I over et år måtte Star Gate på Grænland holde dørene stengt for øltørste gjester. Nå har de åpnet dørene igjen.  Foto: Christian Boger
I over et år måtte Star Gate på Grænland holde dørene stengt for øltørste gjester. Nå har de åpnet dørene igjen. Foto: Christian Boger

Politikerne i Gamle Oslo vil nekte Stargate skjenkebevilling

– Vi har aldri opplevd å få så mange tilbakemeldinger fra nærmiljøet som da vi behandlet akkurat denne skjenkesaken, sier Agnes Nærland Viljugrein (AP).

Publisert

VårtOslo skrev nylig at Stargate har mistet skjenkebevillingen, men at administrasjonen i bydelen var innstilt på at utestedet skulle få fornyet skjenkebevillingen. Komitéen for oppvekst, kultur og nærmiljø i bydelen gikk derimot enstemmig inn for å frata Stargate skjenkeretten.

I forrige ukes bydelsutvalgsmøte gikk samtlige politiske partier, med unntak av Venstre, inn for å frata Stargate skjenkebevillingen. Det var AP som fremmet forslaget.

Massivt med henvendelser

– I hele denne perioden har vi aldri opplevd å få så mange tilbakemeldinger fra nærmiljøet som da vi behandlet akkurat denne skjenkesaken. Grønland beboerforening, mer enn åtte sameier og flere av de lokale aktørene tok kontakt med oss i et langt skriv om hvordan de har opplevd Stargate. De stiller flere spørsmål rundt driften av stedet, sier Agnes Nærland Viljugrein, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Gamle Oslo bydel.Agnes Nærland Viljugrein

Hun sier at beslutningen likevel ikke var lett.

– Star Gate er et sted som betyr veldig mye for mange og har vært i bydelen vår i veldig lang tid. Likevel var alle henvendelsene av en slik karakter at vi mente det ville være for vanskelig å anbefale at de fikk skjenkebevilling videre. Som representanter for nærmiljøet på Grønland, er det viktig for oss å lytte til nettopp de som bor i nærmiljøet, sier Viljugrein.

Nye eiere avgjørende

Venstres representant i bydelsutvalget, Helene Z. Skulstad, var den eneste som falt ned på motsatt konklusjon.

– I min vurdering av saken, vektla jeg at det er flere skjenkesteder i området hvis virksomhet ikke er prinsipielt annerledes enn virksomheten ved Stargate. Etter eierskiftet synes jeg det er vanskelig å skulle nekte skjenkebevilling med bakgrunn i hvordan tidligere eier har driftet stedet, sier hun.

Helene Z. Skulstad var eneste representant som ønsket å fornye skjenketillatelsen til Stargate. Foto: Venstre
Helene Z. Skulstad var eneste representant som ønsket å fornye skjenketillatelsen til Stargate. Foto: Venstre

Ønsker bilfritt Grønlandsleiret

Hun ser ikke stengningen av ett utested som avgjørende for utviklingen av Grønlandsleiret og Olafiagangen.

– Venstre har flere ganger foreslått å gjøre Grønlandsleiret bilfritt, med tilhørende opprusting av gategrunn og belysning, etter modell fra Torggata, som et tiltak i området, sier hun.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo er en høringsinstans for Næringsetaten, som vil ta den endelige avgjørelsen om skjenkebevillingen til Stargate.

Powered by Labrador CMS