oktober i fjor, antallet innlagte raskt på vei ned og antallet vaksinerte har passert over en tredjedel av befolkningen over 17 år, sa Bjercke.

Venstres gruppeleder i bystyret avsluttet med å si at koronatiltakene oslofolk lever under ikke lenger er forholdsmessige i forhold til smittesituasjonen og at byrådet nå må iverksette hele trinn to av gjenåpningsplanen.

— Vil meddele eventuelle lettelser fredag

Trinn to omfatter blant annet åpning av restauranter, kafeer, treningssentre, museer og en gradvis avvikling av skjenkestansen som innebærer at alkohol kan serveres sammen med mat.

— Nå har vi varslet at vi kommer tilbake med en pressekonferanse på fredag. Det er riktig som Bjercke sier at det er positiv utvikling på innleggelser, det er positiv utvikling på antall vaksinerte og på smitte. Selv om testtallene er noe lave, svarte byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

— Vi følger utviklingen veldig nøye og vil da meddele oss på fredag om videre eventuelle lettelser, sa Johansen.

Svaret fra byrådslederen stagget ikke de borgerlige partiene i bystyret. Som fortsatt å stille kritiske spørsmål til Johansen samtidig som de ikke la skjul på at gjenåpningen av Oslo nå går for langsomt. Det er særlig at trinn to i planen er så omfattende og nå er blitt stykket opp som bekymrer de borgerlige partiene.

Slik så det ut på T-banen i Oslo mens bystyret onsdag ettermiddag diskuterte gjenåpning av Oslo. Serveringssteder, museer, kinoer og teatre er fortsatt stengt. Samtidig står folk tett i tett i kollektivtrafikken.
Slik så det ut på T-banen i Oslo mens bystyret onsdag ettermiddag diskuterte gjenåpning av Oslo. Serveringssteder, museer, kinoer og teatre er fortsatt stengt. Samtidig står folk tett i tett i kollektivtrafikken.

— Er byrådets trinn to for omfattende?

— Fremskrittspartiet har også vært veldig engasjert i gjenåpningen av Oslo. Vi ønsker å følge opp det Venstre påpeker med at trinn to er veldig omfattende. Under dette ligger gjenåpning av butikker, kjøpesentre, kafeer, treningssentre og lignende, sa Aina Stenersen (Frp).

Butikkene ligger i trinn to av gjenåpningsplanen, og er nå åpnet i Oslo. Men servering på restauranter og kafeer med skjenkestans er opprettholdt. Likeså har heller ikke treningssentre fått åpne. Selv om alt opprinnelig ligger under samme trinn i byrådets plan.

— Mitt spørsmål er nå om byrådslederen i ettertid, i etterpåklokskapens lys, ser at kanskje trinn to i byrådets plan er litt for omfattende og har litt for mange punkter, spurte Stenersen.

Raymond Johansen understreket at grunnen til at trinn to ble delt opp med gjenåpning av butikker var fordi Oslo måtte harmonisere med gjenåpningen i nabokommunene.

— Sjablongmessig vurdering av antall

— Det som har vært en krevende kommunikasjonsjobb har vært at når vi eventuelt åpner treningssentre så vil det innenfor det området ligge sterke restriksjoner. Når vi åpner kulturaktiviteter så vil det ligge sterke restriksjoner. Slik sett blir det en gradvis, trinnvis gjenåpning innenfor hvert enkelt område, svarte Raymond Johansen.

— Hvis du teller antall kulepunkter kan det se veldig omfattende ut. Men med sterke begrensninger så mener jeg at det har vært klokt å forsøke å gi en forutsigbarhet i en veldig uforutsigbar tid, sa byrådslederen.

Men fortsatt ville ikke de borgerlige partiene slutte å stille kritiske spørsmål. Kristelig Folkeparti var opptatt av at ulike trossamfunn og frivillige organisasjoner også omfattes av trinn to i gjenåpningsplanen.

— Noe av det man har gjort til nå er å ha sjablongmessige antall-begrensninger på hvor mange man kan samle. Vi ser både fra fotballen, kirken og operaen at de sier vi har veldig store saler og vi kunne samle mange flere. Vil byrådet vurdere en mer innholdsbasert begrensning på hvor mange man kan samle trygt på et arrangement, spurte Espen Andreas Hasle (KrF).

— Folk kommer ikke til kirken i helikopter

Igjen understreket Raymond Johansen at dette er en del av smittevernet som er vanskelig å kommunisere.

— Folk kommer jo ikke inn i kirken via helikopter ned fra himmelen. Folk har kanskje kjørt med taxi, de har kanskje vært på t-bane, en buss og slik vært med å øke den totale mobiliteten, sa byrådslederen.

— Det er dette vi prøver å begrense. Og det kommer til å være strenge begrensninger når man begynner å få gå ut og spise og drikke igjen også. Dette handler ikke bare om selve stedet folk er. Jeg har supporterklubben i Vålerenga på nakken hele tiden. De ser bare på hvordan det er inne på Intility stadion. Men for å komme inn på Intility har man kanskje vært på en buss, en trikk og stått i en kø, sa Johansen.

— Det er helheten av mobiliteten som vi prøver å regulere. Og det tror jeg så langt har vist seg å være klokt, sa byrådslederen.

— Kollektivreisende står som sild i tønne

Da mobilitet i byen ble brukt som begrep i bekjempelse av koronapandemien reagerte Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som gjentatte ganger siden mars i fjor blant annet har tatt til orde for at gratispassering i bomringen ville dempe smittetrykket på kollektivtransport.

— I en by der folk står som sild i tønne på kollektivtrafikken hver dag så snakker man om mikromobilitet der folk går bort til treningsstudio. Eller at folk går i kirken, disse kirkene er jo ikke så overfylte. Nå har de strenge tiltakene vart i et halvt år. Har byrådet gjort noen konkrete målinger av de negative effektene på tiltakene, spurte Bjørn Revil (FNB).

— Viruset trives blant folk

— Når det gjelder gjenåpning av butikker så er det ingen tvil om at det gjorde at mange kom tilbake i arbeid. Og lettelser på andre områder vil ha en umiddelbar effekt. Så deler jeg bekymringen for at de psykososiale utfordringene i Oslo er store. Det må vi komme tilbake til når vi er ferdig med pandemien. Det må gjøres en grundig evaluering, svarte Raymond Johansen.

— Vi måler mobilitet i hele byen hele tiden. Vi kan se hvordan folk for eksempel beveger seg ved kjøpesentre. Jeg vil med glede dele datagrunnlaget med Bjørn Revil. Dette legger vi til grunn rett og slett for å regulere og begrense antallet møtepunkter blant folk, sa byrådslederen.

— Dette viruset trives blant folk. Det smitter mer der det er folk. Og det datagrunnlaget viser jeg gjerne frem, sa Raymond Johansen.

Powered by Labrador CMS