Siri Mittet, Sirin Hellvin Stav, Wenche Aas, Anna Lindholm,
Kristin Helene Helland, og Andreas Børde fra MdG Sagene gjør seg klar til å padle i Akerselva. Foto: Adriana Calderon
Siri Mittet, Sirin Hellvin Stav, Wenche Aas, Anna Lindholm, Kristin Helene Helland, og Andreas Børde fra MdG Sagene gjør seg klar til å padle i Akerselva. Foto: Adriana Calderon

Akerselva må få et sterkere vern, mener Sagene-politikere. De tok seg en padletur i elva

Publisert

Miljøpartiet de Grønne på Sagene vil at Akerselva miljøpark skal bli et såkalt landskapsvernområde. Vi ble med dem på padletur.

Akerselva er en naturarv som renner gjennom Oslo fra Maridalen til fjorden. Langs elva kan alle gå på tur og garantert aldri bli sur, for elva er vakker, fylt av historie og natur.

Derfor gjennomførte Miljøpartiet de Grønne (MDG) Sagene arrangementet "Ta vare på Akerselva - vi padler for framtiden". Initiativet skulle "bidra til å ta vare på et blågrønt fristed med rikt biomangfold og verdier som betyr mye for folks trivsel og helse."

MdG Sagenes Siri Mittet og Sirin Hellvin padler for Framtiden. Foto: Privat
MdG Sagenes Siri Mittet og Sirin Hellvin padler for Framtiden. Foto: Privat

De vil at Akerselva skal bli et landskapsvernområde. Mer om det senere.

Akerselva, en tidsreise

Å gå langs Akerselva betyr blant annet å finne spor av det som i nesten 200 år var et industriområde; ruvende, historiske fabrikkbygg.

Der hvor byen utviklet seg gjennom de fattige tilreisende arbeiderne som kom til Oslo for å jobbe. De bosatte seg langs elvebredden.

Vannkraft var en forutsetning for å drive fabrikkene, og uten miljøkrav ble utslipp et stadig større forurensingsproblem.

Akerselva: Fra rynke til smil

Som tidligere miljøvernminister Sissel Rønbeck sa i mai, ved åpningen av Nedre Foss park: — Akerselva var en forurensa og illeluktende elv.

Ordfører Carl Jeppesen var enig ved åpningen av Sannerbrua i 1917. Han ville forvandle Akerselva "fra rynke til smil i byens ansikt".

Akerselva fra Hausmanns bro oppover Christian Kroghs gate (t.v.), på 1890-tallet. Foto: Marthinius Skøien / Nasjonalbiblioteket, Offentlig eiendom
Akerselva fra Hausmanns bro oppover Christian Kroghs gate (t.v.), på 1890-tallet. Foto: Marthinius Skøien / Nasjonalbiblioteket, Offentlig eiendom

Til tross for det representerer Akerselva en viktig kulturarv, en del av identiteten for de som har vokst opp i Oslo, og for kommende generasjoner.

Vakker, unik og viktig

MDG Sagenes førstekandidat, Siri Mittet mener at det er viktig å synliggjøre verdien av Akerselva på ulike måter.

— For eksempel ved å padle ned elva slik vi gjorde i dag. Det for å vise frem i praksis hvor vakker, unik og viktig elva og dens nærliggende grønne areal er, ved at den ligger midt i storbyen og i bydel Sagene, den tettest befolkende bydelen i Oslo.

VårtOslo laget en liten video med de padlende MDGerne:

Raust og inkluderende Sagene

Mittet forteller at hun i tillegg skal jobbe for å styrke Sagene som en raus og inkluderende bydel. Derfor jobber de med å løfte frem tilbudet som BUA Sagene (Sagene frivilligsentral) har med utlån av sports og fritidsutstyr.

MDG Sagene har støttet dette tilbudet via bydelsbudsjettet. Ifølge partiet jobber de aktivt for at det skal opprettes flere ordninger som bidrar til mer gjenbruk, og som gir alle muligheten til å være aktiv og ta i bruk natur og nærmiljø.

Oslos reneste badevann

Oslo kommunes prosjekt Akerselva miljøpark har som mål å tilrettelegge for tur- og parkområder, bevare kulturminner og rense elven.

Det mest merkbare for deg og meg er parkene og grøntdragene langs elva, de fine historiske industribyggene, og den kraftig forbedrede vannkvaliteten; Oslos reneste badevann finner man på Frysja, for eksempel. Fiskere og mange fuglearter nyter også godt av at livet i elva trives bedre enn før.

Ideen kom i 1986 fra miljøvernminister Sissel Rønbeck, og i år ble siste del av prosjektet endelig fullført med åpningen av Nedre Foss park.

Vil styrke vernet av Akerselva miljøpark

Likevel mener bydel Sagene at det langsiktige vernet av Akerselva miljøpark må styrkes. På forrige møte i bydelsutvalget, fikk De grønne med seg bydelen på å gå inn for å styrke vernestatusen av Akerselva til landskapsvernområde.

MdG Sagenes Siri Mittet og Sirin Hellvin. Foto: Adriana Calderon
MdG Sagenes Siri Mittet og Sirin Hellvin. Foto: Adriana Calderon

— Området langs Elva trues stadig av nedbygging og privatisering. Vi håper at landskapsvern vil kunne ivareta byens viktigste blågrønne lunge bedre, sier leder av Miljø- og byutvklingskomitéen, Sirin Hellvin Stav, som fremmet forslaget.

Men bydelen har ikke siste ord i denne saken. Saken må behandles i bystyret i rådhuset, mens vedtak om landskapsvernområde må fattes på nasjonalt nivå. Dermed må saken løftes både i bystyret og på Stortinget.

Hvis det ikke skjer, er MDGs minstekrav at verneprinsippene i gjeldende Kommunedelplan for Akerselva miljøpark inkluderes i kommunens nye plan for utbygging av byen.

Kommunedelplanen for Akerselva sier blant annet at man ikke kan bygge nærmere Akerselva enn 20 meter, og sjelden høyere enn 30 meter. Ikke alle er like opptatt av det. Her er en artikkel vi skrev i februar: Studentsamskipnaden vil bygge hus ved Vulkan som blir like høyt som Oslo City, to meter fra Akerselvas bredder.

Bystyret: Nei til bindende verneplan

På onsdag støttet alle partiene i bystyret opp om kommunedelplanen for Akerselva, sto det nederst i denne Aftenposten-saken. Men det stemmer ikke helt, ifølge en e-post fra Sirin Hellvin Stav:

Aftenposten sin fremstilling av saken er dessverre misvisende, så dette stemmer ikke. Det som ble vedtatt var at VPOR (veiledende plan for offentlige rom) for Frysjautbyggingen måtte samsvare med kommunedelplanen (KDP) for Akerselva miljøpark. Men en VPOR er, som navnet sier, kun veiledende og ikke juridisk forpliktende.

For å sikre at man endrer praksis med å overkjøre KDP for Akerselva miljøpark, måtte vedtaket vært at den inkluderes i kommuneplanen  - slik vi har foreslått.

Her er flere artikler om Akerselva som vi har skrevet så langt i 2017:

 

Powered by Labrador CMS