Frps Aina Stenersen mener en nedleggelse av Ullevaal sykehus vil føre til et dårligere sykehustilbbud i hovedstaden. Foto: Wikimedia Commons
Frps Aina Stenersen mener en nedleggelse av Ullevaal sykehus vil føre til et dårligere sykehustilbbud i hovedstaden. Foto: Wikimedia Commons

Frp ber byrådet bli mer aktive i kampen for å redde Ullevål sykehus

Den planlagte utbyggingen av nytt storsykehus på Gaustad truer både sykehusene på Ullevål og lokalsykehuset på Aker. Nå ber Aina Stenersen (Frp) byrådet ta grep for å sikre framtidens lokalsykehus.

Publisert

Innen 2040 kreves vel 1000 nye sykehusplasser for å gi hovedstaden en forsvarlig sykehusdekning. For å oppfylle dette har Helse Sør-Øst vedtatt å opprette et nytt gigantsykehus på Gaustad. I tillegg skal Aker sykehus gjenopprettes som lokalsykehus. Dagens Ullevål sykehus er planlagt nedlagt.

Gruppeleder for Fremskrittspartiet i bystyret, Aina Stenersen, frykter nedleggelsen av Ullevål vil gi et dårligere helsetilbud og truer gjenoppbyggingen av Aker sykehus.

— Et unikt fagmiljø kan bli ødelagt

— Ullevål har gjennom mange år bygget opp et unikt fagmiljø på traumemedisin. Fagfolk advarer mot en oppsplitting av fagmiljøer ved å legge ned Ullevål, Norges største og viktigste akuttsykehus. Dette er advarsler vi må ta på alvor, sier Stenersen.

Hun frykter også at akuttilbudet på det nye gigantsykehuset vil bli dårligere og kunne hjelpe færre pasienter enn hva som er tilfellet i dag.

— Fagfolk advarer om at viktige elementer som befolkningsvekst og en aldrende befolkning ikke er ivaretatt. Dersom Ullevål legges ned, risikerer vi at de planlagte utbyggingene, i lys av befolkningsvekst og økende sykelighet i befolkningen, ikke gir kapasitetsøkning, mener hun.

Krever konsekvensutredning av Gaustad-utbyggingen

Etter den siste tidens sterke kritikk fra en rekke fagmiljøer mot Gaustad-utbyggingen, ber helsepolitikeren byrådet ta en mer aktiv rolle for å sikre et fullverdig akuttmedisinsk tilbud til pasienter i hovedstaden.

Aina Stenersen (Frp). Foto: Arnsten Linstad
Aina Stenersen (Frp). Foto: Arnsten Linstad

— Gaustad-planene er svært kostbare og ikke tilstrekkelige med hensyn til fremtidige sykehusbehov. Nå håper jeg byrådet vil engasjere seg mer aktivt i sykehusplanene for Oslo, sier hun.

Hun erkjenner at det er begrenset hvilke muligheter bystyrepolitikerne har til å påvirke slike prosesser. Helsepolitikeren understreker hvor viktig det er at hver enkelt bystyrerepresentant forsøker å få sine partifeller på Stortinget til å reagere på planene. Hun minner om at dette virket da regjeringen måtte inn og instruere Helse Sør-Øst om å gjeninnføre Aker som lokalsykehus for hovedstaden.

— Jeg håper nå bystyret ber regjeringen om å utrede utbygging på Ullevål-tomten i stedet for på Gaustad, sier Stenersen.

Frykter Gaustad vil skade Aker

Det er ikke bare nedleggelsen av Ullevål som bekymrer Stenersen. Frp-politikeren frykter også at utgiftene ved etableringen av en nytt storsykehus på Gaustad vil føre til at planene for Aker sykehus blir lagt på is. Aker sykehus er planlagt å dekke over tre bydeler i Groruddalen.

— Kostnadene ved gjenoppbyggingen av Aker er estimert til 8,9 milliarder. Det er lite trolig at det vil være midler til å igangsette arbeidene både på Aker og Gaustad samtidig, mener Aina Stenersen.

Også Siavash Mobasheri, leder for Rødt i Oslo, sier nei til å legge ned Ullevål sykehus. Foto: Ole Mjelstad / Wikipedia
Også Siavash Mobasheri, leder for Rødt i Oslo, sier nei til å legge ned Ullevål sykehus. Foto: Ole Mjelstad / Wikipedia

Stenersen får her støtte fra leder for Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri. Han frykter at planene for Aker igjen blir lagt i en skuff.

— Rødt mener planene om det nye gigantsykehuset må stoppes snarest. Oslos befolkning har ikke tid til flere feilskjær. Prestisjeplanen på Gaustad må stoppes. Ullevål må fornyes og bygges ut. Lokalsykehuset på Aker må gis første prioritet, slik at alle groruddøler får plass der, sier han.

Powered by Labrador CMS