En gjennomgang av de siste fem årene viser at den siktede tingrettsdommeren har avsagt kjennelser i seks saker som omhandler overgrep mot barn.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
En gjennomgang av de siste fem årene viser at den siktede tingrettsdommeren har avsagt kjennelser i seks saker som omhandler overgrep mot barn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Overgrepssiktet dommer ved Oslo tingrett dømte i flere saker der barn var utsatt for seksuell mishandling

Tingrettsdommeren ble i forrige uke siktet for å være i besittelse av overgrepsmateriale i form av bilder som seksualiserer barn. Han har fratrådt sin stilling ved Oslo tingrett.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge rett24.no skal dommeren ved Oslo tingrett har avsagt flere dommer i overgrepssaker mot barn.

Siktelsen førte til at advokat Thea W. Totland i Barneadvokatene ba om en granskning av alle relevante saker der tingrettsdommeren hadde vært involvert.

Seks saker på fem år

Oslo tingrett har deretter gjennomgått alle saker der dommeren har vært involvert i de siste fem årene, og har kommet fram til at dommeren har avsagt dom i seks straffesaker som dreier seg om overgrep mot barn.

Fire av disse sakene har senere vært behandlet i lagmannsretten, én er tilståelsessak og én er henvist til ankeforhandling i lagmannsretten, skriver rett24.no.

— Vi er fornøyd med en rask og effektiv gjennomgang av Oslo tingrett, selv om de med fordel kunne gått enda lenger tilbake i tid enn de fem siste årene, sier advokat Totland til NRK.

Oversendt til Riksadvokaten

Undersøkelsen viser at dommeren i disse årene ikke har behandlet noen barnevernssaker, foreldretvistsaker eller saker etter barneloven der mulige overgrep mot barn har vært tema, melder NRK.

Sorenskriver Yngve Svendsen ved Oslo tingrett opplyser at samtlige avgjørelser er oversendt til Advokatforeningen og Riksadvokaten.

Den siktede dommeren har nektet straffskyld. Kripos skal etterforske saken videre.