Grafene viser koronautviklingen ved OUS siden september i fjor. Svart viser koronadødsfall, blått koronainnleggelser, oransje er intensivpasienter med covid-19 og grått er koronapasienter koblet til respirator.
Grafene viser koronautviklingen ved OUS siden september i fjor. Svart viser koronadødsfall, blått koronainnleggelser, oransje er intensivpasienter med covid-19 og grått er koronapasienter koblet til respirator.

Den 56. pasienten med korona har dødd ved Oslo universitetssykehus. Antallet respirator-pasienter likt med toppnivået i fjor

Antallet koronapasienter på respirator ved Oslo universitetssykehus er nå på samme toppnivå som under den første smittebølgen i fjor. Ved Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS er det nå til sammen innlagt 97 pasienter med korona.

Publisert

Det 56. koronadødsfallet ved Oslo universitetssykehus (OUS) sammenfaller med en kraftig stigning i antallet innleggelser av koronapasienter, som nå er på sitt høyeste siden for ett år siden.

Tall fra OUS viser at det per i dag er 63 koronapasienter innlagt. På det meste for ett år siden var det 66 covid-relaterte innleggelser. Av de innlagte koronapasientene ved OUS er 21 innlagt på intensivavdelingen, der 16 av dem nå mottar behandling med respirator.

Samtidig viser tall VårtOslo har hentet inn fra Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus at det til sammen har dødd 79 koronapasienter ved de tre Oslo-sykehusene i løpet av det siste året.

Lovisenberg opplyser at det per i dag er 20 innlagte koronapasienter ved sykehuset. Diakonhjemmet opplyser at det nå er 14 innlagte pasienter med korona ved sykehuset.

Det betyr at det per nå er 97 koronapasienter ved de tre sykehusene i hovedstaden.

I tillegg er det flere koronapasienter fra bydeler i Groruddalen som sokner til Akershus universitetssykehus Nordbyhagen. Ved inngangen til påsken hadde Ahus Nordbyhagen 49 innlagte koronapasienter.

* VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS