Både medieorganisasjoner og partiet Rødt er kritiske til utnevnelsen av Hanne Harlem som ny sivilombudsmann. Her avbildet med Tore Robertsen, direktør for styre- og eieroppfølging i Helse Sør-Øst under et styremøte. Foto: Heiko Junge / SCANPIX
Både medieorganisasjoner og partiet Rødt er kritiske til utnevnelsen av Hanne Harlem som ny sivilombudsmann. Her avbildet med Tore Robertsen, direktør for styre- og eieroppfølging i Helse Sør-Øst under et styremøte. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Oslos kommuneadvokat Hanne Harlem blir ny sivilombudsmann

Stortinget har utnevnt tidligere justisminister og nåværende kommuneadvokat i Oslo, Hanne Harlem, til ny sivilombudsmann. Medieorganisasjoner er kritiske til utnevnelsen.

Publisert Sist oppdatert

Oslos avtroppende kommuneadvokat, Hanne Harlem, overtar stillingen etter Aage Thor Falkanger, som skal tilbake til jobben som dommer i Høyesterett etter perioden som sivilombudsmann.

Hanne Harlem blir første kvinne i stillingen som sivilombudsmann.

Tidligere utdanningsbyråd i Oslo

— Det stilles høye krav til vervet som sivilombudsmann. Vedkommende må oppfylle vilkårene for å være høyesterettsdommer, det stilles høye krav til lederegenskaper og evne til tydelig kommunikasjon. Hanne Harlem er en erfaren jurist og advokat, og oppfyller kriteriene til å fylle denne rollen på en god måte, sier stortingspresident Tone W. Trøen (H).

Harlem har tidligere vært advokat hos regjeringsadvokaten, sjefjurist i Kredittilsynet, assisterende direktør i Norsk Hydro, byråd for barn og utdanning i Oslo og justisminister i Jens Stoltenbergs første regjering.

Medieorganisasjoner kritiske

Sivilombudsmannens formelle tittel er Stortingets ombud for sivile saker, og skal ivareta den enkeltes rettigheter i møte med offentlig forvaltning. Kontoret har omtrent 70 ansatte. Omtrent 50 av disse er jurister.

— Det er viktig at Sivilombudsmannen særlig prioriterer klager på områder der det ikke også er andre som ivaretar den enkeltes rettigheter, sier Harlem selv etter utnevnelsen.

Innstillingen av Harlem ble kjent i forrige uke. Presseforbundet og Pressens offentlighetsutvalg uttrykte seg da kritisk til Harlem.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes har vært kritisk. Han foreslo mandag at stillingen lyses ut på nytt, skrev Aftenposten. Moxnes viste til at Harlem argumenterte for å innskrenke innsynsretten i byrådsnotater under en høring i 2015.