En rekke offentlige etater gikk sammen i uka som gikk for å kontrollere varebiler under 3500 kilo. Foto: a-krimsenteret i Oslo
En rekke offentlige etater gikk sammen i uka som gikk for å kontrollere varebiler under 3500 kilo. Foto: a-krimsenteret i Oslo

Under varebilkontroller i Oslo fant trafikkontrollører 16 mulige trygdesvindlere

Trafikkontrollørene kom også over et tilfelle der en sjåfør hadde jobbet i to år uten arbeidsavtale. To arbeidsgivere anmeldes for bruk av ulovlig arbeidskraft.

Publisert

Denne uka har a-krimsenteret i Oslo og Statens vegvesen gjennomført omfattende tverretatlige kontroller av varebiler i Lillestrøm og Oslo. Målet med kontrollene var å avdekke og forebygge arbeidslivskriminalitet.

Etatene som deltok fra a-krimsenteret var Øst politidistrikt, Oslo politidistrikt, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV, Tolletaten og Oslo kemnerkontor. Til sammen er 220 varebiler kontrollert. Bakgrunnen for kontrollene var en forventning om mye varetransport på grunn av økt netthandel i forbindelse med Black Friday.

− Transport er en risikobransje for arbeidslivskriminalitet. Mange små foretak skaper en lite oversiktlig bransje med fare for ulovlige arbeidsforhold, spesielt i forbindelse med mindre varebiltransport. I tillegg ønsket vi å sjekke trafikksikkerheten på kjøretøyene, sier politiinspektør Jan Eirik Thomassen i Oslo politidistrikt, på vegne av a-krimsenteret.

Det var varebiler under 3500 kilo som ble kontrollert. En rekke mangler ble funnet. Foto: a-krimsenteret i Oslo
Det var varebiler under 3500 kilo som ble kontrollert. En rekke mangler ble funnet. Foto: a-krimsenteret i Oslo

Overlast og svindel

Etatene så på en rekke ting, blant annet bruk av ulovlig arbeidskraft, sjåfører med ulovlig opphold, overlast og farlig lasting, skatteunndragelse og trygdesvindel.

Etatene kontrollerte i alt 220 varebiler. Følgende er resultatene:

  • Fem personer er anmeldt for manglende førerrett og to biler ble avskiltet på stedet.
  • Tre personer ble pågrepet på grunn av ulovlig arbeid og en person ble pågrepet på grunn av falsk dokumentasjon.
  • To arbeidsgivere anmeldes for bruk av ulovlig arbeidskraft.
  • 16 personer utredes for mulig trygdesvindel.
  • Statens vegvesen fant 30 kjøretøy med overlast og 69 av kjøretøyene hadde andre mangler. Dette gjaldt vesentlig lys og dekk.
  • Det var 41 mangler eller feil ved dokumenter.

LES OGSÅ: En lørdags kveld på byen med skjenkekontrollen

To år uten arbeidsavtale

− Ved å samarbeide tverretatlig får vi gjennomført en så komplett kontroll som mulig. Nye krav og høye bompenger til biler over 3500 kg har ført til at bilene under den grensa er blitt mer populære. Vi ser at dette fører til en god del kjøring med overlast. Noe som gir dårligere kjøreegenskaper og utgjør en fare for trafikksikkerheten til alle trafikanter, sier fagleder Thor Ringstad i Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontrollørene ønsker ikke å vise ansiktene, siden de regelmessig gjennomfører uanmeldte kontroller i ulike bransjer. Foto: a-krimsenteret i Oslo
Kontrollørene ønsker ikke å vise ansiktene, siden de regelmessig gjennomfører uanmeldte kontroller i ulike bransjer. Foto: a-krimsenteret i Oslo

I løpet av kontrollene ble det påtruffet mange sjåfører som har opprettet enkeltpersonforetak. Dermed er de ikke underlagt arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Det betyr at de for eksempel ikke er underlagt bestemmelser om arbeidstid og ikke får sykepenger fra første dag hvis de ikke er forsikret. Kontrollørene kom også over et tilfelle der en sjåfør hadde jobbet i to år uten arbeidsavtale.

Samler kunnskap om kriminelle

− Kontrollen har vært vellykket og a-krimsenteret i Oslo har samlet inn mye data som det nå jobbes videre med i de ulike etatene, sier Thomassen. Han påpeker at slike tverretatlige kontrollaksjoner er veldig effektive

− Når etatene sammen går ut for å avdekke arbeidslivskriminalitet, kan vi finne brudd på alle etaters regelverk på én og samme tid. I tillegg bygger vi stadig bedre felles kunnskap om kriminelle aktører og bransjer utsatt for arbeidslivskriminalitet, sier Thomassen.

Powered by Labrador CMS