— Legevakta i Storgata 40 har en viktig funksjon som sikkerhetsnett for personer uten bolig, arbeid og sosialt nettverk, påpeker Frp og Rødt i et nytt forslag der de vil redde sentrumslegevakta fra nedleggelse.
— Legevakta i Storgata 40 har en viktig funksjon som sikkerhetsnett for personer uten bolig, arbeid og sosialt nettverk, påpeker Frp og Rødt i et nytt forslag der de vil redde sentrumslegevakta fra nedleggelse.

Frp og Rødt går sammen: Vil redde Legevakta i sentrum fra nedleggelse

Byggingen av ny storbylegevakt på Aker er i full gang. Men hva skjer da med Legevakta i Storgata? Nå går Rødt og Frp sammen for å redde sentrumslegevakta.. — Den trengs både for beredskap og svake grupper, mener de to partiene.

Publisert

I dag fremmer Rødt og Fremskrittspartiet i bystyrets helse- og sosialutvalg forslaget om å enten beholde dagens legevaktordning i Storgata eller etablere en ny sentrumslegevakt.

Begge partiene frykter Oslo bare blir stående med bare en legevakt når utbyggingen av den nye storbylegevakta på Aker sykehusområde er fullført i 2023.

Les også: VårtOslo avslører - I 2023 kan oslofolk bli stående med kun én legevakt

— Det haster å få dette avklart

— Oslo vil både av beredskapsgrunner og kapasitetsmessige grunner ha behov for to kommunale legevakter, skriver Rødt og Frp i forslaget som fremmes.

— Legevakta i Storgata har i dag et omfattende medisinsk og psykososialt tilbud. Den har en viktig funksjon som sikkerhetsnett for personer uten bolig, arbeid og sosialt nettverk. Samlokaliseringa av legevakt og sosiale tjenester i sentrum, har vært avgjørende for helsetilbudet til flere sårbare grupper, sier Maren Rismyhr (Rødt).

— Den nåværende legevakta på Aker vil derfor måtte reetableres et annet sted. Hvor byens andre legevakt skal etableres er fortsatt uklart. Det haster nå med å avklare både lokalisering og hvilke tjenester byens andre legevakt skal dekke, sier leder av bystyrets helseutvalg, Aina Stenersen (Frp).

Oslo hadde tre legevakter og kan ende med en

Legevakt er en lovpålagt tjeneste alle kommuner må tilby. Inntil 2012 hadde Oslo tre legevakter ulike steder i byen. Foruten skadelegevakta i Storgata 40 var det også legevaktbase på Linderud og Ryen.

— Det haster med å bestemme hvor sentrumslegevakt skal ligge, mener Aina Stenersen (Frp).
— Det haster med å bestemme hvor sentrumslegevakt skal ligge, mener Aina Stenersen (Frp).

Per i dag er det legevakt på Aker og i sentrum. Legevakta i Storgata blir innlemmet i den nye storbylegevakten på Aker sykehusområde. Derfor frykter Frp og Rødt at legevaktsordning i sentrum kan forsvinne.

Samtidig har det hele tiden vært et uttalt ønske fra bystyreflertallet at byen skal ha to legevakter. Dette for å sikre at alle byens innbyggere får et godt akuttilbud.

I en rapport fra konsulentselskapet Agenda Kaupang, bestilt av helseetaten i Oslo kommune, står det at Oslo kan klare seg med bare en legevakt når utbyggingen på Aker er ferdig.

Konsulenter: — Oslo har godt privat legevakttilbud

— Foreløpige kapasitetsberegninger tilsier at all aktiviteten er håndterbar på storbylegevakten. Forutsetningen er tilstrekkelig bemanning, økt satsing på legevaktsentralen, bruk av tilgjengelig teknologi for å styre pasientflyten og samarbeid med fastlegene, skriver Agenda Kaupang i rapporten.

Utbygging av ny storbylegevakt er godt i gang. Bildet ble tatt i fjor høst, og i 2023 skal alt stå ferdig inne på Aker sykehusområde.
Utbygging av ny storbylegevakt er godt i gang. Bildet ble tatt i fjor høst, og i 2023 skal alt stå ferdig inne på Aker sykehusområde.

Konsulentselskapet peker på at Oslos innbyggere har god tilgang på private legevakttjenester. Noe som reduserer behovet for to kommunale legevakter.

— Oslos innbyggere har tilgang til en rekke private tjenester. Dette er ikke noe nytt marked, og aktører som Volvat og Colosseumklinikken har drevet i årevis. Det er imidlertid mange nyetableringer på markedet både i øst og vest i byen, og det reklameres for tjenestene både i papiraviser og på internett, står det i rapporten.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) har allerede besvart forslaget fra Rødt og Frp om å beholde en sentrumslegevakt når storbylegevakta på Akers sykehusområde er ferdigbygget i 2023.

Ber om ny utredning av legevakt nr. 2

Steen viser i det skriftlige svaret til konsulentrapporten fra Kaupang Agenda, men konkluderer ikke med at byrådet er enig i konklusjonen om at oslofolk kan nøye seg med en kommunal legevakt fordi det private tilbudet er så utbredt.

— I planleggingen av legevakttilbudet i Oslo, må vi se på flere elementer, som beredskap, pasientforløp, fordeling av helsetjenester over hele byen og ivaretagelse av sårbare grupper med opphold i sentrum, skriver Steen.

Helsebyråden poengterer at legevakttilbud er kostbart for kommunen, og skriver at han ber helseetaten komme med nye utredninger.

— Før vi omorganiserer viktige helsetjenester, ønsker jeg gode beredskapsvurderinger, og dette er spesielt viktig for de akutte tjenestene. Erfaringene som har blitt høstet gjennom pandemien er også relevante for disse vurderingene, skriver Steen i svaret til bystyrets helse- og sosialutvalg.

Powered by Labrador CMS