Sivilombudsmannen mener det er en klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Sivilombudsmannen mener det er en klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sivilombudsmannen mener det er en klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel

Oslo fengsel får kritikk for bruk av isolasjon og manglende helsetilbud. Rapport dokumenterer omfattende innlåsing av innsatte på cellene uten hjemmel i lov.

Publisert

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Oslo fengsel i november 2018. Fengselet er Norges største varetektsfengsel, og ombudsmannen peker i besøksrapporten på flere kritiske forhold ved driften.

– Vi har blant annet dokumentert omfattende bruk av isolasjon uten vedtak, mangelfullt tilsyn ved bruk av sikkerhetscelle og et klart underdimensjonert helsetilbud, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til opplysningene som fremkommer i en rapport offentliggjort onsdag.

Lovstridig praksis

Rapporten dokumenterer også omfattende innlåsing av de innsatte på cellene uten hjemmel i lov.

– Dette er en praksis som er lovstridig, og som umiddelbart bør opphøre. Det er godt dokumentert at isolasjon kan gi alvorlige skadevirkninger, og fengselet er pliktet å begrense dette, sier Falkanger.

Sivilombudsmannen er også bekymret for fengselets tilsynsrutiner, og muligheten til å ivareta personer som plasseres på sikkerhetscelle. Tolv av innsettelsene på sikkerhetscelle i 2018 var begrunnet med selvskading eller selvmordsfare. Heller ikke i disse tilfellene var oppfølgingen av de innsatte godt dokumentert, skriver ombudet i sin rapport.

Dårlig tilgang på helsetjenester

Videre peker rapporten på fengselets helsetilbud. Det trekkes fram at selv om Oslo fengsel har en egen helseavdeling og en fengselspsykiatrisk poliklinikk, er den faktiske tilgjengeligheten til helsetjenester for enkeltinnsatte svært begrenset, og preget av lang ventetid.

– I praksis gjennomfører fengselsbetjenter vurderinger av helsebehov. Dette har de ikke faglig grunnlag for å gjøre, og det hindrer retten til fortrolig helsehjelp, sier Falkanger.

Powered by Labrador CMS