� Dette er et kjempeløft for oss. Og skyldes at SV er med på et politisk prosjekt i Oslo der vi viser at det finnes tydelige løsninger på den borgerlige politikken regjeringen fører nasjonalt, sier Oslo SVs leder, Sunniva Holmås Eidsvoll. Til høyre for henne i bystyresalen sitter KrFs Erik Lunde. Foto: Arnsten Linstad
� Dette er et kjempeløft for oss. Og skyldes at SV er med på et politisk prosjekt i Oslo der vi viser at det finnes tydelige løsninger på den borgerlige politikken regjeringen fører nasjonalt, sier Oslo SVs leder, Sunniva Holmås Eidsvoll. Til høyre for henne i bystyresalen sitter KrFs Erik Lunde. Foto: Arnsten Linstad

Rekordinnmelding i Oslo SV. Og nesten alle nye meldte seg inn da KrF ble regjeringsparti

I løpet av andre uke i januar i år fikk Oslo SV 350 nye medlemmer. Det er nesten like mange nye medlemmer som fylkespartiet fikk i hele fjor.

Publisert

Omtrent samme dag som Kristelig Folkeparti og statsminister Erna Solbergs tre regjeringspartier Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet offentliggjør sin regjeringsplattform, gjør Oslo SVs medlemstall et rekordbyks oppover.

På bare noen få dager i januar meldte 350 personer seg inn i Oslo SV. Det er like mange som i løpet av fjorårets ti første måneder. For øvrig var 2018 et år der Oslo SV også hadde høy tilstrømning av nye medlemmer. Derfor er rekordtilstrømningen av nye SV-medlemmer nå, svært oppsiktsvekkende.

— SV er tydelige mot økte forskjeller

— Dette er et kjempeløft for oss. Jeg tror jo først og fremst økningen av nye medlemmer skyldes at vi nå har fått en borgerlig flertallsregjering med Høyre, Venstre, Frp og KrF. Men det er også et tegn på at SV er en veldig tydelig stemme i opposisjon til den nye, borgerlige flertallsregjeringen, sier leder av Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Grafen i rødt viser en nesten eksplosjonsartet medlemsvekst i Oslo SV på noen få dager i januar, omtrent samtidig som den nye borgerlige regjeringen ble klar. Mens den blå grafen viser antallet som meldte seg inn i Oslo SV i løpet av hele fjoråret. Grafikk: Oslo SV
Grafen i rødt viser en nesten eksplosjonsartet medlemsvekst i Oslo SV på noen få dager i januar, omtrent samtidig som den nye borgerlige regjeringen ble klar. Mens den blå grafen viser antallet som meldte seg inn i Oslo SV i løpet av hele fjoråret. Grafikk: Oslo SV

I forrige uke hadde antallet medlemmer i Oslo SV passert 2.500 personer. Og tallet er økende, opplyser fylkespartiet.

— SV er særlig tydelig på at vi ikke vil ha økte forskjeller, og at vi ikke vil ha økt forurensning. Og at disse to problemstillingene er blant de største utfordringene samfunnet vårt står overfor nå, sier Eidsvoll.

KrF tror SV-økning skyldes abortdebatt

Sunniva Holmås Eidsvold er også SVs gruppeleder i Oslo bystyre. Og i bystyresalen sitter er SV-politikerens faste plass rett ved siden av KrFs Erik Lunde. Han var en av tre forhandlere fra KrF i samtalene på Granavollen som førte frem til enighet om en felles regjeringsplattform og regjeringsdannelse mellom de fire borgerlige partiene på Stortinget.

I bystyresalen sitter SVs Sunniva Holmås Eidsvoll fast ved siden av KrFs Erik Lunde, som var med på regjeringsforhandlingene på Granavollen på Hadeland. Til høyre for Lunde sitter Venstres Odd Einar Dørum, og foran sitter MDGs Shoaib Sultan. Foto: Arnsten Linstad
I bystyresalen sitter SVs Sunniva Holmås Eidsvoll fast ved siden av KrFs Erik Lunde, som var med på regjeringsforhandlingene på Granavollen på Hadeland. Til høyre for Lunde sitter Venstres Odd Einar Dørum, og foran sitter MDGs Shoaib Sultan. Foto: Arnsten Linstad

KrFs Erik Lunde tror ikke økt medlemsmobilisering i Oslo SV først og fremst skyldes partiets tydelighet i miljøpolitikk eller oslofolks frykt for økte forskjeller.

Lunde mener det skyldes abortspørsmålet, som er blusset opp igjen siden KrF i fjor høst begynte å sondere mulighetene for å bli med i en borgerlig regjering. En strid som økte ytterligere da det faktisk ble et borgerlig regjerings-firspann i januar.

— Debatt ut av proporsjoner

— Ap og SV har kjørt en veldig polariserende retorikk mot den nye flertallsregjeringen, og det tror jeg mobiliserer en del til å melde seg inn i begge partier. Både i Oslo og på landsbasis. Også KrF har merket økt medlemstilstrømning den siste tiden, sier Erik Lunde til VårtOslo.

Erik Lunde (KrF). Foto: Arnsten Linstad
Erik Lunde (KrF). Foto: Arnsten Linstad

— Nå har det riktignok vært både utmeldinger og innmeldinger i KrF siden i fjor høst. Men når det skjer en så stor politisk begivenhet som en ny regjering, så virker det helt klart mobiliserende for både de som er for og mot den nye regjeringskonstellasjonen, mener Lunde.

— Er det bra eller dårlig for norsk politikk?

— Jeg synes at en del av de debattene som har vært rundt en del av punktene som ligger i regjeringserklæringen har gått ut av alle proporsjoner.

Da tenker du på abortspørsmålet og striden som har oppstått rundt blant annet tvillingabort?

— Ja, dette spørmålet om fosterreduksjon er jo et spørsmål jeg vet har vært debattert i alle partier. Mange, uavhengig av politisk farge og ståsted, synes jo dette er et vanskelig spørsmål. Og at det nå fremstilles som vi i Norge skal tilbake til middelalderen og at det ikke skal være mulig med fosterreduksjon er jo feil, sier Erik Lunde.

Oslo SV økte også i fjor

— Det skal fortsatt være mulig, men det skal ikke være fritt fram. Og jeg synes det er underlig at vi har fått en så polarisert debatt om det. Hadde det nå vært en debatt om abortloven generelt, så hadde jeg forstått at diskusjonen og frontene ble så harde, mener KrFs oslopolitiker.

Men leder av Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, påpeker at fylkespartiet også i fjor hadde god tilstrømming av nye medlemmer. Og understreker at 2018 ikke var et valgår, som tradisjonelt fører til økning i medlemstallet.

— Medlemsveksten i fjor tror jeg skyldes at vi styrer Oslo sammen med Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet. Det politiske prosjektet SV er en del av i Oslo er en så tydelig opposisjon til det borgerlige regjeringsprosjektet. Her i Oslo klarer vi å vise frem løsningene som er alternativet til den borgerlige politikken som føres nasjonalt. Både for å få ned forskjellene, få til endringer i skolen og for å få mindre forurensing, sier Eidsvoll.

Powered by Labrador CMS