Slik kan området hvor dagens Galleri Oslo ligger bli seende ut om ti år. Tegning. A-lab
Slik kan området hvor dagens Galleri Oslo ligger bli seende ut om ti år. Tegning. A-lab

En komité mener Galleri Oslo bør rives, erstattes av to høyhus og få bussgarasje i kjelleren

I juni kan eierne av Galleri Oslo bestemme seg for om Galleri Oslo skal rives og erstattes noe nytt. Et nytt forslag inkluderer bussgarasje i kjelleren, boligblokker og to høyhus.

Publisert

På oppdrag fra eierne av Galleri Oslo, har en evalueringskomité jobbet med å se på hva som kan erstatte Galleri Oslo, om bygget blir revet. Arbeidsgruppen, ledet av den største eieren av Galleri Oslo, Oslo Areal AS-sjef Mona Ingebrigtsen, har konkludert.

Komitéen anbefaler arkitektkontoret A-Labs forslag «Soulside.

Tegning presentert for eierne

Det var de fem arkitektkontorene A-Lab, ARCASA, MAD arkitekter,team Nordic og SAAHA Lala som var invitert til å legge frem sine tanker om hvordan området kan utvikles, dersom Galleri Oslo rives. Rapporten med anbefaling ble i dag presentert på et allmøte for alle medlemmene av sameiet som utgjør Galleri Oslo.

Slik ser dagens Galleri Oslo ut. For noen år siden ble det kåret til Oslos styggeste. Foto: Helge Høifødt / Wikimedia Commons
Slik ser dagens Galleri Oslo ut. For noen år siden ble det kåret til Oslos styggeste. Foto: Helge Høifødt / Wikimedia Commons

– Arkitektkontoret A-Labs forslag «Soulside» binder elveparken, fjorden, Grønland og Oslo S sammen på en måte som mangler i dag. I øst er løsningen med skrågater, god variasjon i boliger og ulike bygningsvolum meget bra, sier Mona Ingebrigtsen.

Elementer i forlaget

Forslaget fra A-lab har flere elementer:

  • Nærmest Oslo S, som nærmeste nabo til Plaza, ser komiteen for seg to nye høyhus med kontorer. Ellers ser de for seg boligblokker med blandende høyder, som avtar mot dagens boligbebyggelse på Grønland.
  • Bussterminalen er foreslått lagt under bakken. I stedet ønsker de brede fortau og flere nye torg, samt utadvendt virksomhet i første etasje hele veien bortover Schweigaards gate.
  • Komiteen foreslår å åpne opp Akerselva og lage en sammenhengende elvepark opp til Grønland. De ser også for seg en helt ny gågate tvers gjennom kvartalet, for å binde Schweigaards gate sammen med bebyggelsen på Grønland, spesielt gågaten Smalgangen og Grønlands torg.

Reguleringsplan neste steg

Et premiss for konkurransen var at forslagene skulle la seg realisere, uavhengig av om Akerselva åpnes opp eller forblir lukket. Målet med oppdraget var å finne en løsning som kan legges til grunn for utarbeidelse av en reguleringsplan.

– Vi er svært glade for at evalueringskomitéen vurderer vårt forslag «Soulside» som det beste grunnlaget i den videre prosessen med å utvikle Galleri Oslo. Vi ser virkelig frem til å videreutvikle planene sammen med eierne, sier Geir Haaversen, sjef i A-lab i en pressemelding.

Kan ta et tiår

– En beslutning om å gå videre med prosessen, skal etter planen tas av eierne på et møte i slutten av juni. Da får de tid nok til å sette seg inn i hva forslaget innebærer og avklare standpunktet sitt, forteller Mona Ingebrigtsen til Aftenposten.

Magnus Berg Jørgensen, fra A-lab, presenterer Soulside for eierne av Galleri Oslo. Foto: Katrine Lunke
Magnus Berg Jørgensen, fra A-lab, presenterer Soulside for eierne av Galleri Oslo. Foto: Katrine Lunke

Hvis alle eierne sier ja til å rive Galleri Oslo og bygge noe annet, er veien frem likevel lang. Det må gjennomføres en full reguleringsprosess, som vanligvis tar minst 4–5 år fra den starter opp til en endelig plan kan godkjennes av bystyret.

– Jeg har tidligere sagt at det vil ta et tiår før spaden kan stikkes i jorden, og det tror jeg fortsatt, sier Ingebrigtsen.

Exit Galleri Oslo. Soulside

Powered by Labrador CMS