Bystyrerepresentant Abdullah Alsabeehg vil ha en kraftig satsing på Oslo sør, inkludert bibliotek og flerbrukshall. Foto: Privat
Bystyrerepresentant Abdullah Alsabeehg vil ha en kraftig satsing på Oslo sør, inkludert bibliotek og flerbrukshall. Foto: Privat

AP-representanter på Stortinget og i bystyret signaliserer kraftig satsing på Oslo sør

Publisert

Jan Bøhler og Abdullah Alsabeehg, som representerer AP i henholdsvis Stortinget og bystyret, vil ha bibliotek, flerbrukshall, to politiposter og oppfølging av elever som dropper ut på Søndre Nordstrand.

I etterkant av Anders Magnus sitt innslag på Dagsrevyen, om gjengkriminalitet i Oslo øst og sør, signaliserer toneangivende politikere i AP at vi trenger en skikkelig Oslo sør-pakke.

– Jeg har aldri følt meg utrygg på Holmlia. Heller ikke når jeg har gått ute på kvelden med venner og dame. Ingen av mine seks yngre søsken har opplevd å bli ranet, sier Abdullah Alsabeehg, skolepolitisk talsperson for Ap.

Integreringen er en suksess

Han poengterer at nærmere 40.000 mennesker på Søndre Nordstrand går på jobb, trasker til skolen og kommer hjem sent etter et besøk på kinoen.

– Vi skal ikke bagatellisere utfordringene, men det er viktig å ha et riktig bilde av forholdene. Sannsynligheten for å bli ranet på Holmlia er ikke noe større enn andre steder i byen.

Han mener også at integreringen i Oslo er en suksess, inkludert på Søndre Nordstrand.

Mortensrud ble av Dagsrevyen og Anders Magnus fremstilt som et utrygt område. Foto: Wikipedia
Mortensrud ble av Dagsrevyen og Anders Magnus fremstilt som et utrygt område. Foto: Wikipedia

– Mange minoritetsungdom drikker ikke en gang alkohol

– Folk kommer seg i arbeid, og de fleste greier seg. Vi har mye å være stolte av på Søndre Nordstrand, og den største feilen vi kan gjøre er å snakke om utfordringene der som et bydelsproblem. Problemet strekker seg langt utenfor bydelen.

Alsabeehg tror ikke på tallene som ble presentert på lørdagsrevyen, at halvparten av de unge ruser seg på hasj og en fjerdedel selger dop.

– Ifølge Dagsrevyen skulle tre-fire av mine søsken være rusmisbrukere og to av dem dopselgere. Men det stemmer selvsagt ikke. Sannheten er at mange minoritetsungdom i Søndre Nordstrand ikke en gang bruker alkohol, men er avholdsungdom, forteller han.

Gjenger et uttrykk for utenforskap

Han understreker likevel at dagens utfordringer må løses.

– Gjengdannelser er et av de sterkeste uttrykkene vi har for utenforskap. Hvis du ser på hvem som er gjengmedlemmer, er det ofte unge som selv har møtt vold i familien, som har falt ut av skolen og som mangler håp. De tenker at uansett om de får seg en utdannelse, vil de ikke få seg jobb. Da kan de heller tjene gode penger på å selge dop.

Alsabeehg mener det er viktig med politi, men langt viktigere med myke, sosiale tiltak. Politiets rolle er i hovedsak å gripe inn når det er ille, men for å komme noen vei er politiet avhengig av det kommunale apparatet.

Nytt bibliotek og flerbrukshall

Holmlia senter vil bli fornyet.
Holmlia senter vil bli fornyet.

– Det kommer en ny flerbrukshall i Søndre Nordstrand, og det jobbes med nytt bibliotek. Å få på plass slike arenaer er viktig. Holmlia vil også få et nytt senter. På dagens senter er det fire-fem etasjer med parkering som står helt tomt på kvelden, og hvor ungdommene møtes.

Vi vet at vi har en utfordring. Vi trenger derfor å styrke nærmiljøet.

Satsing på grunnskolen

Han mener det er viktig med tiltak i skolene også, og lovpriser byrådets satsing på lærere i grunnskolene i Søndre Nordstrand. Skolene Mortensrud og Bjørndal har fått fem nye lærere dette skoleåret. Til neste år får skolene Lusetjern, Seterbråten, Toppåsen og Prinsdal tre nye lærere hver, alle blir satt inn fra første til fjerde trinn. I tillegg har beboerne i bydelen gratis aktivitetsskole.

– Vi kan ikke ha en politikk hvor vi reparerer elevene i ungdomsskolen og i videregående skole. Vi må starte tidlig. På sikt vil man forhåpentligvis forbedre situasjonen.

Ønsker to politiposter på Søndre Nordstrand

– I Groruddalen har vi turt å snakke om problemene. Det førte til at vi fikk i gang groruddalssatsingen, som nå er forlenget i ti år til, og et femårig gjengprosjekt i politiet mot de kriminelle gjengene. Noe lignende bør skje på Søndre Nordstrand. Vi ønsker ti nye år med Oslo sør-satsing og ber om politipost på Mortensrud og gjenåpning av politiposten på Holmlia, sier Jan Bøhler.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (AP) vil ha to nye politiposter på Søndre Nordstrand.
Stortingsrepresentant Jan Bøhler (AP) vil ha to nye politiposter på Søndre Nordstrand.

Han er opptatt av at politiet får nok ressurser til å bekjempe kriminelle gjenger og blir bekymret dersom politiet i Oslo får mindre kapasitet til å følge opp disse som resultat av nærpolitireformen. Denne fører til at organisert kriminalitet-seksjonen i Oslo-politiet slås sammen med en større enhet.

Må bekjempe gjengene

– Sterke gjenger driver med narkotika og trekker med seg elever helt ned til videregående skoler når de langer dopet. Gjengene er også involvert i arbeidslivskriminalitet, hvitvasker penger og har forbindelser til illegale spillebuler og torpedovirksomhet.

På lengre sikt ønsker Bøhler at Oslo sør-satsing, som avslutter i år, utvides til å gjelde i ti år fremover, fra 2018-28. Og mener at dagens beløp på 12,5 millioner kroner årlig er for lite.

Ønsker oppfølging av elever som dropper ut

– Oslo sør fortjener en omfattende strukturell satsing. Da vi foreslo dette på Stortinget i desember, ble vi dessverre stemt ned av regjeringen, Venstre og Krf. Men vi gir ikke opp og håper og tror vi etter hvert blir enige, sier han.

AP-representanten fra Groruddalen ser også for seg en bedre oppfølging av unge som faller ut av videregående skole. Han viser til at bydel Grorud har bygd opp et oppfølgingsteam og gir tilbud om Rusken-patrulje og jobbsøkerkurs til ungdom som dropper ut av skolen.

– Uheldigvis har regjeringen kuttet ut muligheten til å bruke tiltakspenger for unge mellom 16 og 19 år, selv om alle bydelene forteller om mangel på tiltak for disse. Ungdommer som dropper ut, bør få et tilbud om aktivitet. Om det er mulig, bør de tilbake til skolen – og det blir lettere hvis de er i gang med noe.

Innvandrerne er ikke problemet

Bøhler ønsker seg også et botilbud for ungdommer som har en akutt konflikt hjemme. Tiltaket er ikke ment å vare over lang tid, men over noen dager eller uker, slik at man får tid til å løse konflikten, så ungdommen kan flytte hjem igjen.

Bøhler er tydelig på at innvandringen eller innvandrere ikke er en del av problemet.

– I den nye gjengstrukturen er det folk fra alle bakgrunner. Noen av dem som er mest aktive mot kriminalitet er innvandrere selv, som opplever den tettest på kroppen og som også har gode holdninger. Kriminalitet har en sosial side og rammer mest blant de ressurssvake. Skal vi lykkes i integrering og fellesskap, er det viktig ikke å snakke ned innvandrerne.

Powered by Labrador CMS