Bilde fra venstre: Mona Tornensis Hornæs, Aili Guttorm, Piera Heaika Muotka og Tor-Gunnar Nystad.
Bilde fra venstre: Mona Tornensis Hornæs, Aili Guttorm, Piera Heaika Muotka og Tor-Gunnar Nystad.

Endelig samisk språksenter i Oslo

Allerede til høsten skal det samiske språksenteret vil være på plass. – Dette har vi jobbet lenge med å få på plass.

Publisert

I Sametingets reviderte budsjett for 2020 settes det av 331 000 kroner til å opprette et samisk språksenter i Oslo ved Samisk hus i Dronningens gate.

– Dette er noe vi i Oslo Sámiid Searvi (Oslo Sameforening) har jobbet lenge med å få på plass! Samisk hus har gjennom mange år vært det samiske samlingspunktet i hovedstaden, sier Tor-Gunnar Nystad, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund og leder av Oslo Sameforening.

– Et samisk språksenter gjør at vi i mye større grad kan jobbe mer konsekvent og langsiktig med samiske språk, sier Tor-Gunnar Nystad i en pressemelding.

– Stort behov

Samisk hus er i dag et samisk kulturhus for den samiske befolkningen i Oslo, og er eid av flere samiske foreninger i hovedstaden.

– Vi vet at det er et stort behov for flere samiske språkarenaer i Oslo, for å kunne sikre at det også finnes arenaer hvor en kan lære og benytte seg av samisk utenfor skolen. I Oslo finnes det også brukere av sør- og lulesamisk, og dette er også noe som bidrar til at behovet for et samisk språksenter er stort, sier Aili Guttorm og Piera Heaika Muotka, begge sametingsrepresentanter for Norske Samers Riksforbund i Sør-Norge valgkrets.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS