17. mai-komiteen i Oslo ble offentliggjort denne uka. Foto: Sparebank 1 / Flickr
17. mai-komiteen i Oslo ble offentliggjort denne uka. Foto: Sparebank 1 / Flickr

Kun en kvinne i 17. mai-komiteen: – Det tar seg ikke ut på Oslos vegne

Publisert

Denne uka ble 17. mai-komiteen i Oslo for 2018 offentliggjort. Sunniva Holmås Eidsvoll i SV oppfordrer de andre partiene til å endre sine representanter.

Arbeidet med feiringen av neste års grunnlovsdags har så smått begynt. Oslos nyvalgte 17. mai-komite har sitt første møte i slutten av måneden. Erik Lunde fra KrF er valgt til leder.

Lunde forklarer at medlemmene består av medlemmer og varaer fra bystyret. Kandidatene nomineres av sine respektive partier, og kultur- og utdanningskomiteen velger lederen. Det er opp til partiene selv å sikre representasjon av ulike grupper.

– Jeg har inntrykk av at partiene legger vekt på at det er ulike folk med ulike kvalifikasjoner som sitter i komiteen. I den grad bystyret speiler et mangfold, tror jeg komiteen speiler det samme mangfoldet, sier han.

Erik Lunde leder den nyvalgte 17. mai-komiteen. Foto: Oslo KrF
Erik Lunde leder den nyvalgte 17. mai-komiteen. Foto: Oslo KrF

Likevel har det denne gangen kun kommet inn en kvinne i komiteen.

– Det er alltid sånn at man skulle hatt en bedre kjønnsbalanse, men sånn blir det når partiene nominerer sine representanter. Da kan det bli noen sånne utslag inni mellom.

Han mener likevel at mangfoldet gjenspeiles over tid, selv om komiteen fra år til år ikke nødvendigvis har jevn representasjon. Han påpeker også at hans eget parti har hatt en kvinnelig representant de siste to årene før han selv tok over.

– Vi tar det veldig på alvor. Det er viktig at komitéen speiler byens mangfold, og vi må ta det inn over oss når vi ikke klarer det.

– Jeg er overrasket

Eneste kvinne i 17. mai-buketten er Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV. Hun er overrasket over å være eneste kvinne i komiteen.

– Jeg lurer på hva som har vært tenkt når komiteen ble satt ned. Det bør alltid tilstrebes kjønnsbalanse i komiteer og utvalg, og det er veldig uheldig at det ikke har blitt gjort her.

Sunniva Holmås Eidsvoll. Foto: Oslo kommune / Sturlason
Sunniva Holmås Eidsvoll. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Hun kommer også med en oppfordring til de andre partiene:

– Siden SV allerede har en kvinne i komiteen, vil jeg oppfordre de andre partiene til å se om de kan endre sin representant og foreslå en kvinne, sier hun.

Kvinnelige varaer

Årets komite har en kvinnerepresentasjon på 14 prosent. Til sammenligning skal styresammensetningen i private allmennaksjeselskaper, statsforetak, interkommunale selskaper, store samvirkeforetak og aksjeselskaper hvor kommunen eier mer enn to tredel være representert med minimum 40 prosent av hvert kjønn.

Om man tar med vararepresentantene i regnestykket, kommer kvinneandelen opp på 27 prosent.

I forrige komite fikk ingen innvandrere plass, noe blant annet Harald A. Nissen (MDG) og Bjørnar Moxnes (Rødt) reagerte på.

– Det tar seg ikke ut på Oslos vegne

Ane Stø er leder i Kvinnegruppa Ottar og synes det er svært uheldig at kun et parti har prioritert en kvinne. Hun mener prosessen virker litt tilfeldig.

– Noen burde ha et overordnet ansvar for at komiteen er representativ og si ifra om det ikke er godt nok.

Stø har til en viss grad forståelse for Lundes argument om at representasjonen tar seg bedre ut over tid.

Ane Stø, leder av Kvinnegruppa Ottar. Foto: Katarina Storalm
Ane Stø, leder av Kvinnegruppa Ottar. Foto: Katarina Storalm

– Man trenger ikke sitte med millimetermål og alltid være femti-femti, men med tanke på at kvinner er halve befolkningen, så er det overraskende at bare et av åtte partier velger en kvinnelig representant. Det er absolutt ikke godt nok.

Hun mener komiteens sammensetning også sier noe om det større, bildet.

– Det gjenspeiler jo det politiske landskapet, og at kvinner hele veien er underrepresentert i politikken. 17. mai-komiteen blir en temperaturmåler. Det står ikke så godt til.

Stø sier seg også enig med Eidsvoll i at partiene bør prøve å gjøre noe med skjevfordelingen.

– De har jo kvinner i de andre partiene også, så de bør ta en runde til. De må ta litt ansvar og få ryddet opp i dette. Det tar seg ikke på Oslos vegne.

En påminner

Cathrine Sørlie er seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

– Det er en fordel om ulike komiteer og utvalg representerer hele befolkningen. Derfor bør man etterstrebe representasjon både fra menn og kvinner, men også ha et blikk for å ha med ulike minoriteter, sier hun.

Sørlie mener partiene bør diskutere hvordan de kan sikre en bedre kjønnsbalanse.

Cathrine Sørlie, seniorrådgiver hos Likestillings- og diskriminseringsombudet. Foto: LDO
Cathrine Sørlie, seniorrådgiver hos Likestillings- og diskriminseringsombudet. Foto: LDO

– Likestillingsarbeidet stopper ikke opp ved at 17. mai-komiteen i Oslo bare har en kvinne, men det kan minne oss på at vi må være mer bevisst både på kjønnsbalanse og mangfold når vi setter sammen komiteer og utvalg, avslutter hun.

Komiteens medlemmer, i tillegg til Lunde og Eidsvoll, er Abdullah Alsabeehg (Ap), Nicolai Øyen Langfeldt (H), Shoaib Sultan (MDG), Hallstein Bjercke (V), Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), Erik Schjenken (F) og Siavash Mobasheri (R).

Powered by Labrador CMS