Rodrigo Medina (th) forteller om sin oppgave som mentor for ungdommene til byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg. Foto: Anders Høilund
Rodrigo Medina (th) forteller om sin oppgave som mentor for ungdommene til byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg. Foto: Anders Høilund

Vaterlandsparken rustes opp med planter og spill

Vaterlandsparken skal ikke lenger være et sted du går utenom. Ungdom fra Grünerløkka og Gamle Oslo har sommerjobb som parkvertskap.

Publisert

— De som har sommerjobb her i parken vil i tillegg til å stelle plantene, låne ut spill og leker etter modell fra Sofienbergparken. Vi har satt opp en balanseline her, og fikk noen bemerkninger fra folk som mente det var bortkastede penger, men se nå, sier Romy Ortiz og peker bort på balanselinen.

Ved balanselinen er det blitt en kø av folk. De fleste i køen er tilfeldige forbipasserende som har stoppet opp i Vaterlandsparken. Tidligere gikk de kanskje utenom. Nå vil de heller gå på line i parken. Romy Ortiz er rådgiver for urbant landbruk i Oslo kommunes bymiljøetat. Det er denne etaten som har fått det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet i Vaterlandsparken.

— Grønn møteplass i byen

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, så behovet for å gjøre Vaterlandsparken til noe mer enn et sted folk helst unngår.

— Vi ønsker å lage en grønn møteplass for mennesker i byen. Dette vil vi gjøre med hjelp av urbant landbruk, men også legge til rette for å ha andre aktiviteter i parken, sa byråden.

— Spesielt liker jeg at prosjektet har knyttet til seg de urbane plantedyrkerne i Hagecrew som mentorer for de lokale ungdommene. Da blir det en god opplæring i det faglige med å lage, og stelle plantekassene, sa hun.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (th) ønsket nytt liv i Vaterlandsparken, og rådgiver i urbant landbruk i bymiljøetaten, Romy Ortz har hatt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Foto: Anders Høilund
Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (th) ønsket nytt liv i Vaterlandsparken, og rådgiver i urbant landbruk i bymiljøetaten, Romy Ortz har hatt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Foto: Anders Høilund

— Det er vi i bymiljøetaten som forvalter parken. Formålet er å gjøre området mer inkluderende og innbydende. Derfor har det vært viktig for oss både å samarbeide med nabobydelene til Vaterland, Gamle Oslo og Grünerløkka, og involvere de lokale ungdommene. Ungdom som nå gjennom sommerjobben er med å skape et hyggelig sted for andre ungdommer, sier en travelt opptatt Ortiz.

— Jeg vil bidra til nærmiljøet

Ortiz ser fram til dagen i august når de spiselige grønnsakene skal serveres på byens lengste langbord. Bymiljøetaten legger til rette for aktivitet. Ungdommene får sjansen til å være med å bygge opp noe av varig verdi. Og samtidig ha ansvar for at det blir tatt vare på.

—Det er sommer, og jeg hadde ikke noe å gjøre. Jeg hadde samtidig lyst til å bidra med noe lokalt, og jeg vil skaffe meg erfaring fra arbeidslivet. Derfor søkte jeg på denne jobben da den ble utlyst, forteller Adil Ahmad (18).

Han arbeider er kommunearbeider i tre uker. Arbeidsdagen er fra 10 til 18.

Adil Ahmed ønsket seg arbeidserfaring, samt å bidra til et bedre lokalmiljø. Derfor søkte han om sommerjobb som parkvert. Foto: Anders Høilund
Adil Ahmed ønsket seg arbeidserfaring, samt å bidra til et bedre lokalmiljø. Derfor søkte han om sommerjobb som parkvert. Foto: Anders Høilund

— Det er litt sent, men det er sommer og kvelden er ikke helt over før vi slutter. Siden det er sommer, er det helt ok, sier Adil. Han er også klar for også å lære de uskrevne lovene i arbeidslivet.

— Det er viktig å vise ikke bare sjefen, men også kollegaer respekt. I går fylte vi plantekasser med jord. Det er ganske mange forskjellige arbeidsoppgaver til denne jobben. Snekring er en annen ting vi får gjøre.

— Viktig erfaring før Oslo er miljøhovedstad

Leo Rygnestad fra bydel Gamle Oslo og Saba Hussein fra bydel Grünerløkka har, akkurat som Adil Ahmad, registrert at det er få sommerjobber i byen. Det var ikke vanskelig å få fylt opp jobbene. Rygnestad og Hussein arbeider begge for det bystyrevedtatte Tøyen- og Grønlandsløftet.

Leo Rygnestad og Saba Hussein, henholdsvis fra bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka har rekruttert ungdom til sommerjobbene. På søndag var det kaffekoking og svelesteking som var deres oppgave. Foto: Anders Høilund
Leo Rygnestad og Saba Hussein, henholdsvis fra bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka har rekruttert ungdom til sommerjobbene. På søndag var det kaffekoking og svelesteking som var deres oppgave. Foto: Anders Høilund

— Her må bydelene samarbeide. Vi har klart å gi folk nye møteplasser i Sofienbergparken, og vi håper at Vaterlandsparken. Noe annet jeg ser som positivt er at ungdommene får lære seg praktisk arbeid, sier Hussein.

Rygnestad peker på at arbeidet som gjøres med dette prosjektet vil gi nyttig erfaring til neste år når Oslo er Europas miljøhovedstad.

Lærer ungdom urbant landbruk

Opplæringen av ungdommene til parkverter er det Hagecrew som står for.

— Hagecrew har som mål å fremme urban dyrking. Hagecrew ønsker å legge til rette for at barn og ungdom skal få mulighet til å bli kjent med urban dyrking, sier styreleder Mathias Storm Michelsen.

En av de som har stått for opplæringen er Rodrigo Medina (21).

— Jeg begynte med dette i en sommerjobb i Hagecrew da jeg var 13-14 år. Nå kan jeg lære andre om urban dyrking. De kan kalle meg en mentor for disse ungdommene her. Jeg tror at å lage slike grønne møteplasser, som det vi lager her i Vaterlandsparken, vil gi ungdommene her et godt eierforhold til stedet, sier Medina.