Slik vil minnestedet se ut på dagtid. Foto/illustrasjon: Statsbygg
Slik vil minnestedet se ut på dagtid. Foto/illustrasjon: Statsbygg

22. juli-minnested skal lyse opp lindealleen i regjeringskvartalet med navnene på de drepte

22. juli 2018 skal et midlertidig minnested for terroren i 2011 være på plass i regjeringskvartalet. En lyssatt vegg med navn og alder på de drepte vil være det mest sentrale elementet.

Publisert

– Jeg er svært glad for at vi er i rute med det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Statsbygg fikk i juli 2017 oppdraget med å planlegge etableringen av det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet. I forrige uke leverte de sin anbefaling av forslag til minnested til departementet.

Lysvegg med navnene på de drepte

Det midlertidige minnestedet skal plasseres på Johan Nygaardsvolds plass, sentralt i regjeringskvartalet. Statsbygg anbefaler at minnestedet legges til lindealleen foran høyblokka.

I forslaget skriver Statsbygg at konseptet tar utgangspunkt i å danne et tydelig og definert byrom omkring de fire lindetrærne som står nærmest Akersgata. Målet er også at minnestedet skal være et lyspunkt i området. En lyssatt vegg med navn og alder på de drepte vil være det mest sentrale elementet.

Denne skissen viser hvordan navneveggen skal lyse opp i mørket. Foto/illustrasjon: Statsbygg
Denne skissen viser hvordan navneveggen skal lyse opp i mørket. Foto/illustrasjon: Statsbygg

– Det er viktig for oss alle, særlig de som ble sterkt berørt av terrorhandlingene 22. juli 2011, at vi får på plass nasjonale minnesteder hvor vi kan sørge, savne og samles om de verdiene som ble angrepet, sier Sanner.

Innspill fra pårørende og overlevende

Statsbygg har satt ned en referansegruppe, hvor blant annet Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli og AUF har vært representert. Denne gruppa har kommet med innspill om hvordan de mener minnestedet bør bli.

3RW arkitekter har stått for utformingen av det midlertidige minnestedet. 3RW utformet også minnestedet "Lysningen" på Utøya.

Minnestedet "Lysningen" på Utøya. Foto: Arbeiderpartiet
Minnestedet "Lysningen" på Utøya. Foto: Arbeiderpartiet

Nå vil kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdere Statsbyggs forslag. I januar skal de oversende oppdragsbrev for neste fase av arbeidet til Statsbygg.

Minnestedet skal være på plass 22. juli 2018.

Her kan du se en presentasjon av forslaget.

Powered by Labrador CMS