Bolteløkka-elever og foreldre får støtte fra utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Men SV-toppen understreker at en midlertidig skoleløsning må godkjennes av fagetater.  Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Bolteløkka-elever og foreldre får støtte fra utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Men SV-toppen understreker at en midlertidig skoleløsning må godkjennes av fagetater. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Ap, SV og MDG støtter Bolteløkka-foreldre. Flertall mot bussing, og for midlertidig skole på Adamstuen

Tidligere har Høyre gitt Bolteløkka-foreldre sin støtte til paviljong-skole på Adamstuen. Nå får foreldrene også støtte fra MDG, SV og Ap. Det betyr solid politisk flertall mot elevbussing tvers over byen.

Publisert

Riktignok tar både udanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) og Aps utdanningspolitiker, Abdullah Alsabeegh, noen forbehold om at både utdanningsetaten og plan- og bygningsetaten må godkjenne en midlertidig paviljong-løsning for Bolteløkka-elevene på Adamstuen ved Veterinærhøyskoletomta.

Men både Aps utdanningspolitiske talsperson, MDGs byutviklingsbyråd og skolebyråden fra SV mener det er ønskelig at elevene ikke busses til Brynseng, når Bolteløkka fra nyttår stenges i over to år for omfattende rehabilitering.

— Viktig med skole i nærmiljøet

— Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, har gode argumenter og har foreslått en god løsning. Nå har utdanningsetaten bedt om en vurdering av forslaget fra plan- og bygningsetaten, og byrådet har bedt om at dette arbeidet prioriteres, sier Inga Marte Thorkildsen til VårtOslo.

Foreldrene ved Bolteløkka skole mener en midlertidig paviljongløsning ved Veterinærhøyskolen er billigere enn å busse elevene til brynseng skole fra nyttår. Foto: Arnsten Linstad
Foreldrene ved Bolteløkka skole mener en midlertidig paviljongløsning ved Veterinærhøyskolen er billigere enn å busse elevene til brynseng skole fra nyttår. Foto: Arnsten Linstad

Arbeiderpartiets bystyregruppe og utdanningspolitiske talsperson går enda lenger enn utdanningsbyråden fra SV. Tidligere har Høyre gitt sin støtte til midlertidig løsning på tomten på Adamstuen som Veterinærhøyskolen forlater.

— La meg være helt tydelig: Arbeiderpartiet støtter forslaget om paviljongskole ved Veterinærhøyskolen. For oss er det viktig å sikre skoletilbud i nærmiljøet mens Bolteløkka skole pusses opp. En forutsetning for å få til dette er at løsningen FAU jobber for er mulig å få til, og at rehabiliteringen av Bolteløkka skole ikke blir forsinket, sier Abdullah Alsabeegh.

— Bør finne kortreist løsning

Løsningen med å la Bolteløkka-elevene få bli i nærmiljøet i stedet for å måtte reise tilsammen halvannen time med buss hver dag, kan også ha rykket nærmere da byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen sendte skriftlig beskjed om at plan- og bygningsetaten skal prioritere arbeidet med å se om paviljongskole er mulig.

— Jeg er opptatt av å finne kortreiste løsninger for elevene på Bolteløkka og at de skal kunne ha et skoletilbud i sitt nærmiljø mens Bolteløkka skole pusses opp. Dette er viktig både for barnas trivsel og av hensyn til å redusere trafikk og luftforurensing i byen vår, heter det i brevet fra MDGs byutviklingsbyråd til plan- og bygningsetaten.

— Jeg er veldig glad for at det nå synes å være et bredt flertall i bystyret som ønsker en slik løsning. Kortreist er alltid bra, og særlig for barn! Jeg håper nå de praktiske ting kan komme på plass, og jeg skal gjøre mitt for å få til dette også i fortsettelsen. Det er utdanningsetaten som har det siste ordet i denne saken, sier Marcussen i en epost til VårtOslo.

— Dialog er blitt bedre

Før sommeren var situasjonen mellom Bolteløkka-foreldrene og utdanningsetaten fastlåst. Etaten sto på at Bolteløkka-elevene skulle busses til Brynseng i de drøye to årene skolen i bydel St. Hanshaugen blir totalrenovert.

Men iløpet av sommeren har etaten hatt flere møter med FAU-leder Magnus Buflod.

Og nå er tonen en annen. Både utdanningsetaten, plan- og bygningsetaten og FAU har diskutert mulighetene for en midlertidig skole på Veterinærhøyskolen.

— Dialogen mellom utdanningsetaten og FAU har blitt bedre etter at både utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen og bystyrets utdanningskomité engasjerte seg i saken. Vi opplever at det er gitt tydelig beskjed om å lytte til barn og foreldres behov ved valg av løsning. Det er bra, sier FAU-leder ved Bolteløkka skole, Magnus Buflod.

Bolteløkka-foreldre fra da de i fjor jobbet for utvidelse av skolegården. Den saken vant de frem med. Nå ser de ut til å lykkes med å få til midlertidig skoleløsning på Adamstuen. Fra venstre; Cecilie Wille, Hedda Bie, Knut Schreiner, Heidi Sande og FAU-leder Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad
Bolteløkka-foreldre fra da de i fjor jobbet for utvidelse av skolegården. Den saken vant de frem med. Nå ser de ut til å lykkes med å få til midlertidig skoleløsning på Adamstuen. Fra venstre; Cecilie Wille, Hedda Bie, Knut Schreiner, Heidi Sande og FAU-leder Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad

Med støtte fra Høyre, Ap og SV er det nå bystyreflertall, trolig også etter valget, for å skrote bussing av sentrumselevene fra Bolteløkka og til Brynseng. En busstur som ville tatt opp mot halvannen time hver dag. Og som Bolteløkka-foreldrene også har påpekt er minst like dyrt som å etablere en brakke/paviljong-skole på Adamstuen.

— Slipper busser på tvers av byen

— Skolen har en funksjon i nærmiljøet utover å være et undervisningslokale fylt med gode lærere. Det ser politikerne. Derfor er det så viktig at politikere viser retning for byråkratiet når det skal tenkes nytt, og i spørsmål som berører bredere interesser enn skoledriften alene, sier Magnus Buflod.

— Paviljongskoler på veterinærhøgskolen erstatter en møteplass vi mister når Bolteløkka rehabiliteres. I tillegg slipper vi de miljø- og trafikkutfordringene ni busser på tvers av byen fører med seg. Paviljongskole er ikke den enkleste løsningen, men det er løsningen som best svarer på de utfordringene vi står overfor. Vi er selvfølgelig glad for at både utdanningsbyråd Thorkildsen og Aps utdanningspolitiske talsperson Alsabeegh deler foreldrenes syn på at en paviljongskole i nabolaget er å foretrekke, sier FAU-lederen.

VårtOslo forsøkte gjentatte ganger å få til et intervju med utdanningsetatens assisterende direktør Dag Hovdhaugen i juni. Men etatens kommunikasjonsdirektør, Trine Lie Larsen og Hovdhaugen nektet å stille til intervju om Bolteløkka-foreldrenes forslag.

I månedene som er gått, har imidlertid etaten fått klare signaler fra øverste politiske ansvarlig for Oslos skoler.

— Må snu alle steiner

Abdullah Alsabeegh (Ap). Foto: Privat
Abdullah Alsabeegh (Ap). Foto: Privat

— Det har vært viktig for meg å forsikre meg om at utdanningsetaten har sørget for en god dialog med FAU, og at FAU sine innspill og forslag vurderes seriøst, sier utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen.

— Jeg har lenge ment at kommunikasjonen mellom Oslo kommune og foreldrene har vært altfor dårlig. Nå er jeg glad for at dialogen er mye bedre, og at nærmiljøet blir involvert i arbeidet med å finne en løsning, sier Abdullah Alsabeegh.

— Og til Høyre sier jeg: Velkommen etter! Jeg har hatt god kontakt med FAU, besøkt skolen og engasjert meg i saken. Arbeiderpartiet og byrådet tar elevene og foreldrene på Bolteløkka på alvor og mener at man må snu alle steiner for la barna slippe unødvendig lang reisevei, sier Aps utdanningspolitiker i bystyret.

— Optimistisk på vegne av barna

De tydelige beskjedene fra øverste politiske myndighet i Oslo gjør at Bolteløkka-foreldrene øyner en mulighet for at barna deres slipper bussing, og får gå på skole i sitt eget nærmiljø fra nyttår.

— Det er politisk flertall for skolepaviljonger på veterinærhøgskolen. Civitas planfaglige vurdering viser at fordelene overstiger ulempene ved at tiltaket aksepteres. I tillegg har plan- og bygningsetaten tidligere anbefalt et mer omfattende paviljongkonsept i samme område. I tillegg har byrådsavdeling for byutvikling nå har sendt et klart signal til etaten om å prioritere saken og gjør det klart at det er et mål å få til skolepaviljonger. Da må det være grunn til å være optimistisk på barna og foreldrenes vegne, sier Magnus Buflod.

Powered by Labrador CMS