Ved Ahus er det nå stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner, i tillegg har sykehuset hver dag fra 10 til 20 pasienter med covid-19 innlagt.
Ved Ahus er det nå stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner, i tillegg har sykehuset hver dag fra 10 til 20 pasienter med covid-19 innlagt.

Stor pågang ved Groruddalens lokalsykehus: Ahus innfører ekstratiltak for akuttpasienter

Sykehuset for folk i Groruddalen, nordøstlige Viken og sørlige del av Innlandet, Akershus universitetssykehus, innfører ekstra tiltak for å håndtere den store pågangen av pasienter med luftveislidelser.

Publisert

I en nyhetsoppdatering på sykehusets nettsider går det fram at Ahus allerede nå er i ferd med å innføre ekstra tiltak for å håndtere et økende antall pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.

Vanligvis settes ikke slike tiltak inn før lenger ut på vinteren.

Det stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner, og i tillegg har sykehuset hver dag fra 10 til 20 pasienter med covid-19 innlagt.

Økt bemanning på akuttmottak

— Den tidlige og store pågangen av pasienter har gitt en utfordrende situasjon, spesielt i akuttmottaket og barnemottaket på Nordbyhagen, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus.

— Vi setter derfor allerede nå inn tiltak som er forberedt for vintersesongen, samt tiltak som kan styrke arbeidet i akuttmottaket og lette overføringen av pasienter til sengepostene, sier Mæland.

Det er innført økt bemanning på akuttmottaket, på enkelte sengeposter og på laboratoriet på grunn av pasienter med covid-19. Samtidig er antallet ansatte på jobb økt for å ta hånd om det økende antallet pasienter.

Varslet om hendelse

En ambulansehall er gjort om til et område for mistenkt smittede. Det skyldes blant annet stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner. Disse må legges i et eget område før det er avklart om de har covid-19, skriver VG.

En hendelse i løpet av de siste ukene er varslet til Statens helsetilsyn, og sykehuset undersøker nå om pasienten kunne unngått intensivbehandling om vedkommende hadde fått raskere eller annerledes behandling i akuttmottaket.

Den vanskelige situasjonen på mottaket ble tidligere i høst videreformidlet til ledelsen ved sykehuset.

2.500 korridorpasienter hittil i år

Den siste tiden har akuttmottaket hatt høyere gjennomsnittlig liggetid. De siste ukene har det nærmet seg 5,5 timer, som er en betydelig økning fra pandemiåret 2020 da det var i overkant av fire timer.

På akuttmottaket på Oslo universitetssykehus er gjennomsnittlig liggetid i overkant av tre timer. De to sykehusene er ikke 100 prosent sammenlignbare på grunn av forskjeller mellom virksomhetene.

Så langt i år har nær 2.500 pasientovernattinger blitt tilbrakt i korridor på Ahus.

Powered by Labrador CMS